Pasirinkite seniūniją
Iškilus klausimams skambinkite
+370 618 56289

LSSA valdybos posėdis

2008-04-02

Ramų, saulėtą kovo 31- sios rytą Šiaulių savivaldybės Kuršėnų seniūnijoje rinkosi LSSA valdybos nariai į valdybos posėdį, o Šiaulių apskrities savivaldybių seniūnai į sueigą.  Tęsdami LSSA prezidento Algio Strelčiūno pradėtą iniciatyvą Vilniaus apskrityje, seniūnai pradžioje sodino ąžuolus Šiaulių apskrities seniūnų ąžuolyne. Ąžuoliukus pasodino  Šiaulių apskrities  savivaldybių seniūnų atstovai, kitų Lietuvos apskričių seniūnų atstovai, LSSA Prezidentas. Vėliau ąžuoliukus sodins  apskrities  seniūnai, pažymėdami svarbias seniūnijos, ar seniūnų datas ar įvykius.

Pasodinę ąžuoliukus,  Valdybos nariai rinkosi į valdybos posėdį, o apskrities seniūnai į seniūnų sueigą. Valdyba posėdyje apsvarstė pasiruošimą LSSA atstovų suvažiavimui, numatė suvažiavimo datą, patvirtino asociacijos narius, kuriems už aktyvią veiklą asociacijoje bus įteikti auksiniai LSSA ženkleliai.Valdyba įpareigojo viceprezidentus ir asociacijos atstovus savivaldybėse iki balandžio 28 dienos pateikti asociacijos direktoriui informacinę medžiagą apie asociacijos narių apskrityse veiklą, svarbius ar įdomius įvykius ir pan. Medžiaga bus išspausdinta  asociacijos laikraštyje.

Sueigoje seniūnai išklausė informaciją apie vaikų teisių apsaugą ir įgyvendintus modelius seniūnijose, bei apie gyvenamosios vietos deklaravimo administravimo problemų sprendimą ir svarstė kitus klausimus, neformaliai bendravo, dalinosi veiklos patirtimi. Naujiems asociacijos nariams buvo įteikti asociacijos ženkleliai.

 

Asociacijos direktorius  Petras Gestautas

 

(c) Visos teisės saugomos. Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija.