Pasirinkite seniūniją
Iškilus klausimams skambinkite
+370 618 56289

Pirmoje Lietuvoje Plokščių seniūnijoje trys bendruomeninės organizacijos

2014-04-02

Plokščių seniūnija įsteigta Lietuvos Respublikos Aukščiausios Tarybos Prezidiumo nutarimu 1991 metais sausio 30 dieną.

Kovo 25 dieną į bendruomenę susibūrė Kubilių krašto žmonės. Tai jau trečias bendruomenės centras Plokščių seniūnijoje, ir kiekviename iš jų veikia arba artimiausiu metu bus kuriamos saugios kaimynystės grupės. Kaimai vienijasi. Kiekvienas kaimas yra savitas, todėl juose ir kuriasi bendruomenių centrai. Plokščių seniūnė Laimutė Miliūnienė  stebėjosi, kad į steigiamąjį bendruomenės susirinkimą iš maždaug 60 Kubilių kaimo gyventojų susirinko 26 - po atstovą iš kiekvienos sodybos. Žmonės buvo vieningi - sutartinai patvirtino parengtus bendruomenės įstatus ir, kadangi vienijasi keli kaimai, pritarė pasiūlymui pasivadinti Kubilių krašto bendruomenės centru. Penkerių metų kadencijai bendruomenės centro pirmininke išrinkta Odeta Urbaitienė, gyvenanti Kubiliuose, bet iki šiol vadovavusi Plokščių bendruomenės centrui. Be jos, valdybos nariais patvirtinti: Algis Ambrazaitis (Kubilių kaimas), Lina Daraškienė (iš Jotyškių kaimo), Angelė Juodaitienė (Kisielių gyventoja), taip pat Odeta Štrimaitienė (Šilvėnai) Nemažą vadovavimo bendruomenei patirtį turinti O.Urbaitienė padėkojo susirinkusiems už pasitikėjimą ir sakė, jog dabar svarbiausias darbas įregistruoti bendruomenės sukūrimą, o paskui reikės spręsti kelių, vandentiekio ir nuotekų surinkimo bei kitas problemas. Šiame darbe, neabejojo pirmininkė, padės seniūnė L.Miliūnienė ir savo kraštui savivaldybės taryboje atstovaujantis Vytautas Bitinas. Beje, jis pats dalyvavo susirinkime ir ne tik žodžiais, bet ir aukomis parėmė naujos bendruomenės steigimą. Sveikindamas šią iniciatyvą, V.Bitinas sakė, jog anksčiau Plokščių krašte buvo trys kolūkiai, dabar veikia trys stiprios žemės ūkio bendrovės, o nuo šiol - ir trys bendruomenių centrai. O.Urbaitienei tapus Kubilių bendruomenės vadove, plokštiečiams reikės naujo vado, kurį planuoja rinkti po poros savaičių. Prasidėjo nuo... saugios kaimynystės. Mintis kurti Kubilių bendruomenės centrą kilo kovo 19 dieną. Tuomet Kubiliuose vyko susirinkimas, kurio metu kalbėta apie Plokščių bendruomenės centrą, o tuo pačiu - ir saugios kaimynystės grupės kūrimą Kubiliuose. Plokščiuose saugios kaimynystės grupė veikia jau seniai, bet, pasinaudodami bendruomenės organizuotu susirinkimu, apie saugią kaimynystę prakalbo ir Kubilių kaimo gyventojai. Rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus viršininkas Vidmantas Skeirys, Prevencijos poskyrio tyrėjas Romas Gricius supažindino gyventojus su saugios kaimynystės projektu. Pareigūnai papasakojo, jog verta kurti saugios kaimynystės grupes, nes žmonės gali apsaugoti vieni kitus ir turtą. Saugi kaimynystė skirta ne tik nusikalstamumui mažinti, bet, anot Plokščių seniūnės L.Miliūnienės ir bendruomenės centro pirmininkės O.Urbaitienės, bendruomenės dvasiai ugdyti, geriems santykiams puoselėti. Susirinkime dalyvavę Plokš-čių seniūnijos gyventojai nusprendė, jog labiausiai pasigenda kontakto su kaimynais. Jų žodžiais, kaime retas turi laidinį telefoną, o mobiliųjų numerių praktiškai niekas nežino, tad ir susisiekti tarpusavyje negali. Susirinkę žmonės apsikeitė telefonų numeriais, kad galėtų dažniau pabendrauti ir tuo pačiu pranešti apie pamatytus įtartinus asmenis. Rajone veikia per dešimt saugios kaimynystės grupių. Bendruomenei buvo pristatyta Plokščių seniūnijoje tvarką prižiūrėti paskirta apylinkės inspektorė Sigita Bakšytė. Nors jauna pareigūnė dirba tik kelis mėnesius, dauguma gyventojų ją jau yra matę ir pažįsta kaip atsakingą bei pareigingą žmogų. Moka sutarti “Saugios kaimynystės principu mes jau nemažai nuveikėme. Neseniai vaikų žaidimams skirtus namelius aplaužė vietiniai vaikinai, bet akyli žmonės iškart sureagavo ir mums pranešė. Dabar kartu eisime jų remontuoti”,- kalbėjo jau buvusi Plokščių bendruomenės pirmininkė O.Urbaitienė. Galbūt šį kartą policijos pagalbos neprireiks, nes vyrukai geranoriškai skriaudą atitaisė. Šie nameliai yra Plokščių bendruomenės centro parengto projekto “Mes kartu”, finansuoto iš Europos Sąjungos lėšų per rajono vietos veiklos grupę, dalis. Šis projektas skirtas bendruomenės telkimui: nupirkta nauja įgarsinimo aparatūra, įrengiamos vaikų lauko žaidimo aikštelės, planuojama atnaujinti Kubilių kaimo teritorijoje esantį sporto aikštyną, įsigyti vidaus sporto įrangą. Plokščių seniūnė L.Miliūnienė palaiko gyventojų iniciatyvą telktis ir sako, jog bendruomenių gausa tik įrodo, kad žmonės pasiryžę kažką gero nuveikti visuomenės labui ir realizuoti save širdžiai mieloje veikloje. Seniūnei ir bendruomenės centro pirmininkei, beje, kaip ir kitiems seniūnijos gyventojams, svarbiausia, kad visi būtų vieningi tarsi vienas tvirtas kumštis - mokėtų dalintis nesėkmėmis ir džiaugtis rezultatais. O kad plokštiečiai  gyvena draugiškai ir kaimyniškai, liudija žmonių tarpusavio pasitikėjimas, nes vis dar galima rasti namų, kurių šeimininkams išėjus durys “užrakinamos” ne raktu, bet paremta šluota.

 

Loreta Bataitienė

Valsčius

 

(c) Visos teisės saugomos. Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija.