Pasirinkite seniūniją
Iškilus klausimams skambinkite
+370 618 56289

Seniūnų atstovai susitiko su LR Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto Pirmininke.

2013-10-21

Lietuvos  savivaldybės gyventojų skaičiumi yra vienos iš didžiausių Europos Sąjungoje (54780 gyventojų vienai savivaldybei) . Didesnės savivaldybės yra tik Danijoje ir Jungtinėje Karalystėje. Vidutinis savivaldybės gyventojų skaičius Europoje siekia tik 5630 gyventojų. Panašus gyventojų skaičius yra Lietuvos seniūnijoje.

                Didelėse Lietuvos savivaldybėse  valdymo daug, o savivaldos mažai. Gyventojai negali įtakoti savivaldybės institucijų priimamus sprendimus, todėl Piliečiai nutolo nuo vietos valdžios institucijų, įskaitant ir rinkiminio aktyvumo sumažėjimą.

 Pagal  Europos savivaldos chartijos 4 str, viešas pareigas pirmumo tvarka įgyvendina arčiausiai piliečių esantys valdžios organai. Lietuvoje tai seniūnijos. Tačiau daugelyje savivaldybių seniūnijos yra tik struktūrinis savivaldybės vienetas, neturintis veiklos ir finansinio savarankiškumo, todėl nepajėgia užtikrinti spartaus ir tinkamo viešų bendruomenės reikalų tvarkymo. Be to, nors teisės aktai visoms seniūnijoms nustato vienodus įgaliojimus, praktikoje skirtingos seniūnijos įgyvendina skirtingos apimties įgaliojimus, seniūnijų ir seniūnų veikla pasižymi skirtingu savarankiškumo laipsniu ir nevienodu finansavimu, seniūnijų bendruomenės stokoja galimybių tiesiogiai dalyvauti tvarkant viešuosius bendruomenių reikalus.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės rengia vis naujas vidinės savivaldybių decentralizacijos koncepcijas, bet faktiškai beveik nieko nedaro, kad koncepcijos būtų įgyvendintos.

Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos prezidentas Jonas Samoška, viceprezidentai Kęstutis Vilkauskas, Gintas Jasiulionis ir Kauno miesto Šilainių seniūnas Gintautas Sinkevičius spalio 15 dieną LR Seime Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pirmininkei Virginijai Baltraitienei pristatė asociacijos siūlymus apie seniūnijų vietą vietos savivaldoje.

                Siūlymai matomi lentelėje:

GALIMA TEISINĖ FORMA

 

 

ADMINISTRACIJOS PADALINYS- FILIALAS

 

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA

(JURIDINIS ASMUO)

 

PRISKIRTINOS FUNKCIJŲ GRUPĖS

 

1.VIEŠASIS ADMINISTAVIMAS;

 

2. VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO PASLAUGOS;

 

3. DALIS VIDAUS ADMINISTRAVIMO;

 

4.UŽSAKOVO FUNKCIJOS;

 

5. VIEŠŲJŲ DARBŲ ORGANIZAVIMAS;

 

6. IŠIMTINAIS ATVEJAIS VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ TEIKIMAS

1.VIEŠASIS ADMINISTAVIMAS;

 

2. VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO PASLAUGOS;

 

3. VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ TEIKIMAS;

 

4. VIEŠIEJI PIRKIMAI;

 

5.UŽSAKOVO FUNKCIJOS;

 

6. VIEŠŲJŲ DARBŲ ORGANIZAVIMAS

 

 

TEISINIO REGLAMENTAVIMO FORMA

VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYME

 

1. NUSTATOMOS SENIŪNIJOS  GALIMOS (TRYS)  TEISINĖS FORMOS;

2. NUSTATOMA  SENIŪNIJOS (PAGAL TEISINĘ)   FORMĄ KOMPETENCIJA;

3. NUSTATOMA  TEISĖ SAVIVALDYBĖS  TARYBAI  PASIRINKTI SENIŪNIJOS  TEISINĘ FORMĄ  IR  SPRĘSTI  DĖL SENIŪNIJOS APTARNAUJAMOS TERITORIJOS  PRISKYRIMO PRIKLAUSOMAI NUO SENIŪNIJOS TEISINĖS FORMOS, PALIEKANT SAVIVALDYBĖS TARYBAI TEISĘ DALINAI KEISTI SENIŪNIJOS KOMPETENCIJĄ NUSTATYTOJE APIMTYJE.

 

1. NUSTATOMOS SENIŪNIJOS  GALIMOS (DVI)  TEISINĖS FORMOS;

2. NUSTATOMA  SENIŪNIJOS (PAGAL TEISINĘ)   FORMĄ KOMPETENCIJA;

3. ĮSTATYMU  NUSTATOMA SENIŪNIJOS  TEISINĖ  FORMA  PRIKLAUSOMAI NUO KONKREČIOS JAI PRISKIRIAMOS APTARNAUTI TERITORIJOS  NEPALIEKANT SAVIVALDYBĖS TARYBAI PASIRINKIMO GALIMYBIŲ;

4. SAVIVALDYBĖS TARYBA

NEGALI  KEISTI  ĮSTATYMU NUSTATYTOS SENIŪNIJOS KOMPETENCIJOS.

 

 

Asociacijos direktorius   Petras Gestautas

(c) Visos teisės saugomos. Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija.