Pasirinkite seniūniją
Iškilus klausimams skambinkite
+370 618 56289

Seniūnas nuoskaudų širdyje nelaiko

2013-07-15

Kudirkos Naumiesčio seniūnui Vincui Alfredui Puidai šiandien paskutinė darbo diena.

Po vienuolikos darbo seniūnijoje metų, iš kurių šiek tiek daugiau kaip šešerius metus buvo seniūnas, jis susikraus savo asmeninius daiktus, kurių darbovietėje paprastai turi kiekvienas darbuotojas, atsisveikins su bendradarbiais ir kitą savaitę į seniūniją jau užsuks tik kaip eilinis naumiestietis. Valstybės tarnybos pabaiga Liepos 15 dieną V.Puidai su kanka 65-eri metai. Amžiaus riba, kurią pasiekę karjeros valstybės tarnautojai turi arba palikti savo pareigas ir išeiti į pensiją, arba dar rašyti prašymą savivaldybės vadovams, kad leistų dar padirbėti kelis mėnesius, na, gal metus. Kiti valstybinėse bei biudžetinėse įstaigose dirbantys darbuotojai (politinio pasitikėjimo, dirbantys pagal darbo sutartis ir kt.) gali dirbti iki mirties, amžiaus cenzas jiems negalioja. Pratęsti terminą galėjo prašyti ir Kudirkos Naumiesčio seniūnas, bet jis nusprendė to nedaryti. "Žadėjau dar padirbėti iki Naujųjų metų,- sakė Vincas Puida,- bet nelabai noriu laiką leisti veltui. Sužinojau, kad Kudirkos Naumiestyje kuriamos darbo vietos, pradedama šiaudų granulių gamyba. Reikėjo gamybos vadovo, tai aš ir pasisiūliau. Esu inžinierius mechanikas". Paklaustas, kodėl nusprendė dirbti, o ne naudotis užtarnautu poilsiu, pašnekovas kalbėjo, kad staiga mesti darbinę veiklą visgi dar nesiryžta. "Kitas dalykas,- sakė jis,- neįsivaizduoju, kaip reikėtų išgyventi gaunant tik tūkstančio litų dydžio pensiją. Dar turiu daug sumanymų: namo stogo nespėjau pasikeisti, reikia dar ir verandą pasis-tyti".Vincas Alfredas Puida Kudir-kos Naumiesčio seniūno poste pakeitė ilgametį seniūną Algimantą Damijonaitį, kuris 2007 metų pavasarį buvo išrinktas rajono savivaldybės mero pavaduotoju. Neatėjo iš pašalio, dirbo toje pačioje seniūnijoje žemės ūkio specialistu,organizuodavo ir miesto tvarkymo darbus. "Buvau lyg ir neoficialus seniūno pavaduotojas",- sakė jis, juolab kad vadovavimo patirties turėjo. Prieš pradėdamas dirbti Kudirkos Naumiesčio seniūnijoje, Vincas Alfredas Puida buvo Kudirkos Naumiesčio žemės ūkio profesinės mokyklos direktorius. Dėmesys - aplinkos tvarkymui "Faktiškai prieš vienuolika metų pradėjau gražinti Naumiestį,- įvardijo svarbiausią veiklos sritį seniūnas.- Buvo sutvarkėme. Dar buvo apleisti rūsiai... Taigi, kaip pradėjome tvarkyti, taip tęsėme viską ir man tapus seniūnu. Esu dabar laimingas, kad išeidamas palieku daug sutvarkytų vietų. Buvo aptvarkytas ne tik centras, bet ir visi miesto pakraščiai. Rusų ambasados lėšomis buvo sutvarkytos kapinės. Tvoros buvo nugriautos, susinaikino ir vadinamieji "restoranai", atsivėrė atviros erdvės".

Nors didžiausias dėmesys buvo skiriamas seniūnijos centrui - Kudirkos Naumiesčio miestui, kurio centrinė dalis, beje, yra ir urbanistinis kultūros paveldo objektas, neužmirštos ir kitos seniūnijos vietovės. Panoviuose, Tarpučiuose, Būbleliuose, Turčinuose ir kitur didžiausi seniūno pagalbininkai buvo seniūnaičiai, nes pats seniūnas visur suspėti negali. V.Puida džiaugėsi, kad pasisekė apšviesti kaimų gatves. "Liko tik Totorviečiai,- kalbėjo jis,- reikia pastatyti paskutinius dešimt šviestuvų". Jis pridūrė, kad be seniūnaičių daręs tiek darbų. Panoviuose daug dirba Petras Petkūnas, gyventojų problemoms laiko negaili seniūnaitė Rita Dumbliauskė, pavasarį pradėjusi dirbti seniūnijoje socialine darbuotoja. Kudirkos Naumiestyje, centre, sukasi Vaidas Bagdonavičius. Gerų žodžių V.Puida negailėjo ir kitiems. Visų darbų, aišku, greitai nepadarysi, bet V.Puida ne mano, kad problemos neišsprendžiamos. Tik spręsti jas teks jau naujam seniūnui. Kitam seniūnui reikės užsiimti ir hidroelektrine, nors ten irgi daug padaryta. Vyksta Šešupės valymo darbai, Kudirkos Naumiesčio parapija jau įpusėjo naujo senelių globos namų pastato statybą, renovuotas vaikų darželio pastatas.  "Svarbiausia,- dar kartą išvardijo V.Puida,- kad išeidamas palieku sutvarkytą miestą, gerus seniūnaičius, gerą seniūnijos kolektyvą. Džiaugiuosi, kad pastaraisiais metais pasikeitė santykiai su kultūros darbuotojais. Kai jie atsikraustė į mūsų patalpas labai susigyvenome".

Sunkumai užmirštami. Vardinti gerus darbus, pasiekimus visada yra smagu, bet kiekviename darbe yra dalykų, kurie palieka nuoskaudą širdyje, prisiminimai atmiešti kartėliu. Paklaustas, su kokiais sunkumais teko susidurti dirbant seniūnu, Vincas Alfredas Puida tiesiai atsakyti nenorėjo. "Man

niekas per daug netrukdė,- sakė jis,- be to, sunkumai visada pamirštami. Aš stengiausi visiems

žmonėms būti teisingas". Bet juk ne visiems žmonėms įmanoma įtikti. Dirbti su žmonėmis nėra lengva, o seniūnas nuolat turi bendrauti su gyventojais, šalinti jų problemas, bet ne visas problemas seniūnas gali išspręsti: neturi tiek galios, neturi ir tiek lėšų. Pasak V.Puidos, dažniausiai laimi tie,

kurie moka garsiausiai rėkti. Kartėlis liko seniūno širdyje ir po to, kai viena naumiestietė

savivaldybėms vadovams paskundė seniūną, apipylė visiškai nepagrįstais priekaištais. Skaudžiausia, kad nebuvo aiškinamasi, ar skundėja yra teisi. "Liepė man daryti tai, ko aš,

sakiau, tikrai nedarysiu,- atsidūsta seniūnas,- visiškai nebuvo aiškinamasi, kas teisus,

nežiūrimi dokumentai. Bet paskui visgi pavyko įrodyti, kad buvau teisus. Bet čia tik smulkmena..."

Seniūnas nepamiršta ir straipsnių spaudoje. Jo nuomone, problemos nebuvo visiškai teisingai aprašytos. "Aš, jei matau, kad negalėsiu padėti,- sakė V.Puida,- tai ir nežadu. Pasakau tiesiai, o žmonės įsižeidžia, supyksta". Yra naumiestiečių, kurie nevengia seniūną ir iškeikti, o tos nuoskaudėlės taip ir nusėda širdyje, nors ir norisi užmiršti, nekreipti dėmesio.

"Praeina viskas, užsimiršta,- ramina save,- ir vėl norisi toliau gyventi, dirbti". Pagyvens be seniūno

Kudirkos Naumiestis pačiame vidurvasaryje lieka be vadovo. Pagal įstatymus seniūną vaduoti gali tik kitas seniūnas, todėl savivaldybė šias pareigas paves artimiausios seniūnijos vadovui. Pasak V.Puidos, viešuosius darbus seniūnijoje visada padėjo organizuoti žemės ūkio specialistas Vytautas

Šimkonis, todėl jis ir toliau galės darbus paskirstyti, yra ir seniūnaičiai. Taigi kolegai seniūnui liks daugiau teisiniai bei buhalteriniai dalykai, kuriuos būtina pasirašyti. O rudenį, ko gero, bus skelbiamas konkursas.Paklaustas, kas iš naumiestiečių, jo nuomone, galėtų būti

seniūnas, Vincas Alfredas Puida sakė, kad kalbama, jog, žinoma, jei pageidaus ir dalyvaus konkurse, seniūnas galėtų būti Kudirkos Naumiesčio bendruomenės centro pirmininkas Edvardas Belevičius. Bet gali atsirasti ir kitų kandidatų, netgi nebūtinai naumiestiečių. "Gal atsiųs ką nors iš valstybės tarnautojų rezervo,- svarstė.- Kidulių seniūnas gyvena Keturnaujienoje, gal jis norės persikelti, juk Kudirkos Naumiestis yra daug arčiau,  nereikės daugiau kaip trisdešimties kilometrų važiuoti. Galėtų seniūnu tapti ir tarybos narys Kęstutis Gudelevičius". V.Puida išeina nesigailėdamas, nes, pasak jo, seniūnų galia nuolat yra siaurinama.

"Nors maloniai pasako, kad mes esame šeimininkai,- sakė jis,- bet tikrai nesame savo seniūnijos šeimininkai. Daug problemų, daug peripetijų... Visai nepavydžiu savo kolegoms seniūnams. Jų dalia tikrai nelengva. Žmonės įsivaizduoja, kad seniūnai gauna didelius atlyginimus, todėl gali dirbti vos ne dieną naktį, be laisvadienių. Iš tikrųjų seniūnų vidutinis darbo užmokestis, atskaičius mokesčius, pirmą šių metų ketvirtį buvo priskaičiuotas tik 2241 litas. Vieni gavo daugiau, kiti mažiau. "Kai pradėjau dirbti seniūnu,- sakė V.Puida,- gavau tik pusantro tūkstančio, paskui padidino, vėl mažino. Mokytojai, mokyklų direktoriai gauna daugiau nei seniūnai". Visą šią savaitę Kudirkos Naumiesčio seniūnas dirbo intensyviai, nes norėjo baigti kuo daugiau pradėtų darbų, juo

labiau kad dauguma seniūnijos darbininkų bei darbuotojų atostogauja. "Jokių turtų nesusikroviau,-

sakė Vincas Alfredas Puida.- Dabar galvoju ramiai gyventi, kad tik sveikatos būtų".

 

Vaidilutė Milerienė

Valsčius

 

(c) Visos teisės saugomos. Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija.