Pasirinkite seniūniją
Iškilus klausimams skambinkite
+370 618 56289

Bendruomenių sąjunga

2016-01-14

                                                    Lietuvos vietos bendruomenių sąjunga

Lietuvos Respublikos Prezidentei

 

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkei

 

Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui

 

kopija: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai                       2016-01-11 Nr. 2016/01

 

 

DĖL 2016 METŲ BENDRUOMENINĖS VEIKLOS

STIPRINIMO PROJEKTŲ FINANSAVIMO ATRANKOS KONKURSO

 

Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos taryba 2016 01 07 posėdyje apsvarstė Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 12 28 įsakymu Nr.A1-805   patvirtintus „Bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų finansavimo 2016 metais atrankos konkurso organizavimo nuostatus“ ir konstatavo, kad Socialinės apsaugos ir darbo ministerija:

1. Nevykdė Europos Ministrų Komiteto rekomendacijų (CM/REC (2007) 14) 77 punkto „Su NVO turėtų būti tariamasi rengiant pirminės ir antrinės teisės aktus, susijusius su jų statusu, finansavimu ar veiklos sritimis“.

2. Pažeidė NVO plėtros įstatymo pirmo skirsnio 3 straipsnyje aprašytą NVO dalyvavimo, sprendžiant klausimus, susijusius su NVO, principą bei 2 skirsnio 4 straipsnio 6-ojo punkto antrąją dalį, kad „...valstybės institucijos su NVO taryba turi konsultuotis dėl planuojamų finansavimo programų...“

3. Nevykdė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Lietuvos vietos bendruomenių organizacijos sąjungos bendradarbiavimo sutarties.

4. Savavališkai nutraukė Vietos bendruomenių savivaldos programą, tuo likviduodama vietos bendruomenių tarybas, iš esmės susilpnindama seniūnaičių instituciją bei vietos savivaldos žemiausiąją grandį – vietos bendruomenes.

5.  Šios programos nuostatai  sudarys prielaidas netolygiam lėšų pasiskirstymui Respublikos teritorijoje, tuo didindami socialinę atskirtį, kadangi visų Lietuvoje veikiančių kaimų ir miestų bendruomenių organizacijų yra labai skirtingi gebėjimai, bei sukels nepataisomą bei sunkiai atkuriamą pasitikėjimą valdžia miestų vietos bendruomenių organizacijose.

                      Atsižvelgiant į nurodytus Lietuvos Respublikos teisės pažeidimus prašome įvertinti tokį LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vadovybės elgesį ir imtis priemonių, kad tokie veiksmai  mūsų teisinėje valstybėje daugiau nesikartotų, apie tai informuojant Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungą.

 

Laikinai einantis

Tarybos pirmininko pareigas                                             Ramūnas Navickas

(c) Visos teisės saugomos. Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija.