Pasirinkite seniūniją
Iškilus klausimams skambinkite
+370 618 56289

Bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų programa

2017-01-11

Lietuvos savivaldybių  seniūnų asociacija kartu su Lietuvos vietos bendruomenių sąjunga Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai įrodė, kad bendruomenių veiklos finansavimas 2016 metais buvo netinkamas.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija sausio 10 dieną organizavo posėdį kuriuo metu buvo aptariama „Bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų programa.“ Posėdyje dalyvavo SAD ministerijos, Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto, Lietuvos Carito, LSA, LKBS, LVBS, seniūnaičių atstovai. LSSA atstovavo prezidentas Kęstutis Vilkauskas.

Ministerijos pateiktame programos projekte numatyta, kad programą įgyvendina savivaldybės, o sprendimus dėl programos įgyvendinimo priima savivaldybės administracija, savivaldybės taryba, dalyvaujant savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybai.

Lietuvos vietos bendruomenių sąjungos, Lietuvos savivaldybių  seniūnų asociacijos , seniūnaičių asociacijos atstovams ministerijos pasiūlymai, kad sprendimus priima savivaldybės administracija netiko, nes programos tikslas –skatinti vietos bendruomenių savivaldą ir savarankiškumą tenkinant vietos bendruomenių viešuosius poreikius, stiprinti bendruomenių sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą bei didinti bendruomenės narių atsakomybę už jų bendruomenėse sprendžiamus klausimus. Ministerijai buvo pasiūlyta programos  įgyvendinimą  seniūnijuose pavesti vietos bendruomenių organizacijų, seniūnaičių, kitų nevyriausybinių organizacijų ir seniūnijų atstovams.

Seniūnų asociacijos prezidentas Kęstutis Vilkauskas pasiūlė nesudarinėti naujų tarybų, bet pakeisti Vietos savivaldos įstatymo 35 straipsnio 7 punktą. Kuriame daugiau galių suteiti bendruomeninių organizacijų atstovams.

Pagal pateiktus siūlymus rengiamas  programos įgyvendinimo aprašas.

Petras Gestautas

(c) Visos teisės saugomos. Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija.