Pasirinkite seniūniją
Iškilus klausimams skambinkite
+370 618 56289

Išvažiuojamasis posėdis Pelėdnagiuose

2014-05-16

Gegužės 15 dieną Kėdainių savivaldybės Pelėdnagių seniūnijoje vyko asociacijos valdybos posėdis. Posėdyje valdyba patvirtinto asociacijos  strategijos iki 2015 metų įgyvendinimo priemonių planą, aptarė artėjančio asociacijos narių atstovų suvažiavimo organizavimo  klausimus.

 Po valdybos posėdžio vyko Vidaus reikalų ministro sudarytos tarpinstitucinės darbo grupės, vadovaujamos VRM Viešosios politikos departamento direktoriaus Pauliaus Skardžiaus, išvažiuojamasis posėdis.  Posėdyje dalyvavo asociacijos valdybos nariai, Kėdainių savivaldybės vadovai ir savivaldybės seniūnai.

Su Pelėdnagių seniūnijos veikla supažindino seniūnas Valentinas Tamulis. Dalyviai susipažino su labai gražiai ir pavyzdingai tvarkoma Pelėdnagių kaimo teritorija. Pelėdnagiai vadinami kaimu, nors jis yra gyvenvietė su daugiau nei tūkstančiu gyventojų.

Po to vyko diskusijos. Diskutuota vietos savivaldos klausimais, seniūnijų veiklos savarankiškumo didinimo klausimais. Darbo grupės vadovas pritarė seniūnų asociacijos siūlomai nuostatai vietos savivaldos įstatyme išplėsti ir sustiprinti seniūno veiklos funkcijas, kaip bendrinančio organizacijų veiklą seniūnijoje, numatančio ateities perspektyvas, skatinančio gyventojų iniciatyvas, motyvuojančio gyventojus dalyvauti pokyčių valdymo procese ir formuojančio rinkodaros strategiją seniūnijoje. Darbo grupės vadovas pažadėjo su darbo grupės ruošiamu vietos savivaldos įstatymo pakeitimų projektu supažindinti asociacijos valdybą.

Dėkojame Kėdainių savivaldybės vadovams ir kolegai Valentinui Tamuliui už dalykišką susitikimo organizavimą.

 

Petras Gestautas

(c) Visos teisės saugomos. Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija.