Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija http://seniunai.lt/ Su Vietos savivaldos diena http://seniunai.lt/naujienos/item/1032 Sveikiname kolegę Dalią. Rugsėjo 27 dieną Rokiškio kaimiškosios seniÅ«nijos seniÅ«nė Dalia Janulienė Lietuvos kaimo sporto ir kultÅ«ros asociacijos “Nemunas” narių buvo apdovanota sidabro garbės ženklu “Už didelius nuopelnus vystant Lietuvos kaimo sportą”. D. Janulienė yra didelė sporto entuziastė – moteris sportą propaguoja laisvalaikiu, dalyvauja įvairiose sporto varžybose. Naujausias seniÅ«nės pasiekimas – trečia vieta Jonavoje vykusių Lietuvos seniÅ«nijų sporto žaidynių stalo teniso rungtyje. Bronzos medalį moteris iškovojo atstovaudama SK „Rokis“. Dar pernai metais Dalia Janulienė prisijungė prie Lietuvos kaimo sporto ir kultÅ«ros asociacijos „Nemunas“ tarybos – lapkričio mėnesį vykusioje konferencijoje Dalia Janulienė tapo tarybos nare. http://seniunai.lt/naujienos/item/1031 Tarptautinė konferencija Rugsėjo 21 d. LR Seime kartu su Lenkijos Respublikos Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto nariais ir ekspertais vyko konferencija „Savivaldos savarankiškumo didinimo link – teisiniai ir praktiniai aspektai, Lenkijos pavyzdys“. Lenkijos ekspertai konkrečiais pavyzdžiais iliustravo, kaip veikia Lenkijos vietos savivaldos institucijos. Gaila, jog konferencija susidomėjo mažai savivaldybių atstovų. Jau kitą savaitę VVSK pradeda diskusijas Lietuvos vietos savivaldos klausimais, ieškosim kaip suteikti daugiau savarankiškumo seniÅ«nijojoms, kokias funkcijas joms pavesti, kaip paskatinti pilietinę visuomenę aktyviau dalyvauti vietos savivaldos veikloje. Konferencijos įrašas čia: https://www.youtube.com/watch?v=_ACmC-rZOJk http://seniunai.lt/naujienos/item/1030 LVBOS susitiko su Vidaus reikalų ministru Rugsėjo 18 dieną Vidaus reikalų ministerijoje vyko susitikimas su ministru Eimučiu MisiÅ«nu. Susitikimo su LVBOS nariais metu buvo aptartas vietos bendruomenių vaidmuo vykdant regioninę politiką, įgyvendinant BIVP strategijas bei dalyvavimą vietos savivaldos procesuose. Susitikime dalyvavo LVBOS pirmininkė Reda Kneizevičienė, LVBOS tarybos nariai RamÅ«nas Navickas, ArtÅ«ras Melianas, Vytautas Juozapavičius, Arimantas Račkauskas ir Lietuvos savivaldybių seniÅ«nų asociacijos prezidentas Kęstutis Vilkauskas. Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga (LVBOS) dalyvaudama susitikime su Vidaus reikalų ministru pateikė šiuos pasiÅ«lymus: 1. REGIONŲ PLĖTRA Apgailestaujame, kad buvo atsisakyta esminių sprendimų Regionų politikoje. Valstybinių funkcijų ir paslaugų daugumoje regionų centruose mažinimas, diskriminuojantis trijų lygių regionuose įvedimas, didmiesčius juosiančiųjų savivaldybių sujungimo atsisakymas, savivaldybių konkurencingumo ir kitų ekonominių rodyklių vertinimo atidėjimas, realaus bendruomenių atstovavimo Regionų plėtros tarybose nebuvimas yra stabdys regionų plėtrai. Suprasdami visų šių pokyčių sudėtingumą, siÅ«lome: 1.1 Iki 2019 m. pradžios įgyvendinti numatytą bendruomenių asociacijų atstovavimą Regionų plėtros tarybose 2. BENDRUOMENIŲ INICIJUOTA VIETOS PLĖTRA LVBOS apgailestauja, kad BÄ®VP dažnu atveju, ypatingai Vilniuje ir Kaune, tapo vietos valdžios ir atskirų politikų monopolizuota programa, visiškai eliminuojant bendruomenės iš integruotos plėtros proceso. Tai įvyksta dėl to, kad nežiÅ«rint į deklaruotą trijų socialinių partnerių lygybę steigiant VVG, savivaldybė vienintelė turi monopolį nedalyvauti arba rinktis jai „patogias“ organizacijas. MÅ«sų nuomone tai iš esmės prieštarauja programos dvasiai – bendruomenių dalyvavimui. Dar daugiau – akivaizdžiai pažeidžiami dokumentuose nustatyti viešumo ir derinimo su socialiniais partneriais procesai. Todėl projektais galimai pasinaudos siauros informacija valdančios grupuotės, tikėtina, aptarnaujančius valdančius politikus. Apie ne kartą buvo informuotos įvairios valdžios institucijos. SiÅ«lome: 2.1.VRM imtis iniciatyvos koreguojant BÄ®VP įsakymą ir aprašus, nustatant privaloma konkrečios savivaldybės asocijuotų bendruomeninių organizacijų atstovų dalyvavimą VVG, nesant asocijuotoms bendruomeninėms organizacijoms – paskirtų atstovų dalyvavimą. 2.2. Nustatyti privalomą bendruomeninių organizacijų asociacijų arba paskirtų stebėtojų dalyvavimą prieš skelbiant kvietimus ir informacijos pateikimą. 3. SAVIVALDOS REFORMA LVBOS nuomonė vietos savivaldos įstatymo korekcijos yra kosmetinės ir nepasiekia keliamų tikslų. Daugkartinių diskusijų apie Lietuvos vietos savivaldos problemas vietos bendruomenių organizacijose, su nacionalinės ir vietos valdžios atstovais, mokslininkais, nagrinėjančiais savivaldos plėtros problemas, pagrindinė apibendrinanti išvada - Lietuvos vietos savivaldos sistema neatitinka šiuolaikinių realijų ir dalyvaujamosios demokratijos principų. Lietuva yra vienintelė ES valstybe, neturinti antro savivaldos lygio, todėl, dėl vietos valdžios ir gyventojų atotrÅ«kio priimant sprendimus stiprėja gyventojų nepasitikėjimas demokratiją. Neįveiklinti ir neturintys reikiamo resurso seniÅ«nai ir ypač seniÅ«naičiai jau tampa savivaldos parodija. Akivaizdus skirtumas mÅ«sų nenaudai lyginant savivaldos plėtra Lietuvoje, Lenkijoje arba Estijoje, kur žmonės yra gerokai „arčiau“ aktualių sprendimų ir dėl to yra didesnis pasitikėjimas vietos valdžia. Manome, kad bÅ«tina esminė vietos savivaldos reforma, suteikiant savivaldos teisės (tiesioginiai rinkimai, finansai ir funkcijos) seniÅ«nijoms, kartu su seniÅ«naičių tarybomis. Svarstytinas ir skirtingas didmiesčių ir mažųjų savivaldybių savivaldos modelis. SiÅ«lome: 3.1.Inicijuoti darbo grupės sudarymą esminei Vietos savivaldos reformai Lietuvoje. Tikime sulaukti konkrečių VRM veiksmų įgyvendinant mÅ«sų teiktus pasiÅ«lymus. LVBOS delegacijos vardu pirmininkė Reda Kneizevičienė http://seniunai.lt/naujienos/item/1029 Mažonų seniÅ«nijoje Rugsėjo 14-ąją jau tradicija tapusi ir kasmet vis kitoje Mažonų seniÅ«nijos vietoje rengiama šventė senjorams ir neįgaliesiems. Šiemet šventė pavadinimu ,,Draugystė jungia mus‘‘ šurmuliavo Pagramančio regioniniame parke, Pagramančio kultÅ«ros namų salėje. Septynių kaimo bendruomenių senjorai ir neįgalieji rinkosi pabendrauti, pasidalinti gerąja patirtimi, pasiklausyti meninės programos. Šventės dalyvius pasveikino Tauragės rajono savivaldybės mero pavaduotoja Virginija Eičienė, Mažonų seniÅ«nijos seniÅ«nas Jonas Samoška. Renginį savo pasirodymu papuošÄ— Pagramančio pasakorė Birutė Normantienė, liÅ«dėti neleido ir Mažonų seniÅ«nijos bendruomenių muzikantai http://seniunai.lt/naujienos/item/1028 Smagiosios “ mainytuvės" Lekėčiuose   Jau antrus metus iš eilės rugsėjį Lekėčiuose gražia, bendruomeniška tradicija tampa "Smagiosios mainytuvės", kurių metu žmonės dalinasi tuo, ką turi. Kas gėles ar uogas, kas rankdarbius, avalynę, drabužius, žaislus ar net dviratukus atsigabeno į mainytuves. Rasti buvo galima visko. Renginio organizatorė Milda Ratomskienė ragino žmones nesikuklinti, o drąsiai mainytis, derėtis, nepraleisti puikios progos neišleidžiant pinigų namo parsinešti ką nors reikalingo. Pati sodybą apsisodinsiu gražiais bijÅ«nais, kuriuos mainais gavau už kilimą. Argi ne puiku! Namuose daiktų pamažėjo, o kieme žiedų tik padaugės. Mažieji mainytuvių dalyviai azartiškai mainėsi žaislais. Vienas jų garsiai džiÅ«gavo, kad užsidirbo 15 eurų, kuriuos prasmingai išleis. Tie, kurie neturėjo į ką mainytis, už simbolinę kainą daiktus įsigijo. Vadinasi, manytuvės naudingos visiems: verslumo besimokantiems vaikams, nuo daiktų gausos pervargusiems suaugusiems ir tiems, kam vis dar kažko trÅ«ksta. Lekėtiškiai gana kuklÅ«s ir nedrąsÅ«s žmonės, jiems nejauku iš namų nešti daiktus ir jais dalintis. O juk PrancÅ«zijoje tokia praktika labai plačiai taikoma. Manau, kad laikui bėgant išlaisvės vis daugiau žmonių. Viliamės, kad kitais metais bus dar daugiau "Smagiųjų mainytuvių" dalyvių. Juk dalintis taip gera ir paprasta. Vaida Brazaitienė http://seniunai.lt/naujienos/item/1027 LSSA Valdyba Punske Rugsėjo 7 dieną LSSA valdybos nariai lankėsi Lenkijoje, lietuviškame Punske. Juos ten priėmė Punsko viršaitis Vytautas Liškauskas. Susitikimo tikslas buvo aptarti gerąją lenkų patirtį organizuojant savivaldą ir susipažinti su Lenkijos savivaldos teisiniu reglamentavimu. http://seniunai.lt/naujienos/item/1026 Teismas: Registrų centras turės nemokamai suteikti informaciją savivaldybei Valstybės įmonė Registrų centras turės nemokamai suteikti informaciją savivaldybei, kad ši galėtų vykdyti teisėtvarkos funkcijas, šią savaitę paskelbė Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. Šis sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas. Bylinėtis su Registrų centru 2016 metais pradėjo Vilniaus miesto savivaldybė, siekusi įrodyti turinti teisę nemokamai gauti gyventojų registro duomenis, nes yra teisėtvarkos institucija. Savivaldybei laimėjus bylą Vilniaus apygardos administraciniame teisme, Registrų centras šÄ¯ sprendimą apskundė, bet Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas taip pat priėmė centrui nepalankią nutartį. „Iš dalies pritariant pirmosios instancijos teismo motyvams teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 ir 7 straipsniuose numatytas savivaldybių funkcijas šios institucijos taip pat priskirtinos teisėtvarkos institucijoms“, – rašoma teismo nutartyje. Anot Lietuvos savivaldybių asociacijos, šis sprendimas nuo šiol atveria kelią visoms šalies savivaldybėms nemokamai naudotis Registrų centro duomenimis taikant administracinę atsakomybę. „Teisėtvarkos institucijomis laikytinos tos institucijos, kurios užtikrina viešÄ…ją tvarką ir saugumą. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatyta, kad viena iš savarankiškųjų savivaldybių funkcijų ir yra dalyvavimas, bendradarbiavimas užtikrinant viešÄ…ją tvarką, kuriant ir įgyvendinant nusikaltimų prevencijos priemones“, – BNS sakė asociacijos patarėjas teisės klausimais Aleksandras Tiaškevičius. Pasak jo, Lietuvos savivaldybės didžiąją dalį duomenų registrams pateikia pačios, tačiau už jų naudojimąsi buvo priverstos mokėti. Kai kurie politikai pastaraisiais metais ragina Registrų centrą mažinti savo paslaugų įkainius, o valstybės institucijoms suteikti teisę jomis naudotis nemokamai. http://seniunai.lt/naujienos/item/1025 LSSA darbo grupė Rukloje    Birželio 25 dieną asociacijos teisės aktų rengimo grupė buvo susirinkusi į posėdį Rukloje aptarti pastaruoju metu LR Seimo priimtų įstatymų, reglamentuojančių vietos savivaldą bei valstybės tarnybą. Teko pasidžiaugti pasiektu geru rezultatu dėl pareiginės algos koeficiento dydžio. Aptarti artimiausi veiksmai atstovaujant seniÅ«nijų ir jų darbuotojų bei gyventojų interesus. Gintas Jasiulionis http://seniunai.lt/naujienos/item/1024 Su Valstybės diena http://seniunai.lt/naujienos/item/1023 Seimas priėmė naująjį Valstybės tarnybos įstatymą Seimas po diskusijų šiandien pritarė Valstybės tarnybos įstatymui, kuriuo siekiama modernizuoti valstybės tarnybą bei paskatinti pertvarkas per kelerius metus iš esmės pakeisiančias suvokimą apie ją ir valstybės tarnautojus. „Šio įstatymo priėmimas yra labai svarbus žingsnis modernaus valdymo link. Numatyti pakeitimai padės valstybės tarnybai tapti žymiai pažangesne ir patrauklesne, taip pat leis pagerinti paslaugų kokybę  gyventojams“, – sako vidaus reikalų ministras Eimutis MisiÅ«nas. Ä®statymu visų pirma išgryninama pati valstybės tarnybos sąvoka – aiškiai apibrėžiama, kad valstybės tarnyba yra skirta viešojo administravimo funkcijoms vykdyti bei padėti valstybės ar vietos valdžios įstaigoms įgyvendinti jiems priskirtas funkcijas. Valstybės tarnautojams nepriskiriami asmenys, atliekantys Å«kinio ar techninio pobÅ«džio funkcijas. Valstybės tarnautojų atrankai bus taikomi moderniausi žmogiškųjų išteklių valdymo modeliai – įstatymu įtvirtinama centralizuota asmenų atranka į valstybės tarnybą, kas iš esmės pakeis priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas tvarką. Tai prisidės prie konkursų skaidrumo, profesionalumo ir valstybės tarnybos patrauklumo didinimo. Centralizuojant atrankas nuo 2019 m. sausio 1 d. jas vykdys Vyriausybės įgaliota institucija. Ji  atrinks 2 geriausius pretendentus ir teiks jų kandidatÅ«ras į pareigas priimančiam asmeniui, kuris paskirs geriausią kandidatą. Ä®staigų vadovams nustatomos 5 metų kadencijos, ne daugiau nei 2 kadencijoms iš eilės. Naujuoju įstatymu iš esmės keičiamas ir valstybės tarnautojų darbo užmokesčio reglamentavimas. Ä®staigų vadovams suteikiama daugiau galių nustatyti darbo užmokestį – tokiu bÅ«du darbo užmokesčio sistema taps lankstesnė ir leis į valstybės tarnybą pritraukti talentingus asmenis, mokant jiems adekvačius atlyginimus. Darbo užmokesčio sistemos pokytis taip pat skatins optimizuoti įstaigų veiklą, efektyviai naudoti išteklius atsisakant įstaigoms nebÅ«dingų funkcijų ir spręsti valstybės tarnautojų motyvavimo bei  darbo užmokesčio didinimo problemas. Kartu nauja sistema paskatins pačius valstybės tarnautojus dirbti efektyviau. Siekiant lankstesnės ir patrauklesnės valstybės tarnybos, įstatymu numatoma nuotolinio darbo galimybė, taip pat įtvirtinamas mentoriaus institutas. Kartu su valstybės tarnybos įstatymu keičiamas ir Vidaus tarnybos statutas. Juo siekiama suvienodinti vidaus reikalų, teisingumo ir finansų ministrų valdymo sričių statutinėse įstaigose tarnaujančių pareigÅ«nų statuso, darbo užmokesčio, socialinių garantijų teisinį reglamentavimą. http://seniunai.lt/naujienos/item/1022 LSSA IX suvažiavimas   Birželio 8 -9 dienomis Klaipėdos savivaldybės Priekulės seniÅ«nijoje vyko LSSA narių atstovų suvažiavimas ir seniÅ«nų sąskrydis. Asociacijos prezidentu antrai kadencijai perinktas Kęstutis Vilkauskas. Viceprezidentais išrinkti Rolandas Bružas, Vytautas Slabys, Gintas Jasiulionis, Dalia Janulienė, Loreta Kuprienė, Eglė Plikaitienė, Gintautas Tebėra,Jonas Samoška, Virgilijus Gaižauskas, Antanas Šalkauskas. http://seniunai.lt/naujienos/item/1020 Tauragės apskrities savivaldybių seniÅ«nų sueiga Š. m. gegužės 29 d. PajÅ«ryje - neeilinis susitikimas. Buvo sušaukta Tauragės apskrities savivaldybių ir šių savivaldybių administracijų vadovų bei seniÅ«nų sueiga. Pateikta informacija apie LSSA valdybos veiklą ir uždavinius, diskutuota tema " SeniÅ«nija – biudžetinė įstaiga ar savivaldybės administracijos padalinys? Pliusai ir minusai.", aptarti Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimai. Sueigoje dalyvavo LSSA prezidentas Kęstutis Kestutis Vilkauskas, LSSA direktorius Petras Gestautas. Jurbarko rajono savivaldybę renginyje atstovavo mero pavaduotojas Saulius Lapėnas, savivaldybės administracijos direktorė Vida Rekešienė, Seredžiaus, Veliuonos, Raudonės, Skirsnemunės, Smalininkų, Viešvilės, Eržvilko, Girdžių, Jurbarkų ir Jurbarko miesto seniÅ«nijų seniÅ«nai. Tauragės savivaldybę atstovavo Tauragės r. savivaldybės mero pavaduotoja Virginija Eičienė, Tauragės r. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Vytautas Navickas, Mažonų, Skaudvilės, Tauragės kaimiškosios, Lauksargių, Žygaičių, Gaurės, Batakių ir Tauragės miesto seniÅ«nijų seniÅ«nai. Pagėgių savivaldybę atstovavo Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Alvidas Einikis, Lumpėnų, Natkiškių, Pagėgių ir Vilkyškių seniÅ«nijų seniÅ«nai. Šilalės r. savivaldybę atstovavo Šilalės r. savivaldybės meras Jonas Gudauskas, mero pavaduotojas Valdemaras Jasevičius, Šilalės r. savivaldybės direktorius Raimundas Vaitiekus, direktoriaus pavaduotoja Vera Macienė, Didkiemio, Kvėdarnos, Laukuvos, Traksėdžio, Tenenių, Palentinio, Šilalės kaimiškosios, Upynos, Bijotų, PajÅ«rio ir Bilionių seniÅ«nijų seniÅ«nai. AČIŪ visiems, prisidėjusiems prie renginio organizavimo, atvykusiems, išsakiusiems nuomones, dalyvavusiems diskusijoje. Roma VesčiÅ«nienė Viceprezidentė http://seniunai.lt/naujienos/item/1019 DIDŽIAUSIAS SENIŪNIJŲ RŪPESTIS – NEPRAVAŽIUOJAMI KELIAI Eina 18-ti metai, kai Lietuvoje susikÅ«rė Lietuvos savivaldybių seniÅ«nų asociacija (LSSA), kuri vienija ir jungia visas Lietuvoje veikiančias seniÅ«nijas ir šiandien, kaip organizacija yra įteisinta LR Vietos savivaldos įstatyme, bei atstovauja seniÅ«nijų poziciją keičiant Savivaldos teisinį reguliavimą. Galima pasidžiaugti, kad jau trečią kadenciją iš eilės LSSA viceprezidento pareigas užima jonavietis, Ruklos seniÅ«nijos seniÅ«nas Gintas Jasiulionis. Šia tema jį ir pakalbinome. Papasakokite plačiau apie Lietuvos savivaldybių seniÅ«nų asociaciją, jos veiklą. Tai gan didelė organizacija, šiandien vienijanti per 500 seniÅ«nų, o tai beveik visa Lietuva. MÅ«sų pagrindinis siekis – atstovauti taip vadinamos „mažosios savivaldos“ interesus visais lygiais, pradedant bendruomenėmis, baigiant LR PrezidentÅ«ra ir LR Seimu. Mes, seniÅ«nai, visuomet norime, kad daug kas bÅ«tų kitaip, kad gyventojams bÅ«tų suteikiamos kokybiškos viešosios paslaugos. Deja, šiandien, didžiąja dalimi, nuo mÅ«sų tai nepriklauso. Kas šiandien yra seniÅ«nija? Tai pačios mažiausios pakopos sraigtelis mÅ«sų valstybėje ir nuo to, kaip tas sraigtelis veikia, priklauso labai daug paprastų, bet gyvybiškai svarbių, mÅ«sų gyvenimo kokybę užtikrinančių dalykų. Tačiau šiandien šio administracinio sraigtelio veiklos modelis nėra išbaigtas. Valstybės politikai mÅ«sų institutą, neturėdami aiškios koncepcijos, tarsi paklodę tąso į įvairias puses. Valstybėje iki šiol nėra vieningo požiÅ«rio, kokia turėtų bÅ«ti „mažoji savivalda“. Skirtingi politikai ją įsivaizduoja skirtingai, o gyventojų lÅ«kesčiai seniÅ«nijų atžvilgiu yra visiškai kitokie, nors mÅ«sų galimybės žymiai menkesnės nei įsivaizduoja gyventojai. Todėl, matydami ir suprasdami ką ir kaip reikia keisti, mes ir teikiame savo siÅ«lymus LR Seimui, Vyriausybei, ministerijoms. Kokie klausimai šiandien seniÅ«nijoms yra aktualiausi? Šiandien seniÅ«nijoms didžiausias rÅ«pestis – nepravažiuojami keliai. Viena iš priežasčių yra ta, kad nuo praėjusių metų vasaros iki pat pavasario, šalyje iškrito labai daug kritulių, kurie padarė daug žalos mÅ«sų vietinių kelių infrastruktÅ«rai. Taip pat prie šios problemos sukėlimo prisideda ir miškų vežėjai bei Å«kininkai su žemės Å«kio technika. Šių metų situacija parodė, kad visoje Lietuvoje pastaraisiais metais buvo per mažai investuojama į vietinės reikšmės kelius, o ypatingai į žvyrkelius. Todėl, matydami situaciją, mes kreipėmės į LR Susisiekimo ministeriją, kad pastaroji inicijuotų papildomos programos paruošimą, skirtą Savivaldybėms priklausančių žvyrkelių remontui. Paskutiniojo susitikimo su ministro patarėju metu, buvo nutarta organizuoti LR Vyriausybėje trijų ministerijų (Susisiekimo, Aplinkos bei Žemės Å«kio) ir SeniÅ«nų bei Savivaldybių asociacijų bendrą diskusiją dėl tokios programos atsiradimo galimybės. Tai nėra greitas darbas ir greito rezultato nesitikime, bet galbÅ«t kitų, ar dar kitų metų biudžete, šios lėšos atsiras ir tai padės spręsti žvyrkelių problemas seniÅ«nijose. Tai labai reikalinga iniciatyva, bet kol kas ji dar neatnešÄ— rezultatų, o kokie realÅ«s rezultati jau pasiekti? Nuo idėjos gimimo iki jos įgyvendinimo labai ilgas kelias. Viceprezidento pareigas šioje organizacijoje einu jau šeštus metus ir praktiškai nuo to laiko, pradėjome inicijuoti LR Vietos savivaldos įstatymo pataisas seniÅ«nijų atžvilgiu. O konkrečiau, tai seniÅ«nijų, kaip biudžetinių įstaigų atsiradimą. SeniÅ«nija – biudžetinė įstaiga taptų savarankiška įstaiga, kurios veikla bÅ«tų efektyvesnė ir leistų seniÅ«nijoms įgyvendinti tikrąją savivaldą. Asociacijos nuomone, ši teisinė forma bÅ«tų pati tinkamiausia siekiant įtvirtinti savivaldą žemiausiu lygiu. Ties šiuo klausimu intensyviai dirbome ketverius metus, man teko atstovauti asociaciją ir dalyvauti LR Seimo valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto posėdžiuose bei su tuo susijusius klausimus spręsti sudarytoje darbo grupėje. Galiu pasidžiaugti, kad nors ir ilgas, bet nuoseklus darbas, davė rezultatą, LR Vietos savivaldos įstatyme buvo įtvirtinti pakeitimai, kurie numatė, kad viena iš seniÅ«nijos formų gali bÅ«ti biudžetinė įstaiga. Tačiau LR Seimas tuokart šią galimybę seniÅ«nijoms tapti biudžetinėmis įstaigomis priėmė su tam tikrais kliuviniais, kurie buvo panaikinti tik po ilgų diskusijų. Iš tiesų, šiuo klausimu nueitas ilgas kelias ir padarytas didelis žingsnis, savivaldą priartinant prie žmonių. Dabar tik nuo vietinių politikų priklausys, ar seniÅ«nijos taps biudžetinėmis įstaigomis. Vardinant kitus darbus, galiu pabrėžti, kad deriname LR Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimus, kurie palies visus valstybės tarnautojus. Ties šiuo klausimu taip pat dirbome ne vienerius metus, diskutavome su LR Seimo pirmininku, ministerijų atstovais. Dėl socialinių klausimų, kurie aktualÅ«s seniÅ«nijoms, ne kartą bendravome su LR Socialinės apsaugos ir darbo ministru. Labai gaila, kad ne visada politikai išgirsta seniÅ«nų nuomonę, nors seniÅ«nai, bÅ«dami arčiausiai žmonių, mato vieną ar kitą situaciją ir tikrai žino geriausią jos sprendimo bÅ«dą. Taip pat daug dirbame bendruomeninės veiklos klausimais, kad bÅ«tų sustiprintos kaimo bendruomenės, kad jos aktyviai veiktų. Pasibaigus VišÅ³jų darbų programai seniÅ«nijose, prisidėjome prie Užimtumo rėmimo programos rengimo. Matyti, kad Asociacija iš tiesų sprendžia aktualius klausimus. O asmeniškai JÅ«sų, kaip viceprezidento, kokios pareigos šioje organizacijoje? Kadangi mano išsilavinimas teisinis, tai man Asociacijoje pavesta viskas, kas susiję su savivaldą liečiančiais teisės aktais, jų keitimu, pildymu ar kÅ«rimu. Tenka atstovauti Asociaciją ir jos narių interesus LR Seime, Vyriausybėje, LR PrezidentÅ«roje, nevyriausybinėse organizacijose. Prisidedu rengiant įstatymų projektus ir rezoliucijas. LSSA yra pasirašiusi sutartis ir bendradarbiauja su įvairiomis įstaigomis ir organizacijomis, tai tenka kartu dirbti ir atstovauti asociacijos interesus sudarytose tarpinstitucinėse darbo grupėse. Dėkoju, kad supažindinote gyventojus su LSSA ir jos veikla, belieka Jums palinkėti stiprybės siekiant visų užsibrėžtų tikslų ir sėkmės visuose JÅ«sų darbuose. Kalbino Virginija Martuzaitė http://seniunai.lt/naujienos/item/1018 LSSA valdybos atstovai Susisiekimo ministerijoje Balandžio 18 d. LSSA prezidentas Kęstutis Vilkauskas su viceprezidentais Dalia Januliene ir Gintu Jasiulioniu lankėsi LR Susisiekimo ministerijoje, kur susitiko su susisiekimo ministro patarėju Gediminu Vaitkevičiumi. Susitikimo metu buvo aptartos su Savivaldybėms priklausančiais vietinės reikšmės keliais esančios problemos, kurias pristatė LSSA prezidentas Kęstutis Vilkauskas. Viceprezidentas Gintas Jasiulionis atkreipė patarėjo dėmesį į tai, kad didžiąja dalimi vietinės reikšmės kelius gadina ne tik nepalankios oro sąlygos, bet ir miško vežėjai, kurie ne tik veždami medieną gadina kelius, bet ir vykdydami krovos darbus. Nors teisės aktais reglamentuota, kad miškų savininkai pjaudami mišką sumoka 5 procentų mokestį dėl padaromos žalos, tačiau Aplinkos ministerija nesutinka, kad dalis tų lėšÅ³ bÅ«tų skiriama Savivaldybėms už miško vėžėjų padarytą žalą keliams ir siÅ«lo tuos kelius remontuoti Susisiekimo ministerijos kelių plėtros programos lėšomis. Asociacijos valdybos nuomone, šis sprendimas yra neteisingas. Viceprezidentė Dalia Janulienė papildydama pažymėjo, kad kelius gadina ir Å«kininkų naudojama žemės Å«kio technika. LSSA atstovai pasiÅ«lė Susisiekimo ministerijai inicijuoti papildomos programos Savivaldybių vietinės reikšmės žvyrkelių remontui parengimą. Susitikimo metu buvo nutarta, kad LSSA valdyba kreipsis į LR Ministrą pirmininką, kad Vyriausybėje bÅ«tų organizuotas asociacijos, trijų ministerijų (Susisiekimo, Aplinkos ir Žemės Å«kio) bei Savivaldybių asociacijos susitikimas-diskusija dėl galimybės sukurti naują Savivaldybėms priklausančių žvyrkelių remonto programą. http://seniunai.lt/naujienos/item/1015 LSSA mažina šešÄ—linę ekonomiką. Balandžio 18 dieną, Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkės Editos Janušienės kvietimu Lietuvos savivaldybių seniÅ«nų asociacijos prezidentas Kęstutis Vilkauskas, viceprezidentas Rolandas Bružas ir direktorius Petras Gestautas balandžio 18 dieną susitikime inspekcijoje diskutavo “Kaip seniÅ«nai gali prisidėti mažinant šešÄ—linę ekonomiką” http://seniunai.lt/naujienos/item/1016 Pasiruošimas Seimo Pirmininko vizitui į Varnių seniÅ«niją.   Balandžio 18 dieną Seime, Lietuvos savivaldybių seniÅ«nų asociacijos viceprezidentas Rolandas Bružas ir asociacijos direktorius su Seimo Pirminko vyresniuoju patarėju Egidijumi Rumbučiu, patarėja Justina JÅ«revičiÅ«te, Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitero biuro vedėja Lina Milonaitė  suderino Seimo Pirmininko ir VVS komiteto pirminko gegužės 14 dienos vizito į Telšių savivaldybės Varnių seniÅ«niją programą. http://seniunai.lt/naujienos/item/1017 Kelmės, Kėdainių, Raseinių, Tauragės savivaldybių vadovų ir seniÅ«nų sueiga Balandžio 12 d. Tauragės kultÅ«ros centre vyko Kelmės, Raseinių, Kėdainių ir Tauragės seniÅ«nų bei savivaldybių vadovų sueiga, kurią organizavo Mažonų seniÅ«nijos seniÅ«nas Jonas Samoška. Sueigos metu savivaldybių atstovai pristatė savo pasiekimus bei rÅ«pesčius, su kuriais susiduria vykdydami savo veiklą. Renginyje taip pat dalyvavo LSSA prezidentas Kestutis Vilkauskas, kuris pristatė asociacijos veiklą bei naujienas sprendžiant vietos savivaldos teisėkÅ«ros klausimus. Pranešimą savo pastebėjimais papildė viceprezidentai Gintas Jasiulionis ir Vytautas Slabys. http://seniunai.lt/naujienos/item/1014 Konkursas "Valstybę kuriame mes" Kolegos, kviečiame aktyviai dalyvauti nacionaliniameseniÅ«nijų konkurse "Valstybę kuriame mes" Informaciją rasite:  http://lrkm.lrv.lt/lt/veikla/valstybekuriamemes http://seniunai.lt/naujienos/item/1012 Esate nedeklaravęs gyvenamosios vietos ir gaunate pensiją? Svarbi informacija jums Socialinės apsaugos ir darbo ministerija dar kartą atkreipia dėmesį, kad socialinio draudimo, šalpos ir valstybines pensijų (pirmojo ir antrojo laipsnio, nukentėjusiųjų, mokslininkų), slaugos ir priežiÅ«ros (pagalbos) išlaidų tikslinių kompensacijų gavėjai, kurie iki 2018 metų buvo deklaravę gyvenamąją vietą „prie savivaldybės“, norėdami, kad ir toliau nepertraukiamai gautų šias išmokas, iki kovo mėn. pabaigos privalo deklaruoti savo gyvenamąją vietą arba kreiptis į seniÅ«niją dėl įtraukimo į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą. Dėl Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo pakeitimų, socialinio draudimo senatvės, netekto darbingumo (invalidumo), našlių ir našlaičių pensijos, maitintojo netekimo, ištarnauto laiko pensijos ir kompensacijos už ypatingas darbo sąlygas, valstybinės pensijos (pirmojo ir antrojo laipsnio, nukentėjusiųjų, mokslininkų) „Sodra“ gali skirti ir mokėti tik deklaravusiems gyvenamąją vietą arba įtrauktiems į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą gyventojams. Su gyvenamosios vietos deklaravimo faktu siejama ir teisė gauti šalpos, šalpos neįgalumo pensijas, slaugos ar priežiÅ«ros (pagalbos) išlaidų tikslines kompensacijas, kurias moka savivaldybės. Deklaruoti gyvenamąją vietą nesudėtinga: tą galima padaryti internetu, naudojantis Elektroniniais valdžios vartais arba atvykus į gyvenamosios vietos seniÅ«niją. Jei žmogus tą padarys vėliau negu kovo mėnesį, jis turės pranešti mokančiai išmoką įstaigai, kad ją atnaujintų. Išmoka bus mokama nepertraukiamai, t.y., žmogus nepraras nei vieno mėnesio socialinio draudimo ar valstybinės pensijos. Šalpos ir valstybinės pensijos bei išankstinės senatvės pensijos mokamos už praėjusį mėnesį, už kovo mėnesį pensijas jų gavėjai, kaip visada, gaus balandį, net jei dar nebus spėję deklaruoti gyvenamosios vietos arba bÅ«ti įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitos. Kartu norime priminti, kad tie gyventojai, kurių duomenų apie deklaruotą vietą arba apie savivaldybę, kurios teritorijoje jie gyvena, nebus Gyventojų registre, teisės gauti išmokas vaikams, tarp jų ir „vaiko pinigus“, socialinę pašalpą nepraras. Esant reikalui, dėl piniginės paramos jie galės kreiptis į savivaldybės, kurioje gyvena, administraciją, o savivaldybė pati patikrins pagal kitus registrus, ar žmogus faktiškai gyvena toje savivaldybėje. „Sodros“ informacinis telefonas: 1883 Savivaldybių interneto svetainės: http://www.lsa.lt/nariai-savivaldybes/ http://seniunai.lt/naujienos/item/1013 Šiaulių Kolegos susitiko su Seimo Pirmininko pirmąją pavaduotoja        Vasario 12-osios rytą Šiaulių rajono seniÅ«nai buvo sukviesti į savivaldybės posėdžių salę, kurioje visų jų laukė staigmena – juos pasitiko LR Seimo pirmininko pirmoji pavaduotoja Rima Baškienė. SeniÅ«nai, pradėdami šventinę Lietuvos 100-mečio minėjimo savaitę,  į susitikimą atvyko pasipuošÄ™ tautine atributika. Susitikime dalyvavo ir administracijos vadovas Gipoldas Karklelis. LR Seimo pirmininko pirmoji pavaduotoja Rima Baškienė pasveikino visus su svarbiausia mÅ«sų valstybei švente, pasidžiaugė, kad yra šio krašto gyventoja ir IV kadenciją atstovė Seime. Gerbiama mÅ«sų Seimo atstovė, sakė, kad didžiuojasi Šiaulių rajone dirbančiais šauniais ir savo darbą mylinčiais seniÅ«nais, kad jai visada malonu susitikti ir pasidžiaugti jų nuveiktais darbais. Kalbėjo apie   planuojamus renginius Seime ir šventinį renginį KuršÄ—nų mieste.             Prisiminusi 2000-uosius metus ir su jais prasidėjusius pokyčius, gerbiama Rima Baškienė pakvietė  tuo metu savo darbo karjerą pradėjusius seniÅ«nus - Vytautą Slabį, Antaną Venckų, Vytautą Gedmontą, ir kitus, jau vėliau į komandą įsiliejusius seniÅ«nus, ir kiekvienam iš jų įteikė po Padėką už svarų indėlį į Lietuvos valstybės gerovės kÅ«rimą ir įteikė po sidabro ženklelį „Atkurtai Lietuvai – 100“. SeniÅ«nai buvo giliai sujaudinti, ne vienas iš jų nubraukė džiaugsmo ir įvertinimo už kasdienį darbą  ašarą.            Vėliau Seimo pirmininko pirmoji pavaduotoja  seniÅ«nų paprašÄ— Vasario 16-osios renginių metu perduoti dovanas savo seniÅ«nijų geriausiems ir garbiausiems   žmonėms –Padėkas ir aukso ženklelius „Atkurtai Lietuvai -100“.  Pasivaišinę kava ir  saldainiais, atvežtais iš Lietuvos Respublikos Seimo, visi kartu nusifotografavo bendrai nuotraukai.   Vytautas Slabys http://seniunai.lt/naujienos/item/1004 Mes kartu su visa Lietuva. Nuoširdžiausi sveikinimai su mums visiems svarbia švente Pagarbiai, Alma Kubilinskienė, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Aukštelkų s seniÅ«nė.     http://seniunai.lt/naujienos/item/1005 MŪSŲ JĖGA VIENYBĖJE   Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Skapiškio seniÅ«nijos kolektyvas sveikina kolegas su  Valstybės atkÅ«rimo 100-čio švente.  Tik bÅ«dami vieningi ir nuoširdÅ«s išliksime stiprÅ«s ir kursime Lietuvą kuria didžiuosimės.  Pagarbiai Valdas Juškevičius Skapiškio  seniÅ«nas http://seniunai.lt/naujienos/item/1006 Drąsiai ženkime į naują šimtmetį Mielieji, Šiandien gimtadienį švenčia ne tik Lietuva, bet ir kiekvienas jos pilietis. Drąsiai ženkime į naują šimtmetį, kartu švęskime, pažinkime ir kurkime!   Pagarbiai, Kelmės rajono savivaldybės administracijos Kukečių seniÅ«nijos seniÅ«nė   http://seniunai.lt/naujienos/item/1007 Sveikina Varniai Su artėjančiu Valstybės jubiliejiniu  gimtadieniu. Varnių seniÅ«nijos kolektyvas solidarizuojasi  LSSA  skelbiamoje akcijoje vasario 15 d. dirbame pasipuošÄ™ tautiniais rÅ«bais.   Pagarbiai, ROLANDAS BRUŽAS http://seniunai.lt/naujienos/item/1008 Sveikiname su didinga mÅ«sų Tėvynės švente... Sveikiname su didinga mÅ«sų Tėvynės švente...   Pagarbiai Kriukų seniÅ«nijos kolektyvo vardu SeniÅ«nė Audronė Impolienė http://seniunai.lt/naujienos/item/1009 Šiauliečiai sveikina http://seniunai.lt/naujienos/item/1010 Švęskime kartu   Rumšiškių seniÅ«nijos seniÅ«nė ir darbuotojos sveikiname  su artėjančiu Lietuvos gimtadieniu ir linkime, kad jis taptų mÅ«sų visų dalimi, bendrų tikslų siekimu, kiekvieno mÅ«sų antruoju gimtadieniu. Su švente! Švęskime kartu!! Su pagarba. Eugenija Genevičienė http://seniunai.lt/naujienos/item/1011 Sveikinimas Lietuvos Valstybės 100- mečio atkÅ«rimo proga                                                                                                                     Sveikinimas Lietuvos Valstybės 100- mečio atkÅ«rimo proga     Švenčiame  datą, menančią atgautą laisvę, sunkiai nueitą kelią, įveiktą dvasiškai stiprių, orių ir vieningų žmonių. Valstybės atkÅ«rimo dvasia lydi mÅ«sų veiklą, o Nepriklausomybės jausmas žadina kiekvienoje širdyje įkvėpimą kurti savo krašto gerovę, darbuotis Valstybės labui. Kurkime Lietuvą su meile ir pagarba žmogui, savo tėvynei, su pilietiškumo dvasia, tolerancija ir meile.   Nuoširdžiai sveikinu Jus Lietuvos valstybės atkÅ«rimo šimtmečio  proga.   Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas Kęstutis Vilkauskas 2018-02-15                                                                                                                                                                                                                                               http://seniunai.lt/naujienos/item/1003 LSSA Valdyba susitiko su Seimo Pirmininku   Vasario 7 d. Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis  susitiko su Lietuvos savivaldybių seniÅ«nų Valdybos nariais. Susitikime dalyvavo Seimo Pirmininko pavaduotoja Rima Baškienė, Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pirmininkas Povilas Urbšys. Susitikimo metu kalbėta apie tai kokia turi bÅ«ti seniÅ«nija, kada ir kaip  gyventojai galėtų aktyviau dalyvauti savivaldoje. kokius pakeitimus  Vietos savivaldos ir Valstybės tarnybos įstatymuose reikalinga daryti. Seimo Pirmininkas Valdybos nariams padovanojo Lietuvos valstybės vėliavas. Sutarta susitikti vienoje seniÅ«nijoje, kuri galėtų bÅ«ti etalonas visoms seniÅ«nijoms. http://seniunai.lt/naujienos/item/1002