Pasirinkite seniūniją
Iškilus klausimams skambinkite
+370 618 56289

Tarptautinė mokslinė – praktinė konferancija: LIETUVOS KAIMO VIETOVIŲ KONKURENCINGUMO STIPRINIMAS: GEROJI PATIRTIS

2014-12-10

2014 m. gruodžio 4-5 d. Aleksandro Stulginskio universitete (toliau ASU) vyko 6-oji mokslinė – praktinė konferencija. Džiugu, kad šiais metais konferencija prasiplėtė iki dviejų dienų tarptautinės konferencijos. Mokslinių praktinių konferencijų organizavimo ASU patirtis parodė, kad gerosios praktikos pavyzdžių sklaida, mokslininkų ir praktikų diskusijos yra vieni iš efektyvių būdų, padedantys rasti geriausius Lietuvos kaimo vietovių vystymo bei jų konkurencingumo stiprinimo sprendimus.

                      Konferenciją organizavo ASU Ekonomikos ir vadybos fakulteto (toliau EVF) Verslo ir kaimo plėtros vadybos institutas (toliau VKPVI) kartu su partneriais: Lietuvos mokslų akademijos Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus Agrarinės ekonomikos ir sociologijos sekcija, Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija, Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga, Vietos veiklos grupių tinklu.

                      Pagrindinis šių metų konferencijos tikslas - skleisti mokslinių tyrimų rezultatus ir kaimo socialinės infrastruktūros (toliau KSI) vystymosi valdymo gerąją patirtį. Konferencijos pagrindinis credo: Kaimo socialinės infrastruktūra – gerovės pagrindas. Todėl konferencijoje pristatyti moksliniai tyrimai ir gerosios praktikos pavyzdžiai akcentavo kaimo socialinės infrastruktūros vystymosi svarbą, siekiant stiprinti kaimo vietovių konkurencingumą.

                      Pirmoji konferencijos diena buvo skirta tarptautiniams pranešimams bei diskusijoms. Pranešimus skaitė bei stendinius pranešimus pristatė mokslininkai iš Lenkijos, Turkijos, Rumunijos. Taip pat konferencijoje aktyviai dalyvavo ir pranešimus skaitė ASU užsienio studentai iš Italijos, Nigerijos, Kamerūno ir Ispanijos.

                      Antroji konferencijos diena buvo skirta Lietuvos mokslininkų ir praktikų diskusijai bei pristatyti Lietuvos kaimo vietovių gerąją patirtį stiprinant kaimo vietovių konkurencingumą. Susirinkusius konferencijos dalyvius pasveikino ASU EVF dekanė prof. dr. A. Miceikienė, ASU EVF VKPVI direktorius doc. dr. J. Žukovskis, taip pat konferencijos partnerių atstovai: J. Samoška, G. Burokienė, R. Melnikienė, K. Stepanova. Ši konferencijos diena buvo suskirstyta į 4 dalis.

Pirmojoje dalyje ASU mokslininkai pristatė atliktus mokslinius tyrimus apie KSI vystymo svarbą siekiant užtikrinti teritorinę ir socialinę sanglaudą (prof. dr. V. Atkočiūnienė), jaunimo vaidmenį bei jo įtraukimą į aktyvų dalyvavimą valdant Lietuvos kaimo vietovių vystymąsi (dr. V. Pilipavičius, N. Simanaitytė) ir socialinių inovacijų svarbą kuriant vietos plėtros erdvę (R. Čiūtas).

                      Antroji dalis buvo skirta stendinių pranešimų lankymui ir diskusijoms. Iš viso buvo pristatyta 16 stendinių pranešimų, sulaukusių aktyvių diskusijų.

                      Trečioje dalyje pranešimus skaitė ir gerąją patirtimi, kuriant bendruomeninį verslą dalijosi kaimo bendruomeninių organizacijų ir vietos veiklos grupių atstovai iš Rokiškio, Mažeikių, Kėdainių, Jurbarko-Pagėgių, Kauno, Biržų savivaldybių.

Ketvirtoji dalis buvo skirta tautodailininkų plenero „Sūduvių žemė: Bartninkai 2014“ darbų parodos, vykstančios vienoje iš EVF auditorijų lankymui.

Po konferencijos dalyviai buvo pakviesti kartu papietauti ir dar šiek tiek laiko pabendrauti bei pabūti kartu. Džiugu buvo girdėti padėkas už šios konferencijos organizavimą, už tai, kad skatiname kaimo bendruomenines organizacijas skleisti savo veiklos gerąją patirtį, rodyti gražius pavyzdžius iš kaimo gyvenimo.

                      Tradiciškai buvo išleistas ir konferencijos leidinys, kuriame pateikiami konferencijoje skaitytų pranešimų straipsniai. Šį konferencijos leidinį bei pranešimus galite rasti čia: http://www.asu.lt/ev/vkpvi/lt/64102

(c) Visos teisės saugomos. Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija.