Pasirinkite seniūniją
Iškilus klausimams skambinkite
+370 618 56289

Mažonų seniūnijoje

2014-10-30

Mažonų seniūnija pagal Tauragės savivaldybės  administracijos Neįgaliųjų programą buvo parašytas projektas ,,Su negalia ir pagyvenusiems žmonėms teisinių, medicininių, socialinių žinių stiprinimas“. Šio projekto metu suorganizuotos dviejų valandų teisinės, socialinės, medicininės informacinės paskaitos Norkaičių, Lomių, Sungailiškių, Šakviečio, Vaitimėnų, Mažonų k., Pagramančio mstl. bendruomenėse. Projekte dalyvavo apie 180 bendruomenių narių - pagyvenusių, su negalia. Pagal bendruomenių pageidavimus į renginius buvo pakviesti bendruomenių slaugytojai: Dalia Girskienė, Kristina Gaurylienė, advokatė Stanislava Jorudienė, Mažonų seniūnijos seniūnas Jonas Samoška, Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnas Tomas Daujotis.

Kiekvienoje bendruomenėje vyko draugiškas pokalbis apie gyvenimą, buitį, iškylančias problemas ir sunkumus. O jų visuomet būna! Seniūnas Jonas Samoška suprantamai aiškino žmonėms įstatymus, atkreipdamas dėmesį į turto, sukaupto per gyvenimą, apsaugą, testamento svarbą. Leidžiantis „gyvenimo saulutei“, labai dažnai senoliai tinkamai nepasirūpina užgyvento turto perdavimu vaikams ar kitiems artimiesiems. Tada kyla rimtos problemos, nesutarimai tarp artimųjų, prasideda nemalonūs teismų procesai. Seniūnas ragino bendruomenių gyventojus iš anksto gerai apgalvoti ir testamente išsakyti savo pageidavimus, laiku susitvarkyti gyvenamojo būsto dokumentus ir kt. Advokatė Stanislava Jorudienė išklausė kiekvieno bendruomenės nario išsakytas problemas, su kiekvienu jas sprendė individualiai, atsakinėjo į jai užduodamus klausimus.

Kalbant apie socialines problemas bendruomenėse, geru žodžiu buvo minima Lomių k. gyventoja Rita Gumuliauskienė, lankomos priežiūros darbuotoja Julijona Popendikienė, kuri  kruopščiai rūpinasi senelių bei neįgaliųjų globa, padeda spręsti kylančias problemas.

Kaip minėta, susitikimuose dalyvavo ir policijos atstovai – Mažonų seniūnijos policijos inspektorius Tomas Daujotis, Raimondas Šileika. T. Daujotis priminė apie gresiančią atsakomybę dėl palaidų šunų, skatino būti budriems, o iškilus problemoms iš karto kreiptis į policiją.

Susitikimai baigėsi, tačiau visų dėkingi, malonūs, besišypsantys veidai parodė, kokia svarbi žmogui yra bendravimo laimė. Nuoširdūs padėkos žodžiai buvo tariami Tauragės rajono savivaldybei, parėmusiai šį projektą.

Vaiva Keserauskaitė,  Mažonų bibliotekos darbuotoja  

(c) Visos teisės saugomos. Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija.