Pasirinkite seniūniją
Iškilus klausimams skambinkite
+370 618 56289

„Vietos savivalda su seniūnaičiais!”

2014-02-27

2014 m. vasario 21 d.   Seime vyko konferencija „Vietos savivalda su seniūnaičiais!”. Konferencijos metu buvo diskutuojama apie seniūnaičių veiklą vietos savivaldoje ir jų veiklos pokyčius.               

                      Konferenciją organizavo Seimo valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas.                       Konferencijoje dalyvavo Seimo nariai, valstybės ir savivaldybių institucijų atstovai, seniūnai, seniūnaičiai, bendruomeninių organizacijų atstovai.

                       Konferencijos tikslas – plėsti gyventojų atstovavimą ir įtaką sprendžiant vietos klausimus, suaktyvinti gyvenamosios vietovės bendruomenių atstovų veiklą.                                                                                                                             Pranešimus skaitė Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pirmininkė Virginija Baltraitienė, Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto patarėjas, Mykolo Romerio universiteto docentas Algirdas Astrauskas, Seniūnaičių asociacijos pirmininkas Edmundas Jakubauskas, Lietuvos vietos bendruomenių sąjungos pirmininkas Arimantas Račkauskas, Alytaus rajono savivaldybės meras, Lietuvos savivaldybių asociacijos valdybos narys Algirdas Vrubliauskas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovas. Pasisakė kaimo ir miesto seniūnaičiai.                        Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos prezidentas, Tauragės rajono savivaldybės administracijos Mažonų seniūnijos seniūnas Jonas Samoška, skaitė pranešimą „Seniūno ir seniūnaičio bendra veikla sprendžiant vietos reikalus bei plėtojant bendruomeniškumą“ .                            LSSA prezidentas Jonas Samoška, pasidalino patirtimi apie seniūno ir seniūnaičių bendrą veiklą sprendžiant vietos reikalus bei plėtojant bendruomeniškumą. Seniūnijų galimybes ir funkcijas ir galimybes spręsti vietos bendruomenių problemas. Vietos savivaldos reformos beveik nuolat išlieka politinėje darbotvarkėje. Svarbu tai, kaip įgyvendinti vietos savivaldos institucijų pertvarkymą iš esmės pakeisti jos mechanizmą.

                       Pranešime kalbėta apie Respublikos seniūnijų savarankiškumo problemas.  Dažnai Respublikos seniūnijos negali efektyviai atlikti funkcijų, ne tik nuo finansinių bei kitų viešojo administravimo įgaliojimų nesuteikimo. Kuo labiau išsivysčiusios seniūnijos bendruomenės tuo geriau funkcionuoja seniūnija. Valdymas turi būti vykdomas iš apačios, o ne iš viršaus: tada jis bus priimtinas vietos gyventojams, problemos bus sprendžiamos efektyviau. Seniūnijų finansinis savarankiškumas – vienas svarbiausių kriterijų siekiant paspartinti bendruomenių vystymą. Seniūnijos veikla labai priklauso nuo seniūno bendro komandinio darbo su  seniūnaičiais, vietos bendruomenėmis. 

                      LSSA prezidentas Jonas Samoška, Tauragės rajono Mažonų seniūnas, pasidalijo darbo patirtimi apie seniūnaičių, bendruomenių veiklą, įgyvendinant bendrus projektus su Tauragės rajono savivaldybės administracijos Mažonų seniūnijos kaimo bendruomenėmis. Pateikta pavyzdžių kaip už nedideles lėšas galima kartu su vietos bendruomenėmis įgyvendinti svarbius projektus, kurie yra svarbūs žmonių gyvenimo kokybei. Tauragės rajono seniūnijos turi finansinį savarankiškumą ir didesnius suteiktus įgaliojimus ir galimybes spręsti vietos problemas.

 

 

LSSA direktorius                                                                                Petras Gestautas

(c) Visos teisės saugomos. Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija.