Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija http://seniunai.lt/ Seminaras - diskusija "SeniÅ«nijų vaidmuo formuojant socialinę politiką". 2017 m. balandžio 20 d. AnykšÄiuose vyko seniÅ«nų atstovų savivaldybėse seminaras - diskusija "SeniÅ«nijų vaidmuo formuojant socialinę politiką". Susirinkusiuosius pasveikino AnykšÄių meras Kęstutis Tubis. Asociacijos prezidentas Kestutis Vilkauskas trumpai apžvelgė asociacijos valdybos veiklą, jį papildė asociacijos viceprezidentai Gintas Jasiulionis, Dalia Januliene ir Nijolė Ilginienė. Susitikime turėjo dalyvauti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai, tačiau į renginį jie neatvyko. Taip pat vyko projekto "Dovana Lietuvai" pristatymas, kurį pristatė projekto vadovas Karolis SargÅ«nas. Diskusijoje pasisakė ir kiti seniÅ«nų atstovai, kurie iškėlė daug aktualių temų, tokių kaip seniÅ«nijų vaidmuo įgyvendinant socialinę politiką, seniÅ«naičių ir bendruomeninių organizacijų įtaka bei teisinis reglamentavimas vietos savivaldoje. Viceprezidentas Kauno apskričiai Gintas Jasiulionis pasiÅ«lė visiems seniÅ«nams, kuriuos domina seniÅ«naičių bei bendruomeninių organizacijų teisinio reguliavimo klausimai, kreiptis į jį su pasiÅ«lymais ir ateityje šia tema organizuoti diskusiją, kurioje turėtų gimti oficiali LSSA pozicija šiais klausimais. Renginį užbaigė AnykšÄių savivaldybės administracijos direktorius Audronius Gališanka. Po seminaro seniÅ«nai susipažino su AnykšÄių miesto lankytinomis vietomis. Dėkojame Eugenijui Pajarskui, Algirdui Gansiniauskui, AnykšÄių savivaldybės vadovams ir  visiems, prisidėjusiems prie renginio organizavimo. http://seniunai.lt/naujienos/item/969 L. Kukuraitis: „Daugelį socialinių klausimų galima išspręsti pasitelkiant socialiai atsakingą visuomenę“ Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis, susitikęs su Lietuvos savivaldybių seniÅ«nų asociacijos prezidentu Kęstučiu Vilkausku ir asociacijos direktoriumi Petru Pranu Gestautu, aptarė svarbiausias socialinės politikos aktualijas: užimtumo skatinimą, vaiko teisių apsaugos užtikrinimą, smurto artimoje aplinkoje problematiką ir emigracijos sukeliamus padarinius. Pasak ministro, šiuo metu pradėtos kelios esminės reformos, turinčios užtikrinti geresnę vaiko teisių apsaugą, padėti šeimoms, pagelbėti socialinę atskirtį patiriantiems asmenims lengviau integruotis į visuomenę, į darbo rinką. Tačiau tam, kad jos bÅ«tų sėkmingos, labai svarbus vietinių žmonių palaikymas. Ministras teigia, kad daugelį socialinės srities klausimų galima išspręsti pasitelkiant socialiai atsakingą visuomenę ir nevyriausybines organizacijas, tačiau valstybės ir savivaldybės institucijų vaidmuo formuojant socialinę politiką ir priemones joms spręsti yra kertinis. Savivaldybių seniÅ«nų  asociacijos atstovai pabrėžė, kad bÅ«tina skatinti visų institucijų bendradarbiavimą ir užtikrinti kompleksinį požiÅ«rį į socialinę apsaugą, ypač kaimo vietovėse, regionuose, kur trÅ«ksta bendrų koordinuotų veiksmų. Pasak jų, seniÅ«nijoms tenka labai didelė atsakomybė rÅ«pintis gyventojų socialine gerove, tačiau jei seniÅ«nijose trÅ«ksta darbuotojų, atsakomybė užkraunama seniÅ«nams, kurie ne visada bÅ«na įtraukiami į kitų su socialinės politikos įgyvendinimu susijusių institucijų sprendimo priėmimo procesus.   Ryšių su visuomene skyrius, tel.: (8 5) 266 81 91, 266 81 66. http://seniunai.lt/naujienos/item/967 LSSA prezidentas Kęstutis Vilkauskas dalyvao koordinacinės komisijos posėdyje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 15 d. nutarimu Nr. 214 patvirtintos Lietuvos valstybės atkÅ«rimo šimtmečio minėjimo programos įgyvendinimo koordinavimo komisijos narys Lietuvos savivaldybių seniÅ«nų asociacijos prezidentas Kęstutis Vilkauskas balandžio 12 dieną dalyvavo koordinavimo komisijos posėdyje. Posėdyje svarstyta Lietuvos valstybės atkÅ«rimo šimtmečio minėjimo atnaujintos programos projektas ir buvo svarstyti pateikti  pasiÅ«lymai dėl šÅ«kio ir logotipo teksto. http://seniunai.lt/naujienos/item/968 Kirsdami ar sodindami želdinius, pasidomėkite, ar tai leidžiama   Pavasarį daugelis imasi tvarkyti prie namų ir sodybų augančius želdinius. Genėjimas, lajos formavimas, senų medžių pašalinimas yra nesudėtingi darbai, tačiau dažnai kyla klausimų, kokius medžius ir krÅ«mus galima kirsti, kas gali suteikti tokią teisę. Kad neprarastumėte brangaus pavasario laiko, Aplinkos ministerija primena, kad kiekvienas savo nuožiÅ«ra gali kirsti ir genėti visus nuosavame sklype augančius vaismedžius, vaiskrÅ«mius ir nesaugotinus medžius. Ä® savivaldybę dėl želdinių reikia kreiptis tik tada, kai medžiai ar krÅ«mai yra saugotini. Laimei, saugotinų medžių privačiose namų valdose ir individualiuose sodų sklypuose daug nebÅ«na, nebent sklypas yra prie vandens telkinio ir želdiniai patenka į pakrantės apsaugos juostą arba sklype yra nustatytos kitos apsaugos zonos (tai nurodyta nuosavybės dokumentuose). Net ir saugotinus medžius galima kirsti be leidimo, jeigu tai invazinė rÅ«šis, tokia kaip uosialapis klevas, baltažiedė robinija, vėlyvoji ieva, varpinė medlieva, arba jeigu šie želdiniai  auga ant pastatų stogų, pamatų ar kitų jo dalių. Laukuose augančius saugotinus medžius galite kirsti be leidimo, jeigu jie auga ant įrašytų į melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitą: slenksčių, greitviečių, vandens pralaidų, drenažo rinktuvų ir sausintuvų, siurblinių, tvenkinių žemės užtvankų, pylimų, drėkinimo vamzdynų, šulinių, vandens nuleistuvų, siurblinių ir 15 m atstumu nuo jų pakrašÄio, grioviuose ir jų šlaituose (išskyrus sureguliuotas upių vagas), griovio priežiÅ«ros juostoje. Jeigu kapinės nėra kultÅ«ros paveldo objektų teritorija, kapavietėje (ne visose kapinėse) augančius medžius kirsti galima tai suderinus su kapinių priežiÅ«rą vykdančiais subjektais. Sklype sodinant medelius ar krÅ«mus vertėtų prisiminti, kad tam tikrais atvejais (kai norime sodinti arčiau sklypo ribos nei numato teisės aktai) reikia gauti kaimyninio sklypo savininko, valdytojo ar įgalioto asmens raštišką sutikimą. Sutikimo nereikia, jeigu sodinate: -   Å¾emaÅ«gius medžius ne arčiau kaip 2 m nuo sklypo ribos, kitus medžius – ne arčiau kaip 3 m nuo sklypo ribos, o šiaurinėje sklypo pusėje – ne arčiau kaip 5 m nuo sklypo ribos; -  krÅ«mus ne arčiau kaip 1 m nuo sklypo ribos. Jeigu krÅ«mai aukšti, jie negali bÅ«ti arčiau kaip 2 m nuo sklypo ribos; - gyvatvores ne arčiau kaip 1 m nuo sklypo ribos ir ji formuojama ne aukštesnė kaip 1,3 m, tik pietinėje pusėje gyvatvorė gali bÅ«ti iki 2 m aukšÄio. Medžių ir krÅ«mų negalima sodinti: - valstybinėje žemėje neturint savivaldybės, seniÅ«nijos ar žemės valdytojo sutikimo; - kapavietėse ir kapinėse, nesuderinus su savivaldybe ar seniÅ«nija, išskyrus krÅ«mus iki 1 m aukšÄio; - melioracijos griovių ir vandens telkinių dugnuose, melioracijos griovių ir pylimų šlaituose; - vietose, kuriose Specialiosiose žemės ir miško naudojimo sąlygose įrašytas draudimas sodinti medžius ar krÅ«mus.   Aplinkos ministerija  Komunikacijos skyrius http://seniunai.lt/naujienos/item/966 SeniÅ«nų ąžuolynas – šeštas vardinis miškas Rokiškio miškų urėdijos teritorijoje Šiųmetės nacionalinės miško sodinimo talkos rezultatas – Rokiškio miškų urėdijos Sėlynės girininkijos Raisto miško kirtavietėje pasodintas ąžuolynas. Jaunuolyną pakrikštijo Ä® miškasodžio talką susirinkę keturios dešimtys talkininkų kirtavietės dviejuose hektaruose pasodino apie 10 tÅ«kst. ąžuoliukų. Du dešimtmečius Rokiškio miškų urėdijos organizuojamose pavasarinėse miškasodžio talkose šiemet buvo naujovių: prie talkos organizavimo prisidėjo rajono seniÅ«nijos, o į ją sugužėjo daug jaunų savivaldybės įstaigų specialistų. Idėjos miškasodžiui suburti seniÅ«nus sumanytoja – Rokiškio kaimiškosios seniÅ«nė Dalia Janulienė. Kitąmet organizacinė estafetė bus perduota kitam seniÅ«nui. Šmaikštauta, jog ši pareiga teks tai seniÅ«nijai, kurios vadovas šiųmetėje talkoje nuoširdžiausiai dirbs. Kadangi visi talkininkai keturias valandas plušÄ—jo žliaugiant prakaitui, beveik vieningai sutarta, kad ateinančių metų pavasarinio miškasodžio organizavimo pareigos turėtų atitekti mažiausios plotu Kazliškio seniÅ«nijos vadovui Algirdui Kuliui. SeniÅ«nų iniciatyva neliko be atsako: Rokiškio miškų urėdas Benjaminas Sakalauskas, dėkojęs nuoširdžiai dirbusiems talkininkams ir savivaldybės administracijai, išleidusiai specialistus pusdienio talkai, bei seniÅ«nijų vadovams už gražią idėją, pažadėjo, jog ką tik pasodintam jaunuolynui bus suteiktas SeniÅ«nų ąžuolyno vardas. Ąžuolynas – pirmą kartą Rokiškio miškų urėdijos tradicijai kiekvieną pavasarį į miškasodį iš kabinetų pasikviesti savivaldybės įstaigų darbuotojus, politikus ir mišką mylinčią visuomenę – jau daugiau nei du dešimtmečiai. Per tą laiką mišku jau apželdinta dešimtys kirtaviečių. Tačiau pirmą kartą talkininkai sodino ąžuolyną. Kadangi kirtavietė labai nelygaus reljefo, nemažai užmirkusių plotelių, juose vėliau bus pasodinta juodalksnių. Sėlynės girininkas Gintaras Čypas pirmą kartą talkininkaujantiems, taip pat ir turintiems kelerių metų patirties išaiškino ir pademonstravo, kaip sodinti gerokai išrankesnį nei eglaitė ar pušaitė ąžuolo sodinuką: ir duobę kitaip kasti, ir didesnius tarpus tarp ąžuoliukų palikti, ir bato kulnu stipriau žemę virš šaknų prispausti. Sakė, jog teisingai pasodinti kelių sprindžių sodinukai po penkerių metų pasieks žmogaus Å«gį. Apželdinta kirtavietė bus aptverta, kad ąžuoliukams žalos nepridarytų žvėrys. Ne tik padėkos Miškasodis užbaigtas šilta vakariene: talkos simboliais – medinėmis liniuotėmis su dedikuotu užrašu, puikia nuotaika, gyvomis diskusijomis ir miškininkų suruoštomis vaišÄ—mis. http://seniunai.lt/naujienos/item/965 Kaunas žengia nepramintu taku: seniÅ«naičių rinkimai bus išskirtiniai Kaune trečią kartą rengiami seniÅ«naičių rinkimai šiemet bus išskirtiniai. Pirmą kartą Lietuvos istorijoje savo balsą kauniečiai galės atiduoti internetu. Balsavimas vyks balandžio 24-28 dienomis. „SeniÅ«naičių rinkimai ir kauniečių aktyvumas jų metu – pilietinės visuomenės indikatorius. SeniÅ«naičiai nėra valdžios struktÅ«ra, tai - iš bendruomenių renkami atstovai“, - pabrėžė Kauno vicemerė Rasa Šnapštienė. „Praėję Seimo rinkimai eilinį kartą neapsiėjo be nesklandumų ir aibe problemų su rinkimų komisija priešakyje. Kol valstybė trypčioja vietoje, mes siÅ«lome išbandyti elektroninį balsavimą žemiausios grandies rinkimuose. Šis instrumentas turi tarnauti žmonėms, kad jiems nereikėtų ieškoti paslėptų balsadėžių“, - teigė Kauno mero pavaduotojas Simonas Kairys. Kandidatų registracija vyks iki balandžio 14 d. Rinkimai vyks balandžio 24-28 dienomis. Pasibaigus balsavimui, gegužės 2-8 dienomis bus priimamos rinkėjų ir kandidatų pastabos ir nusiskundimai, kurie bus išnagrinėti iki gegužės 12 dienos. Jei į rinkimus atvyks mažiau nei 5 procentai seniÅ«naitijoms rinkėjų, gegužės 15-19 dienomis vyks pakartotiniai rinkimai, kuriems rinkėjų cenzas nebus taikomas. Pirmą kartą seniÅ«naičių rinkimuose galima bus atiduoti savo balsą elektroninėmis ryšio priemonėmis, identifikuojant save per elektroninius valdžios vartus. Balsuoti bus galima interneto svetainėje seniunaiciai.kaunas.lt Rinkėjai, nenorintys ar negalintys balsuoti elektroniniu bÅ«du, balsuoti galės atvykę į savo seniÅ«niją. Rinkimų komisijos dvi dienas per savaitę dirbs ilgiau, iki 19 valandos. Kandidatas savo gyvenamąją vietą turi bÅ«ti deklaravęs toje seniÅ«naitijoje, kurioje kandidatuoja. Rinkimų tvarkos apraše numatyta, kad mažiau nei 500 gyventojų turinčiose seniÅ«naitijose seniÅ«naičiai renkami gyventojų susirinkime. Kauno mieste tėra vienintelė tokia Naujasodžio seniÅ«naitija, priklausanti PetrašiÅ«nų seniÅ«nijai. Ä®vykus rinkimams, naujieji seniÅ«naičių pažymėjimai bus įteikti iki gegužės 15 dienos, jei prireiks pakartotinių rinkimų – iki birželio 2 dienos.   http://seniunai.lt/naujienos/item/964 LSSA Valdybos posėdis Kovo 23 d. Šilalės rajono savivaldybės PajÅ«rio seniÅ«nijoje vyko asociacijos valdybos posėdis. Posėdžio metu buvo svarstytas plano remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašas 2017-2019 m.; kaip vyksta seniÅ«nijų, kurios ruošiasi tapti biudžetinėmis įstaigomis, teisinio statuso pakeitimo paruošiamieji darbai; dėl savivaldybių Å«kinės veiklos. Taip pat buvo aptartos galimybės organizuoti seniÅ«nijų seniÅ«nų atstovų mokymus AnykšÄiuose, bei papildomus mokymus seniÅ«nijų seniÅ«nams. Aptartas gautas atsakymas iš Aplinkos ministerijos dėl miškų sistemos pertvarkos. Posėdžio metu, Valdyba įgaliojo viceprezidentą Kauno apskričiai, Gintą Jasiulionį atstovauti asociaciją darbo grupėje, kuri rengs išplėstinės seniÅ«naičių sueigos tvarkos aprašÄ…, bei su tuo susijusias LR Vietos savivaldos įstatymo pataisas. Asociacijos prezidentas Kęstutis Vilkauskas viceprezidentams: Gintui Jasiulioniui, Rolandui Bružui ir Virgilijui Gaižauskui įteikė vieną iš aukšÄiausių apdovanojimų, už nuopelnus asociacijos veikloje - Garbės seniÅ«no ženklus. Po posėdžio seniÅ«nai aplankė Dionizo Poškos Baublius ir šalia esantį muziejų bei Stasio Girėno gimtinės Vytogalos kaime, muziejų. SeniÅ«nus savo apsilankymu pagerbė Šilalės mero pavaduotojas Valdemaras Jasevičius ir administracijos direktoriaus pavaduotoja Vera Macienė. Valdyba nuoširdžiai dėkoja PajÅ«rio  seniÅ«nei Romai VešÄiÅ«nienei ir visiems savivaldybės vadovams už malonų priėmimą. http://seniunai.lt/naujienos/item/962 Ištrauka iš "Baltosios knygos" Reikia keisti bendrąją šalies atmosferą. Kažką daryti su informacine erdve, kuri kasdien Lietuvą vaizduoja kaip kosminės katastrofos ištiktą šalį. Juk neįmanoma gerai jaustis šalyje, kurioje socialinė patologija, smurtas, kriminalinės kronikos ir politiniai skandalai traktuojami daug rimčiau ir pagarbiau nei intelektualinis gyvenimas ir kultÅ«ra. Dar linksmiau darosi, kai išgirsti, kad TV ir spaudos bosai su šventu įsitikinimu įrodinėja, kad tai ir yra tikrasis medijų demokratizmas. Aš pats išvykęs į konferenciją ar dėstyti užsienyje nuolat mėgaujuosi Vakarų šalių spauda ir televizija – ypač britų. Kažkas yra aiškiai išsiderinę mÅ«sų viešojoje erdvėje. Joje Lietuva atrodo gan nepatraukliai. Gerai, jei nekreipi dėmesio į kreivų veidrodžių salę ir gyveni autentiškais dalykais – nuostabiu Lietuvos teatru, jos gera literatÅ«ra, daile ir akademine muzika. Bet ką daryti, jei neturi kur saugiai pasislėpti nuo tos brukamos destrukcijos ir tavo jauseną aktyviai veikia bei formuoja šalies viešasis gyvenimas arba išplitęs socialinių santykių modelis? Tada liÅ«dna. Mes turime kažką daryti iš esmės keičiant bendrąją šalies sociopolitinę ir sociopsichologinę atmosferą. Ištrauka iš „Baltosios knygos" P.S.: o taip norisi daugiau pozityvumo http://seniunai.lt/naujienos/item/963 Liaudiškos muzikos kapelų šventė-varžytuvės kovo 18 d. 16 val. Šiaulių kultÅ«ros centro Rėkyvos seniÅ«nijoje http://seniunai.lt/naujienos/item/961 Su Lietuvos nepriklausomybės atkÅ«rimo diena http://seniunai.lt/naujienos/item/960 Valstybinė darbo inspekcija primena, Valstybinė darbo inspekcija primena, kad nuo 2017 m. vasario 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas Nr. XIII-198 kuris reglamentuoja valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto ir kitų valstybės įsteigtų pinigų fondų lėšÅ³, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sąlygas ir dydžius, materialines pašalpas, darbuotojų pareigybių lygius ir grupes, taip pat kasmetinį veiklos vertinimą http://seniunai.lt/naujienos/item/959 DĖL PRIVALOMŲ ATSKAITYMŲ PANAUDOJIMO TVARKOS Gerb. Povilui Urbšiui Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pirmininkui Lietuvos Respublikos Seimas   DĖL PRIVALOMŲ ATSKAITYMŲ PANAUDOJIMO TVARKOS   Vadovaujantis Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 7 str. 2 ir 3 dalimis, bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 3d nutarimu nuo sausio 1 dienos visi miško valdytojai (fiziniai ir juridiniai asmenys) privalo apskaičiuoti ir sumokėti privalomuosius 5 procentų atskaitymus į valstybės biudžetą iš pajamų, gautų už parduotą žaliavinę medieną, paruoštą jų valdomuose miškuose, ir už parduotą jų valdomą nenukirstą mišką. Viena iš surinktų lėšÅ³ panaudojimo paskirtis – kelių priežiÅ«ra ir tvarkymas. 2015-2016 metų praktika atskleidė trÅ«kumus: paruošta žaliavinė mediena gabenama ne tik miško, bet ir bendro naudojimo keliais, o sukauptos atskaitymų lėšos panaudojamos tik miško kelių priežiÅ«rai ir tvarkymui. Lietuvos savivaldybių seniÅ«nų asociacija siÅ«lo papildyti privalomų 5 procentų atskaitymų panaudojimo tvarką, kad lėšos bÅ«tų naudojamos ne tik miško, bet ir sugadintų bendro naudojimo kelių remontui.     LSSA prezidentas                                    Kęstutis Vilkauskas http://seniunai.lt/naujienos/item/957 Tobulinama išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo tvarka Vyriausybė pritarė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtam nutarimo projektui, kuriuo numatoma atsisakyti privalomai pateikti vaiko gimimo liudijimą savivaldybės administracijai kreipiantis skirti išmoką vaikui. Nuo šių metų sausio 1 d. atsisakius civilinės bÅ«klės akto įrašÅ³ įregistravimo liudijimų išdavimo, taikant vieno langelio principą, įstaigos, kurioms sprendimams priimti reikia informacijos apie asmens civilinę bÅ«klę, gali šią informaciją gauti tiesiog iš Registrų centro. Be kita ko, Vyriausybė pritarė siÅ«lymui papildyti išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo procedÅ«ras dėl dviejų naujų rÅ«šių išmokų - išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiÅ«rai ir išmokos gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui, kurios pradėtos mokėti nuo 2017 m. sausio 1 d. Nutarimu taip pat nustatyta, kad globos (rÅ«pybos) išmoką ir globos (rÅ«pybos) išmokos tikslinį priedą skiria ir moka ta savivaldybė, kuri vaikui nustatė globą (rÅ«pybą), nes iki šiol šias išmokas skyrė ir mokėjo skirtingos savivaldybės.   http://seniunai.lt/naujienos/item/958 Livetos ir Petro Kazlauskų koncertas kovo 8 d. 18 val. Šiaulių kultÅ«ros centro Rėkyvos skyriuje http://seniunai.lt/naujienos/item/955 Tarptautinis kvalifikacijos tobulinimo seminaras UAB “POILSIS IR MES”, A.Goštauto g. 8-206, LT01106, Vilnius TEL.: (+370-5) 2328278, MOB. TEL.   867258753 El. paštas: poilsioprojektai@gmail.com Tarptautinis kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Efektyvus vietos municipalitetų vaidmuo: šiuolaikinės valdymo tendencijos, Izraelio patirtis“ 2017 m. gegužės 6 – 13 d.                             SEMINARO TIKSLAS:  Palyginti Lietuvos  seniÅ«nijų ir Izraelio municipalijų  veiklos organizavimo principus ir metodus  SEMINARO METODAI: seminaras, susitikimai, diskusijos.                     Seminaro metu lankysimės Nazareto, Betliejaus, Jeruzalės, savivaldybėse.                   Seminarų dalyviams bus išduodami tarptautiniai kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.   1 diena   Skrydis  Vilnius – Tel Avivas.  Tel Avivas yra antras pagal dydį šalies miestas (390 tÅ«ks. gyventojų) po sostinės Jeruzalės. Prekybos ir kultÅ«rinis centras. Tel Avive reziduoja dauguma užsienio šalių ambasadų, nes Jeruzalė nėra pripažinta tarptautiniu mastu šalies sostine. Prieš šimtmetį vietoje, kur dabar įsikÅ«ręs Tel Avivas, buvo vien smėlynai, o netoliese buvusi Jafa -  seniausias Palestinos miestas, uostas, minimas karaliaus Hiramo pokalbyje su Saliamonu, duso nuo gyventojų pertekliaus. Kaip teigiama, kelios dešimtys šeimų iš Jafos, ieškojusios erdvesnės gyvenamosios vietos, įsikÅ«rė smėlynuose ir davė pradžią Tel Avivo miestui. Ilgainiui du miestai susiliejo į vieną: Tel Avivą - Jafą. Miesto centre - spalvingi rajonai ir įspÅ«dingi „bauhaus“ architektÅ«ros paminklai, saugomi UNESCO. PajÅ«rio bulvaras - vienas puikiausių miesto paplÅ«dimių pasaulyje: ilgas, platus ir nepriekaištingai švarus. Vėliau vykstame į kibucą, kur matysite, bendruomenėje gyvenančius ir dirbančius judėjus. Vykstame į Haifa – vieną gražiausių rytinės Viduržemio jÅ«ros pakrantės miestų ir trečią pagal dydį Izraelio miestų, įsikÅ«rÅ«sį Karmelio kalno papėdėje prie vaizdingos įlankos. Lankysitės - Elijaus grotoje (tai - viena iš šventųjų Izraelio vietų), naujos religijos pradininko Babo mauzoliejaus persiškuose soduose, nusidriekusiais per 19 terasų. Tai vieni gražiausių persiškų sodų pasaulyje.  Vakarienė. Nakvynė viešbutyje.                                                                                  2 diena  Pusryčiai. Po pusryčių  9.00 – 12.30 val.  SUSITIKIMAS NAZARETO  MIESTO SAVIVALDYBĖJE (1 Safra Squere, Jersusalem) SU NAZARETO MIESTO MERU p. Ali Sallam. Susitikimo metu susipažinsime su miesto veiklų planavimu, atskirų jo dalių veiklomis bendrame Susitikimo metu  susipažinsime su Nazareto  miesto atskirų municipalijų veiklų planavimo strategija, palyginsime su Lietuvoje esančia seniÅ«nijų veiklų planavimo tvarka. 12.30 – 13.30 val. PietÅ«s. 13.30 – 16.30 val. Diskusija tema: “VIETOS MUNICIPALIJŲ IR GYVENAMOSIOS VIETOVĖS BENDRUOMENĖS SANTYKIAI“. Po susitikimų pažintis su Nazeretu – vienu didžiausiu Galilėjos mietų, išsidėsčiusių kalvų apsuptame slėnyje. Didžioji Jėzaus žemiškojo gyvenimo dalis prabėjo bÅ«tent Nazarete, čia jis praleido savo vaikytę ir jaunystę.Tai vienas svarbiausių Šventosios žemės traukos centrų. Aplankysime Marijos apsireiškimo Baziliką,  Šv.Mergelės šaltinį ir Šv.Grotą, kurioje arkangelas Gabrielius apsireiškė Marijai. Veliau vykstame į biblijinio Safedo (Tsfat) – vieno iš keturių šventų judėjų miestų, Kabalos ir žydų misticizmo centras, aukšÄiausiai išsidėstęs Izraelio miestas (900 m virš jÅ«ros). Iš čia atsiveria nuostabÅ«s vaizdai į Galilėją, vaiskiu oru matyti Galilėjos ir Viduržemio jÅ«ros. Safetas garsėja XVI amžiaus senamiesčiu, kurio nepakartojama atmosfera pritraukia menininkus iš viso pasaulio. Vėliau vykstame prie Galilėjo JÅ«ros. Šios jÅ«ros (taip Biblijoje vadinamas Kinereto ežeras) pakrantė tapo  Jėzaus Kristaus mokymo vieta. Esant galimybei dar važiuojame į Jardenito krikštavietę. Vakarienė.  Nakvynė viešbutyje.   3 diena  Pusryčiai. Po pusryčių 9.00 – 12.30 val.  SUSITIKIMAS BETLIEJAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE (Manger Square Bethlehem, Palestine) SU MIESTO MERU p. Robert J. Donchez ir atskirų departamentų, atsakingų už miesto veiklų planavimą, atstovais.  Susitikimo metu aptarsime miesto municipalijų funkcijas, pagilinsime  teorines žinias atskirų miesto dalių valdymo  srityje pasinaudojant Izraelio  savivaldybių patirtimi. 12.30 – 13.30 val. PietÅ«s. 13.30 – 16.30 val. Diskusija tema:  „MUNICIPALIJŲ VAIDMUO, ATSISKLEIDŽIANTIS PER JOMS PRISKIRTŲ FUNKCIJŲ Ä®GYVENDINIMĄ“. Po susitikimų ekskursija po Betliejų - Jėzaus gimimo vietą. Miestas vienodai reikšmingas tiek krikšÄionims, tiek judėjams. Centrinėje Betliejaus aikštėje stovi Kristaus gimimo bazilika, bizantiškojo periodo kÅ«rinys. Tai paminklas Kristaus atėjimui į pasaulį. Po centrine nava esanti kripta, tiksliau keturiolikos kampų sidabro žvaigždė grindinyje, žymi tikslią Jėzaus gimimo vietą.  Toliau keliaujame į Jeruzalę. Jei bus galimybė, apžiÅ«rėsime palestinietiško miesto Bethlehem senamiestį. Vėliau vykstame į „Yad Vashem“ muziejų skirtą holokausto aukų atminimui. Tai klasikinis pavyzdys, kaip neįkyriai ir tobulai, naudojant simboliką ir dokumentinę medžiagą atskleisti pasauliui žydų tautos tragediją. Pagal galimybę, laisvas laikas Jeruzalėje. Vakarienė. Norintieji, už papildomą mokestį apie 20 eurų, galės vykti į košerinį restoraną. Nakvynė viešbutyje.   4 diena   Pusryčiai. Po pusryčių 9.00 – 12.30 val.  SUSITIKIMAS JARUZALĖS MIESTO SAVIVALDYBĖJE (Safra Square 1, Jerusalem)  SU MIESTO MERU p. Nir Barkat. Susitikimo metu įgysime naujų praktinių atskirų miesto dalių valdymo ir administravimo  įgÅ«džių vadovaujantis Izraelio savivaldybių patirtimi. 12.30 – 13.30 val. PietÅ«s. 13.30 – 16.30 val. Diskusija tema:  „VIETOS SAVIVALDOS SENIŪNIJŲ IR MUNICIPALIJŲ IŠSKIRTINUMAI: IZRAELIO IR LIETUVOS SITUACIJA“. Po susitikimų toliau tęsiame ekskursija po Jeruzalę. Nuo Alyvų kalno viršÅ«nės atsiveria nuostabÅ«s senojo miesto vaizdai. Auksu švyti Šventyklos kalno kupolas. Alyvų kalno šlaite - Getsemanės sodas, Biblijos laikų alyvmedžių sodas, kuriame Jėzus apsilankė naktį prieš nukryžiavimą. Šalia Getsemanės sodo - Marijos kapo šventovė. Tačiau Marija paimta į dangų, tad kapavietė tušÄia.  Ä®spÅ«dinga Visų Tautų bažnyčia ženklina vietą, kurioje Judas išdavė Jėzų.  Vėliau vykstame prie Kalno šventyklos - tai vieta, iš kurios Mahometas pakilo į dangų. Iš kalno molio buvo sukurtas Adomas.  Vakarinė Jeruzalės siena - tai Raudų siena. Dalis Raudų sienos yra romėnų sugriautos Antrosios šventyklos liekanos. Tai švenčiausia žydams vieta, jų religijos simbolis. Kiekvienas apsilankęs prie Raudų sienos palieka sienoje raštelį - žinutę Dievui. Via Dolorosa – simbolizuojanti  Kristaus kelią nukryžiavimo vietos link. Kristaus kapo bažnyčia yra viena reikšmingiausių vietų krikšÄionims. Bažnyčia ženklina vietą, kur Jėzus buvo nukryžiuotas, palaidotas, o vėliau prisikėlė. Siono kalnas, anot Biblijos, buvo žydų karaliaus Dovydo rezidencija, jame karalius ir palaidotas. Biblijoje Sionas vadinamas Dievo namais. Pasakojimai byloja, kad karaliaus Dovydo kape buvo paslėpti Pirmosios šventyklos lobiai, dėl kurių užkariautojai vis sugriaudavo kapavietę. Virš Karaliaus Dovydo kapavietės - Paskutinės vakarienės menė. Vieta, kur paskutinį kartą Jėzus vakarieniavo su savo apaštalais. Vakarienė. Nakvynė viešbutyje.   5 diena Po pusryčių vykstame prie žemiausio pasaulio taško ir sÅ«riausio pasaulio vandens telkinio Negyvosios jÅ«ros, kuri dėl jos vandenyse neegzistuojančių ne bakterinių gyvybės formų dar vadinama Mirties jÅ«ra. Prie jÅ«ros keliausite per Judėjos dykumą – bevaisę, tačiau gražiais gamtovaizdžiais garsėjančią vietovę. Maudynės jÅ«roje. Jei turėsite laiko ir noro (mokamas įėjimas), pasirinktinai galima aplankyti šias vietas. Vakariene. Nakvynė viešbutyje.   6 diena Pusryčiai. Poilsis prie jÅ«ros Netanijoje. Vakarienė. Nakvynė viešbutyje.   7 diena   Poilsis. Poilsis prie jÅ«ros Netanijoje. Vakarienė. Nakvynė viešbutyje   8 diena   Pusryčiai. Ryte pervežimas į Tel Avivo oro uostą. Skrydis Tel Avivas –Vilnius..   Kelionės kaina:  630 EUR/asm + aviabilietas   Ä® kainą įskaičiuota: Ekskursinė programa po Izraelį autobusu; 7 nakvynės 3* viešbučiuose su pusryčiais ir vakarienėmis; Lydinčio vadovo iš Lietuvos paslaugos; kelionės dokumentų sutvarkymas. Mokami objektai pagal programą.    Ä® kainą neįskaičiuota: skrydis Vilnius- Tel Avivas; Tel Avivas – Vilnius sveikatos draudimas; arbatpinigiai (Papildomai turėti po 3 $ kiekvienai dienai  arbatpinigiams); asmeninės  išlaidos.   Pastabos: Objektų lankymo eiliškumas gali keistis. Keičiantis aviabilietų kainoms kelionės kaina gali keistis.  Kaina skaičiuota Eurais, tačiau Izraelio partneriams atsiskaitome doleriais. Atsiskaitymo dieną, kaina bus tikslinama pagal tos dienos kursą.    http://seniunai.lt/naujienos/item/954 LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ SENIŪNŲ ASOCIACIJOS VALDYBOS REZOLIUCIJA Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui Lietuvos Respublikos Žemės Å«kio ministrui Broniui Markauskui   LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ  SENIŪNŲ ASOCIACIJOS  VALDYBOS REZOLIUCIJA   Lietuvos savivaldybių seniÅ«nų asociacijos  valdyba kartu su A. Stulginskio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto ir Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto darbuotojais sausio mėnesio 19 dieną diskutavo  apie tvarių kaimo bendruomenių išsaugojimą, sudarant sąlygas piliečiams daugiau dalyvauti priimant sprendimus vietos lygmeniu. Nagrinėta kuo seniÅ«nijos galėtų padėti planuojant, rengiant ir priimant sprendimus bei įgyvendinant kaimo raidos kryptis, sugebėjimą atpažinti vietovės ilgalaikius konkurencinius pranašumus – jų galimybę įsitvirtinti vietovės ištekliuose, kultÅ«roje, tradicijose, patirtyje ir t. t. , sutelkiant galimus žmogiškuosius išteklius, sukuriant patrauklias gyvenimo sąlygas žmonėms, skatinimą dirbti ir užsidirbti. Diskusijos dalyviai konstatavo, kad nepakankamas Kaimo plėtros administravimo darbuotojų (toliau KPA) skaičius , Lietuvos kaimiškose savivaldybių seniÅ«nijose,  neigiamai veikia  kaimo gyventojų, kaimo bendruomenių verslumą, kuris yra vienas iš pagrindinių kaimo gyventojų nedarbo, socialinės atskirties, skurdo mažinimo bei migracijos iš kaimo vietovių stabdymo veiksnių. Kaip rodo Leader programos/metodo įgyvendinimo Lietuvoje nuo 2004 m. patirtis ir siekis novatoriškai valdyti kaimo vietovių pokyčius, nukreipti juos pageidaujama linkme  kaimiškose savivaldybių seniÅ«nijose yra reikalingi sumanÅ«s KPA specialistai gebantys strategiškai mąstyti,  gebantys priimti įrodymais grįstus viešojo valdymo sprendimus,  gebantys efektyviai naudoti kaimo vietovių išteklius ir kurti jų vystymosi potencialą. KPA specialistų savivaldybėse/seniÅ«nijose poreikis grindžiamas Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa, kurioje pabrėžiami šie Lietuvos kaimo vietovių poreikiai: 1)  mažinti skurdo riziką kaimo vietovėse, didinant užimtumo galimybes; 2) remti darbo vietų, ypač reikalaujančių kvalifikuotos darbo jėgos, išlaikymą ir kÅ«rimą kaimo vietovėse, ypač ne žemės Å«kyje; 3) skatinti kaimo ir miesto sąveiką, remiant miesto ir kaimo subjektų bendradarbiavimo projektus; 4) skatinti vietinės maisto produktų rinkos vystymąsi, stiprinant ryšius tarp vartotojų ir gamintojų, bei diegiant inovacijas; 5) sudaryti palankias sąlygas jaunimui įsikurti, kurti verslą ir skatinti užimtumą kaimo vietovėse; 6)  vykdyti mokymą, patirties sklaidą ir konsultavimą kaimo vietovėse; 7) sudaryti galimybes NVO projektais skatinti verslumą ir užimtumą kaime bei užtikrinti vietinės iniciatyvos tęstinumą. Siekiant patenkinti minėtus šalies kaimo vietovių vystymosi poreikius vien savanoriško Kaimo bendruomeninių organizacijų, vietos veiklos grupių vadovų ir  narių darbo bei entuziazmo nepakanka, reikalinga profesionali KPA specialistų pagalba, kaimo vietovių vystymusi suinteresuotų veikėjų pastangų ir veiksmų koordinavimas. Todėl LR Vyriausybei, LR Žemės Å«kio ministerijai siÅ«lome ieškoti galimybių tokius paruoštus specialistus įdarbinti seniÅ«nijose arba dalį žemės Å«kio specialistų, dirbančių savivaldybių seniÅ«nijose, perorientuoti į veiklą kaimo plėtros administravimo srityje, suteikiant specialistams tam darbui reikalingų papildomų žinių. Taip pat pasisakome už KPA pirmos pakopos studijų programos nuolatinių ir ištęstinių studijų valstybės tikslinį finansavimą 2017/2018 m.m.   Lietuvos savivaldybių seniÅ«nų asociacijos prezidentas                                 Kęstutis Vilkauskas http://seniunai.lt/naujienos/item/952 Konkursas „Saugi seniÅ«nija – saugus Kaunas 2016“ Penktadienio popietę Istorinėje prezidentÅ«roje apdovanoti konkurso „Saugi seniÅ«nija – saugus Kaunas 2016“  dalyviai ir saugiausia 2016 m. seniÅ«nija. Ja išrinkta Šilainių seniÅ«nija. Ne vienerius metus vyksiančio konkurso komisijai teko nelengva užduotis – seniÅ«nijos uoliai dirbo kuriant saugesnę aplinką Kauno mieste. Komisijos nariai, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko pavaduotojas Darius Pliavga, Viešosios tvarkos valdybos viršininkas Remigijus Stukas, Prevencijos skyriaus viršininkė Joana Gudelytė, Bendruomenės pareigÅ«nų veiklos skyriaus viršininkė Agnė Greblikaitė, Kauno miesto savivaldybės Administracijos direktoriaus pavaduotojas Vilius Šiliauskas, Kauno bendruomenių centrų asociacijos administratorė Marija Bindokaitė bei Kauno seniÅ«naičių asociacijos vadovė Brigita Bingelytė, vieningai nusprendė, kad renkant 2016 m. saugiausią seniÅ«niją vadovausis ne tik numatytais kriterijais, bet ir atsižvelgs į pačios seniÅ«nijos, jos gyventojų iniciatyvumą ir iniciatyvas kuriant saugesnę aplinką, įgyvendinant saugumą užtikrinančias priemones. Susumavus rezultatus, nugalėtoja išrinkta Šilainių seniÅ«nija. Apdovanojimų metu susirinkusiuosius sveikinę D. Pliavga ir R. Stukas ne tik dėkojo seniÅ«nams už ypatingą ir matomą indėlį kuriant saugesnes teritorijas Kaune, bet ir paminėjo, kad kartu su Kauno miesto savivaldybės administracija kitais metais tobulins konkurso nuostatus, stengsis į rinkimus įtraukti ir pačius  gyventojus, kad galutiniai rezultatai bÅ«tų kuo objektyvesni. Prie sveikinimo žodžių prisidėjo ir Kauno miesto savivaldybės dovaną seniÅ«nijai nugalėtojai įteikė ir Kauno miesto savivaldybės Administracijos direktoriaus pavaduotojas Romaldas Rabačius. „Prisiminus 1994-iuosus, laikus, kuomet galiojo kitokie įstatymai, sunku buvo ir pagalvoti, kad kažkada vyks panašÅ«s apdovanojimai. Šiandien tikrai turime kuo pasidžiaugti. AčiÅ« seniÅ«nams už jų iniciatyvas ir matomus darbus“, - mintimis dalijosi jis. Prie kavos puodelio seniÅ«nai, Kauno miesto komisariatų viršininkai ir bendruomenės pareigÅ«nai ne tik pasidžiaugė apdovanojimais, sveikino Šilainių seniÅ«ną, bet ir aptarė vykdomus darbus, artimiausius planus.   http://seniunai.lt/naujienos/item/953 DĖL VALSTYBINIŲ MIŠKŲ VALDYMO PERTVARKOS   Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei                                                                                                         Lietuvos Respublikos aplinkos ministrui  Kęstučiui Navickui   DĖL VALSTYBINIŲ MIŠKŲ VALDYMO PERTVARKOS   Lietuvos savivaldybių seniÅ«nų asociacijos valdyba mano, kad ruošiama valstybinių miškų valdymo pertvarka, naikinant esamas urėdijas ir steigiant vieną centralizuotą įmonę, prieštarauja decentralizacijos ir regioninės politikos principams, gali pakenkti ne tik valstybiniams miškams, bet ir savivaldybių, jose gyvenančių miškų Å«kio specialistų, smulkiųjų medienos perdirbėjų bei plačiosios visuomenės interesams. Ypač skaudžius reformų padarinius pajus urėdijas turinčios mažosios savivaldybės, kuriose neišvystyta pramonė, funkcionuoja tik biudžetinis, švietimo, kultÅ«ros ir paslaugų sektorius. Jose miškų urėdijos yra vienos iš pagrindinių vietos biudžetą papildančių, gyventojų užimtumą bei socialines garantijas užtikrinančių įmonių. Nacionalinis planavimas turėtų vykti atsižvelgiant į regioninį planavimą, stiprinant regionų vaidmenį, skatinant jų specializaciją, identifikuojant regiono stipriąsias puses, kad bÅ«tų kryptingai panaudojamos lėšos, turi bÅ«ti aktyvinamas visuomenės dalyvavimas svarstant regionui rÅ«pimus klausimus.       Su pagarba Lietuvos savivaldybių seniÅ«nų asociacijos prezidentas                                   Kęstutis Vilkauskas     http://seniunai.lt/naujienos/item/951 Gyvenamosios vietos deklaravimo atmintinė http://seniunai.lt/naujienos/item/950 Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas, Nuo 2017 02 01 įsigaliojo Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas, kuriame numatytos taisyklės, kaip nustatomi, mokami ir didinami atlyginimai Lietuvos mokytojams, kultÅ«ros, socialiniams ir kitiems valstybės bei savivaldybių darbuotojams. Šis įstatymas nustato valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto ir kitų valstybės įsteigtų pinigų fondų lėšÅ³, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sąlygas ir dydžius, materialines pašalpas, darbuotojų pareigybių lygius ir grupes, taip pat kasmetinį veiklos vertinimą. Ä®statymas netaikomas: 1) valstybinių mokslinių tyrimų institutų, veikiančių kaip biudžetinės įstaigos, administracijai (instituto vadovui, vadovo pavaduotojui, moksliniam sekretoriui), mokslo darbuotojams ir kitiems tyrėjams; 2) Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų, atstovybių prie tarptautinių organizacijų, specialiųjų misijų darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis; 3) asmenims, su kuriais Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija sudaro delegavimo sutartis pagal Lietuvos Respublikos asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymą; 4) vystomojo bendradarbiavimo projektuose dalyvaujantiems darbuotojams. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą skaitykite čia. TAR, 2017 01 31, Nr. 2017-01764. http://seniunai.lt/naujienos/item/949 Kviečiame padėti kolegai Mieli Kolegos, Nelaukta netikėta nelaimė užklupo mÅ«sų kolegos Utenos savivaldybės Užpalių seniÅ«no JÅ«ratės ir Eugenijaus Keraminų Šv. Teresės šeimyną: vidurnaktį šeimynos namuose Užpaliuose kilo gaisras.  Sudegė gyvenamas namas,   gaisras pasiglemžė beveik visą turtą .  Džiaugtis galima bent tuo, kad nei šeimininkai nei dvylika globojamų vaikų  nenukentėjo. Šiuo metu visi vaikai, nuo mažiausio iki didžiausio, saugiai apgyvendinti kituose namuose.. Kreipiamės į kolegas su prašymu padėti  kolegos Eugenijaus šeimynai. Jai šiuo metu JÅ«sų pagalbos labai reikia. Aukas galite pervesti į Šv. Teresės šeimynos sąskaitą SEB banke LT667044060007594204. Dėl papildomos informacijos kreipkitės  tel.: 8 682 13300 Iš anksto nuoširdžiai dėkojame  kolegoms, neabejingiems kito nelaimei ir padedantiems  kolegai  atsistoti ant kojų. Lietuvos savivaldybių seniÅ«nų asociacijos viceprezidentas                      Virgilijus Gaižauskas http://seniunai.lt/naujienos/item/948 Spektaklis „SKANIAI PAVOJINGA PASAKA“ vasario 6 d. 11 val. Šiaulių kultÅ«ros centro Rėkyvos skyriuje http://seniunai.lt/naujienos/item/946 A. Keturakio komedija „AMERIKA PIRTYJE“ vasario 14 d. 18 val. Šiaulių kultÅ«ros centro Rėkyvos skyriuje http://seniunai.lt/naujienos/item/947 Valstybės valdoma akcinė bendrovė Lietuvos paštas modernizuoja pašto paslaugų teikimą šalies kaimiškose vietovėse. Valstybės valdoma akcinė bendrovė Lietuvos paštas modernizuoja pašto paslaugų teikimą šalies kaimiškose vietovėse. Visos pašto paslaugos greitu metu bus teikiamos gyventojų namuose arba Ateities laiškininkų mobiliuose paštuose, kurie neaplenks net atokiausių Lietuvos kaimų. „Šiandienos demografiniai ir socialiniai iššÅ«kiai, kurie labiausiai juntami šalies regionuose, tiesiogiai veikia ir Lietuvos pašto veiklą. Mažėja ne tik klientų srautai, bet ir suteikiamų pašto paslaugų. Tai mus skatina pertvarkyti pašto paslaugų teikimą kaimiškose vietovėse ir nukreipti investicijas į pašto paslaugų prieinamumo atokiau kaimuose gyvenantiems žmonėms didinimą bei darbo sąlygų ir socialinių garantijų darbuotojams gerinimą“, − teigė Lietuvos pašto tinklo direktorė Inga Dundulienė. Lietuvos paštas kaimo gyventojams siÅ«lo modernų ir šiuolaikišką pašto paslaugų teikimo bÅ«dą – „Ateities laiškininko“ koncepciją. Mobilius, išmaniąja įranga aprÅ«pintus Ateities laiškininkus gyventojai galės telefonu išsikviesti į savo namus, kur jiems bus suteiktos visos pašto ir finansinės bei kitos bendrovės teikiamos paslaugos. Toks paslaugų teikimo bÅ«das, pasak I. Dundulienės, bus ypač patogus atokiau kaime gyvenantiems, fizinę negalią turintiems ar vyresniems žmonėms, kuriems dažnai sudėtinga be artimųjų pagalbos pasiekti artimiausią paštą. Laiškininko išsikvietimas į namus nieko nekainuos. Akivaizdus klientų poreikis MobilÅ«s Ateities laiškininkai taps integralia pašto infrastruktÅ«ros dalimi. „Svarbu pažymėti, kad šalies kaimiškų seniÅ«nijų gyventojams atsiras gerokai daugiau galimybių pasinaudoti Lietuvos pašto teikiamomis paslaugomis. Tiek pašto, tiek finansinės paslaugos bus teikiamos mobiliuose Ateities laiškininkų paštuose, kurie įsikurs ir numatytu laiku reguliariai klientus aptarnaus nustatytose vietose. Taip pat papildomai visas Lietuvos pašto teikimas paslaugas Ateities laiškininkai galės suteikti kliento namuose ar kitoje gyventojams patogioje vietoje. Tuo tarpu pašto korespondencijos siuntų ir prenumeruojamų spaudos leidinių, pensijų ir socialinių išmokų pristatymas į namus vyks įprastai“, – kalbėjo I. Dundulienė. Lankstesnis ir operatyvesnis klientų aptarnavimas per Ateities laiškininkus bus palaipsniui diegiamas visoje šalyje – tose kaimiškų paštų apylinkėse, kur dėl minimalaus klientų srauto iki šiol paštas dirbdavo ir klientus aptarnaudavo vos po 2-4 valandas per dieną. Lietuvos pašto Tinklo direktorės I. Dundulienės teigimu, jau dabar juntamas kaimo gyventojų poreikis savo namuose pasinaudoti teikiamomis pašto ir finansinėmis paslaugomis. Pavyzdžiui, šiuo metu net 7 iš 10 gaunamų įmokų už įvairius mokesčius yra sumokamos laiškininkams, kai šie pristatydami pašto korespondenciją ar prenumeruojamą spaudos leidinį lankosi gyventojo namuose. 74 proc. spaudos leidinių prenumeratos užsakymų irgi priimami laiškininkų, o beveik du trečdaliai įvairių namų apyvokos prekių, kurių galima įsigyti paštuose, yra parduodamos gyventojų namuose. Sustiprins laiškininko profesijos prestižą Diegiant „Ateities laiškininko“ koncepciją bus pertvarkyta 350 stacionarių ir 27 kilnojami paštai. Šiems paštams priskirtose gyventojams aptarnauti apylinkėse dirbs mobilÅ«s Ateities laiškininkai. Moderniais ir šiuolaikiškais Ateities laiškininkais, kurie dirbs pagal naujojo Lietuvos pašto klientų aptarnavimo standarto reikalavimus, galės tapti dabartiniai kaimuose dirbantys paštų darbuotojai. „Kol kas dar negalime tiksliais skaičiais įvardyti, kaip keisis Lietuvos pašto komandos sudėtis. Šiuo metu aktyviai bendraudami su kaimo paštų darbuotojais vertiname jų galimybės, norą ir pasiryžimą tapti Ateities laiškininkais. Galime patikinti, kad įgyvendinus pašto tinklo pertvarką, reorganizuotų paštų darbuotojams bus užtikrinamos visos socialinės garantijos. Visomis išgalėmis dėsime dideles pastangas, kad galėtume savo darbuotojams pasiÅ«lyti ir kitas darbo vietas tiek mÅ«sų įmonėje, tiek ir už jos ribų“, – tvirtino I. Dundulienė. Ji pabrėžė, kad Ateities laiškininkams bus pagerintos darbo sąlygos bei socialinės garantijos. „Keičiantis laiškininkų darbo pobÅ«džiui bus didinamas darbuotojų atlygimas, taip pat pagerės darbuotojų socialinės garantijos. Laiškininkai bus aprÅ«pinti išmaniąja įranga, palengvinsiančia atlikti pašto ar finansines operacijas. Darbuotojams sudarysime galimybes tobulėti, gilinti savo kompetenciją ir kvalifikaciją, siekiant stiprinti jų konkurencingumą darbo rinkoje“, – pažymėjo I. Dundulienė. Šalies kaimiškose vietovėse diegiamos „Ateities laiškininko“ koncepcijos investicijos sieks daugiau nei 1 mln. Eur. Pasiteisinusi praktika MobilÅ«s laiškininkai, kurie aptarnauja klientus jų namuose, yra užsienyje pasiteisinusi praktika. Pašto tinklas kaimiškose vietovėse yra modernizuojamas remiantis užsienio šalių, ypač Islandijos ir kaimyninės Lenkijos, patirtimi. Pertvarka vykdoma atsižvelgiant į reguliariai atliekamų klientų nuomonės tyrimų rezultatus, kaimiškų vietovių gyventojų, bendruomenių ir socialinių partnerių nuomonę bei rekomendacijas dėl pašto infrastruktÅ«ros gerinimo. „Esame pasirengę įdiegti modernų, XXI a. iššÅ«kiams atsparų sprendimą. Tai – tinkamiausias ir vienintelis kelias, kuriuo šiandien gali eiti bendrovė, siekdama ne tik dirbti pelningai ir teikti maksimalią grąžą valstybei, bet svarbiausia – užtikrinti kokybiškas ir visiems prieinamas pašto paslaugas“, – pažymėjo I. Dundulienė, Lietuvos pašto Tinklo direktorė Gyventojams, kurie turės galimybę naudotis Ateities laiškininko paslaugomis, bus iš anksto pranešama per vietos žiniasklaidą, bendruomenes bei kitomis informavimo priemonėmis. Valstybės valdoma akcinė bendrovė Lietuvos paštas turi plačiausią pašto paslaugų teikimo vietų tinklą šalyje. Lietuvos paštas teikia pašto, logistikos ir finansinio tarpininkavimo paslaugas.   http://seniunai.lt/naujienos/item/945 LSSA valdybos ir ASU EVF VKPV instituto diskusija Sausio 19 dieną   Lietuvos savivaldybių seniÅ«nų asociacijos valdyba  ir ASU Ekonomikos ir vadybos fakulteto Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto atstovai aptarė tolimesnio bendradarbiavimo kryptis, diskutavo    apie tvarių kaimo bendruomenių išsaugojimą, sudarant sąlygas piliečiams daugiau dalyvauti priimant sprendimus vietos lygmeniu. Kuo seniÅ«nijos galėtų padėti planuojant, rengiant ir priimant sprendimus bei įgyvendinant kaimo raidos kryptis, sugebėjimą atpažinti vietovės ilgalaikius konkurencinius pranašumus – jų galimybę įsitvirtinti vietovės ištekliuose, kultÅ«roje, tradicijose, patirtyje ir t. t. , sutelkiant galimus žmogiškuosius išteklius, sukuriant patrauklias gyvenimo sąlygas žmonėms, skatinimą dirbti ir užsidirbti. Aptarė kaimo plėtros specialistų/ administratorių kompetencijas, jų darbą  seniÅ«nijose.   Po pietų vyko asociacijos Valdybos posėdis. Posėdyje svarstyta: 1. Dėl „Bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų programos.“ 2. Dėl priemonių narių asociacijoje didinimo 3. Dėl sveikos gyvensenos ambasadorių rengimo . 4.Dėl lėšÅ³ skirtų reprezentacijai skyrimo ir naudojimo. 5. Dėl asociacijos veiklos metinio plano. 6. Dėl asociacijos narių motyvacijos. 7. Dėl bendro darbo su šeimomis tvarkos aprašo 8. LSSA pajamų – išlaidų sąmatos 2017 metams svarstymas. 9. Dėl akcijos „Darom“ 10. Dėl apdovanojimo asociacijos medaliu „Už nuopelnus Lietuvos savivaldai“     Petras Gestautas http://seniunai.lt/naujienos/item/944 KVIETIMAS Ä® SEMINARĄ „Sosnovskio baršÄio ir kitų invazinių augalų bei gyvÅ«nų grėsmė aplinkai, naikinimas ir galimi finansiniai šaltiniai“ 2017 m. sausio 26-27 d. Mokymo centras „Dainava“, Maironio g. 22, Druskininkai AKTUALUMAS. Valstybinė augalų apsaugos tarnyba informuoja, kad „Sosnovskio barštis priskirtas prie agresyvių invazinių rÅ«šių augalų. ES narės, atsižvelgdamos į Tarptautinę biologinės įvairovės konvenciją, turi imtis reikiamų priemonių bei įpareigoti atsakingas institucijas valdyti ne tik Sosnovskio baršÄių, bet ir visų kitų kultÅ«rų, galinčių išstumti natÅ«raliai augančius augalus, plitimo procesą“. 2014 m. Aplinkos ministerijos sudarytas Sosnovskio baršÄio paplitimo žemėlapis kelia didžiulį susirÅ«pinimą šios invazinės rÅ«šies plitimo sparta. Ši invazinė rÅ«šis kiekvienais metais, išstumdama vietines rÅ«šis, keisdama ekosistemą, bei keldama tiesioginę grėsmę žmonėms užkariauja šimtus hektarų naujų teritorijų. Be Sosnovsio baršÄio, kiekvienoje šalies seniÅ«nijoje galima aptikti invazinių rÅ«šių, kurios kelia didelę grėsmę ne tik žmonėms, bet ir esamai aplinkai (ekosistemai). SEMINARO TIKSLAS – supažindinti savivaldybių įmonių, savivaldybių, seniÅ«nijų darbuotojus su pavojingiausiomis invazinių augalų ir gyvÅ«nų rÅ«šimis (Sosnovskio baršÄiu, Baltažiede robinija, Uosialapiu klevu, Gausialapiu lubinu, Raukšlėtalapiu erškėčiu ir kt.), jų paplitimu, naikinimo bÅ«dais, sėkminga naikinimo praktika ir galimais finansavimo šaltiniais, siekiant vykdyti invazinių rÅ«šių naikinimą. SEMINARO NAUDA. Dalyviai gebės ne tik patys atpažinti pavojingiausias invazinių Lietuvos augalų ir gyvÅ«nų rÅ«šis, bet ir bus supažindinti su naujausiais ir veiksmingiausias praktiniais šių invazinių rÅ«šių naikinimo bÅ«dais. Dalyviai bus supažindinti ir su gerąja Lietuvos ir kitų ES šalių praktika, teisiniu invazinių augalų ir gyvÅ«nų Lietuvoje reglamentavimu, galimais finansavimo šaltiniais. SEMINARĄ VEDA Linas Jonauskas - konsultantas, aplinkosaugininkas, buvęs LR Aplinkos ministerijos viceministras (kuruotos sritys: miškų politika, saugomos teritorijos ir kraštovaizdis, gyvosios gamtos apsauga, biologinės įvairovės politika), buvęs Lietuvos Respublikos ministro pirmininko patarėjas jaunimo politikos klausimais. L. Jonauskas konsultuoja ir veda mokymus daugiau nei 15 metų. Pagal JAV Valstybės departamento lyderystės programą stažavosi Jungtinėse Amerikos Valstijose. MOKYMŲ KAINA: Dviejų dienų mokymų kaina be nakvynės - 90 EUR. Dviejų dienų seminaro kaina su nakvyne dviviečiame kambaryje (su pusryčiais) - 107 EUR. Dviejų dienų seminaro kaina su nakvyne vienviečiame kambaryje (su pusryčiais)  - 120 EUR.   Seminaro dalyviams suteikiami kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai, dalomoji medžiaga, kurią dalyviai galės panaudoti tiesioginiame darbe.   Daugiau informacijos ir registracija el. p. mokymai@konsultavimas.lt arba tel. 8618 73033. Registracija vyksta iki sausio 20 d.   http://seniunai.lt/naujienos/item/942 L. Kukuraitis: „Bendruomenės privalo bÅ«ti stiprinamos“ Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje susitikę bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų, savivaldybių, seniÅ«nijų, valstybės institucijų atstovai aptarė galimybes tobulinti bendruomenių stiprinimo modelį. „Parama bendruomenėms – be galo svarbus prioritetas, nes bÅ«tent vietos bendruomenės yra arčiausiai žmogaus, žino, kokių socialinių paslaugų, infrastruktÅ«ros labiausiai trÅ«ksta, pagaliau, kas konkrečiam žmogui skauda ir kaip jam padėti, todėl vietos bendruomenės turi bÅ«ti ir bus stiprinamos“, - sako socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis. Pasak naują siÅ«lomą modelį pristačiusio socialinės apsaugos ir darbo viceministro Eitvydo Bingelio, abu ankstesni modeliai – tiek 2012–2015 metais įgyvendinta Vietos bendruomenių savivaldos programa, tiek 2016 metais organizuotas Bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų finansavimo konkursas – turėjo ir savo šalininkų, ir kritikų, todėl ieškoma bÅ«do išnaudoti abiejų modelių stipriąsias puses. Ministro L. Kukuraičio iniciatyva siÅ«loma bendruomenes stiprinti dvejopai. Tai yra, jos bÅ«tų stiprinamos ir per savivaldybių organizuojamą konkursą bendruomeninėms organizacijomis, ir per savivaldybių suburtas vietos bendruomenių tarybas, kurias galėtų sudaryti vietos bendruomenių, bendruomeninių ir nevyriausybinių organizacijų, valstybės ir savivaldybės įstaigų bei institucijų atstovai, o remiamos bÅ«tų socialiai orientuotos veiklos. Konkurso bÅ«du siÅ«loma finansuoti veiklas, stiprinančias bendruomenių finansinį savarankiškumą, bendruomenių narių institucinius gebėjimus ir kompetencijas valdymo bei vadybos srityse, skatinančias bendradarbiavimą ir partnerystę, stiprinančias ekonominės veiklos planavimą ir įgyvendinimą, naujų paslaugų ir produktų kÅ«rimą bei kt. Vietos bendruomenių tarybų sprendimais galėtų bÅ«ti finansuojama įvairi socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenėms nariams ar grupėms, veikla, pavyzdžiui, skirta kartų bendradarbiavimui ir šeimos institutui stiprinti, bendruomenės narių teigiamam požiÅ«riui į globą, įvaikinimą formuoti, iniciatyvos, skirtos stiprinti bendruomenių sutelktumą, savanorišką veiklą bendruomenėje, vietos gyventojų užimtumą ir saviugdą, skatinti bendruomenės narių solidarumą. Kadangi susitikimo metu dalyviai išreiškė ypatingą palaikymą bendruomenių stiprinimui per vietos bendruomenių tarybas, kaip kad buvo įgyvendinant 2012-2015 metų programą, į tai nutarta orientuotis toliau tobulinant Bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų programą. Taip pat nuspręsta peržiÅ«rėti vietos bendruomenių tarybų sudarymo tvarką ir jų veikimo principus, kad šios kaip galima geriau atstovautų vietos bendruomenių interesus, o į tarybų sudėtį bÅ«tina įtraukti bendruomenines organizacijas. Bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų programa siekiama skatinti stiprinti bendruomenių sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą bei didinti bendruomenės narių atsakomybę už jų bendruomenėse sprendžiamus klausimus. Ją įgyvendinti bÅ«tų pavesta savivaldybėms, kaip esančioms arčiausiai savo krašto žmonių.   http://seniunai.lt/naujienos/item/943 Bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų programa Lietuvos savivaldybių  seniÅ«nų asociacija kartu su Lietuvos vietos bendruomenių sąjunga Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai įrodė, kad bendruomenių veiklos finansavimas 2016 metais buvo netinkamas. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija sausio 10 dieną organizavo posėdį kuriuo metu buvo aptariama „Bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų programa.“ Posėdyje dalyvavo SAD ministerijos, Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto, Lietuvos Carito, LSA, LKBS, LVBS, seniÅ«naičių atstovai. LSSA atstovavo prezidentas Kęstutis Vilkauskas. Ministerijos pateiktame programos projekte numatyta, kad programą įgyvendina savivaldybės, o sprendimus dėl programos įgyvendinimo priima savivaldybės administracija, savivaldybės taryba, dalyvaujant savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybai. Lietuvos vietos bendruomenių sąjungos, Lietuvos savivaldybių  seniÅ«nų asociacijos , seniÅ«naičių asociacijos atstovams ministerijos pasiÅ«lymai, kad sprendimus priima savivaldybės administracija netiko, nes programos tikslas –skatinti vietos bendruomenių savivaldą ir savarankiškumą tenkinant vietos bendruomenių viešuosius poreikius, stiprinti bendruomenių sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą bei didinti bendruomenės narių atsakomybę už jų bendruomenėse sprendžiamus klausimus. Ministerijai buvo pasiÅ«lyta programos  Ä¯gyvendinimą  seniÅ«nijuose pavesti vietos bendruomenių organizacijų, seniÅ«naičių, kitų nevyriausybinių organizacijų ir seniÅ«nijų atstovams. SeniÅ«nų asociacijos prezidentas Kęstutis Vilkauskas pasiÅ«lė nesudarinėti naujų tarybų, bet pakeisti Vietos savivaldos įstatymo 35 straipsnio 7 punktą. Kuriame daugiau galių suteiti bendruomeninių organizacijų atstovams. Pagal pateiktus siÅ«lymus rengiamas  programos įgyvendinimo aprašas. Petras Gestautas http://seniunai.lt/naujienos/item/940 BENDRADARBIAVIMO PASIŪLYMAS Gerb. SeniÅ«ne, Makalius.lt, populiariausio turizmo portalo Lietuvoje kolektyvo vardu, kreipiuosi į Jus su bendradarbiavimo pasiÅ«lymu JÅ«sų seniÅ«nijose veikiančioms poilsio ir pramogų įstaigoms.   2016 metų pavasarį pradėjome projektą „Makaliaus Lietuva“, kurio tikslas – ne tik siÅ«lyti platų poilsio ir pramogų paketų spektrą Lietuvoje, bet ir skatinti žmones domėtis ir dažniau rinktis poilsį mÅ«sų šalyje. Nuolat publikuojame straipsnius atskirų miestų, regionų, lankytinų vietų ar organizuojamų renginių temomis, aktyviai bendradarbiaujame su regionų turizmo informavimo centrais ir esame atviri kitiems bendradarbiavimo pasiÅ«lymams.   Kartu bendradarbiaudami galėtume supažindinti keliautojus su JÅ«sų administruojamame regione siÅ«lomomis paslaugomis, pramogomis bei kitomis su turizmu susijusiomis veiklomis. Tai bÅ«tų itin naudinga vietiniam verslui, kadangi turėdami plačius komunikacijos kanalus (vidutiniškai 30 000 unikalių vartotojų kasdien, apie 350 000 ne sezono ir 500 000 sezono metu per mėnesį susilaukiantis didžiausias ir populiariausias turizmo portalas Lietuvoje www.makalius.lt, daugiau nei 178 000 Makaliaus ir 29 000 Makaliaus Lietuvos (bei nuolat daugėja) turintys socialinio tinklo Facebook puslapiai, daugiau nei 170 000 naujienlaiškio prenumeratorių ir kt.), kurtume šių objektų bei jų siÅ«lomų paslaugų žinomumą. Portalo įkÅ«rėjas Rimvydas Širvinskas - Makalius yra vienas pagrindinių turizmo nuomonės formuotojų Lietuvoje, tad jo vardu siÅ«lomos paslaugos sulaukia itin didelio susidomėjimo.   Tikime, jog Jums ar JÅ«sų kolegoms gali bÅ«ti įdomi galimybė bendradarbiauti. Susisiekime ir aptarkime visus Jums kylančius klausimus bei kitas su bendradarbiavimu susijusias detales.   Su geriausiais linkėjimais, Andrius Dudavičius Plėtros projektų vadovas Mob. +370 618 47766 El. p. andrius@makalius.lt    http://seniunai.lt/naujienos/item/941 SVAJONĖ, VIRTUSI ŠVIEČIANČIU KALĖDINIU SODU   Gruodžio 7 d. Agluonėnų gyvenvietės sodas vėl nušvito įvairiaspalvėmis šviesomis, džiugindamas kiekvieno – tiek vietinio gyventojo, tiek prašalaičio akį. Po šventinio koncerto kultÅ«ros namų salėje, kuriame dalyvavo lopšelio – darželio ,,Nykštukas“ auklėtiniai, pagrindinės mokyklos mokiniai, moterų vokalinis ansamblis ,,Smiltė“, Artur Veber,  visi – vaikai, tėveliai, seneliai su žibintais rankose keliavome į sodą, kur buvo įžiebta kalėdinė eglutė ir sodas. Šventę vainikavo verslininko H. Dalangausko dovanoti fejerverkai. Džiaugdamiesi gėrėjomės sodu, šildėmės prie laužo ugnelės, bendravome. Priminsime, kad Pagal LEADER programą įgyvendinus projektą ,,Agluonėnų sodas – poilsiui ir laisvalaikiui“, kuris buvo įvertintas nominacija ,,Svajonių sodas“, kartą gimusi svajonė jau trečius metus virto šviečiančiu Kalėdiniu sodu, kurį puošia, gražina šeimos, gatvės, kaimai, kaimynai, įmonės, organizacijos, verslininkai, pavieniai gyventojai. Šiemet puošÄ—jų gretas papildė Grobštų kaimo atstovai, nauji nariai. Ä® sodo puošimą, kuris labai suartino vienus su kitais,  pakvietė nuoširdžiai bendrystei, susirinko arti pusantro šimto žmonių. Oras šÄ¯kart buvo nuostabus: žiema, trumpam pažėrusi saują sniego, leido ir mažam, ir dideliam pasidžiaugti nuostabiu jos grožiu, pasivažinėti rogutėmis, pasimėtyti sniego gniūžtėmis... O sušalę ir atlikę darbą mėgavomės ant laužo virta žolelių arbata, ant žarijų kepta dešrele, dalijomės įspÅ«džiais, puoselėjome naujas mintis ir idėjas... Gruodžio 9 d. nemažas bÅ«rys seniÅ«nijos gyventojų susirinko į Kalėdinę vakaronę ,,Senuosius palydint...“ Džiugino pulkas jaunų žmonių, neabejingų savo krašto gyvenimui. Šventinį džiaugsmą šiemet aptemdė piktadariai, sugebėję jau po trijų dienų piktybiškai nuniokoti šviečiančią eglutę, nudraskyti girliandas, išspardyti kuoliukus ir kt.. Džiaugiamės, kad gyventojai neliko abejingi, iškart ėmė vienas kitam skambinti, klausinėti, kas, kur, kada ir ką įtartino pastebėjo, siųsti žinutes, dalintis socialiniuose tinkluose. Tikime, kad visų agluonėniškių ir policijos darbuotojų bendromis  pastangomis chuliganai bus išaiškinti. Agluonėnai – nedidelė seniÅ«nija, tačiau sauganti ir puoselėjanti etninę kultÅ«rą, tradicijas bei papročius, atiduodanti didelę duoklę Mažosios Lietuvos kraštui, jo istorijai, kultÅ«rai.  Ne veltui šiemet mus pasiekė du džiugÅ«s įvertinimai. LR Aplinkos ministerijos ir Etninės kultÅ«ros globos tarybos organizuotame geriausiai etnokultÅ«rinius regionus atspindinčio kraštovaizdžio atrankos konkurse Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai pateikus paraišką ,,Lietuvininkų tapatybės ženklai Agluonėnų seniÅ«nijoje“  buvome pripažinti vietove, geriausiai atspindinčia savitus Mažosios Lietuvos regiono kraštovaizdžio bruožus ir apdovanoti Diplomu už Mažosios Lietuvos bÅ«dingiausius bruožus išlaikiusio kultÅ«rinio kraštovaizdžio ir istorinės atminties puoselėjimą, muziejininkystės veiklą ir bendruomenės tradicijų kÅ«rimą. Nors M. Lietuvos regione sunku pranokti Rambyno, Bitėnų grožį, komisijos nariai buvo sužavėti ir mÅ«sų seniÅ«nijos ir bendruomenės darbais saugant, atkuriant ir kuriant naujas šio regiono kraštovaizdžio vertybes. Etninės kultÅ«ros globos tarybos ir Lietuvos savivaldybių seniÅ«nų asociacijos organizuotame konkurse ,,2015 metais geriausiai tradicijas puoselėjusi etnografinio regiono seniÅ«nija“ užėmėme III vietą. ŠÄ¯ apdovanojimą atsiėmėme gruodžio 14 d. Rumšiškėse  vykusiame Einės kultÅ«ros globos tarybos organizuotame baigiamajame bendruomenių metų ir įžanginiame tautinio kostiumo metų renginyje – diskusijoje. Nedaug likę vietinių gyventojų – lietuvininkų, tačiau tradicijas, šio krašto istoriją, kultÅ«rą puoselėja, saugo ir tęsia žmonės, atvykę iš Didžiosios Lietuvos ir giliai įleidę čia savo šaknis. Nuoširdus ačiÅ« visiems – ir idėjų generatoriams, ir sumanymų įgyvendintojams, ir rėmėjams, ir tiems, kurie tiesiog myli savo kraštą,  gyvena čia, dirba savo darbus, puoselėja savo sodybas, sodina gėles, medžius, dalina savo gerumą ir šilumą aplinkiniams... Be visų JÅ«sų nebÅ«tų tokių Agluonėnų, kokius šiandien juos turime. Čia gera gyventi, čia gera pažinti kiekvieną. Todėl branginkime kiekvieną dieną, vienas kitą ir viską, kas mus supa. BÅ«kime laimingi, gražūs, žavÅ«s, drąsÅ«s ir nepamirškime svajoti... Linkėdami ramaus Kūčių vakaro, linksmų Kalėdų kviečiame visus, kurie dar nespėjo ar nežinojo, aplankyti Agluonėnuose įvairiomis spalvomis nušvitusį Kalėdinį sodą. Ir kartu su mumis pasvajoti... O ,,...Naujieji metai tegu ateis ir prisilies prie visko: prie medžio, prie duonos, prie grumsto, lÅ«pų ar širdies... Tegu jie ateis į mÅ«sų likimus, į darbą, svajones ir bus visur: ir meilėje ir liÅ«desy, ir vakarinio žiburio šviesoj... Tegu ateis ir prisilies prie visko, ką Tu norėtum žmonėms palikti...“ (E. Matuzevičius)                                Agluonėnų seniÅ«nijos ir bendruomenės vardu Laima Tučienė http://seniunai.lt/naujienos/item/939