Pasirinkite seniūniją
Iškilus klausimams skambinkite
+370 618 56289

Rėkyvos seniūnijos ataskaitinis susirinkimas

2008-02-19

RĖKYVOS SENIŪNIJOS DARBO VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2007 METUS

Vasario 12 d. Rėkyvos kultūros namuose vyko Seniūnijos darbo veiklos ataskaita už 2007 metus.

Ataskaitos metu buvo pristatytas informacinis filmas apie Rėkyvos seniūnijos teritorijoje esančias įmones. Kuriant informacinį filmą dalyvavo AB „Rėkyva, UAB „Transdovis", AB „Sardegas"-kavinė „Pušelė", UAB „Lupra" prekybos centras-parduotuvė „Kubas", įndividuali įmonė „Elirona", „GBF".Filme kompetetingai pateikta informacija apie minėtų įmonių veiklą, darbo išteklius

Seniūnė Vaida Čelkienė pristatė išsamią darbo veiklos ataskaitą už 2007 metus, informavo bendruomenę apie atliktus darbus, pateikė finansinę ataskaitą.

Visuomeninės Seniūnijos tarybos pirmininkė Virginija Tunikaitytė pristatė naujus tarybos narius, veiklos kryptis, akcentavo bendradarbiavimą su Seniūnija.

Rėkyvos gyvenvietės bendruomenės nevyriausybinės organizacijos pirmininkė Nijolė Malakauskienė informavo apie 2007metais vykusius susitikimus, organizuotus renginius, darbą su jaunimu.

Rėkyvos seniūnijoje įsisteigė nauja visuomeninė jaunimo organizacija „Ersas". Šios organizacijos prezidentė Lina Jankauskaitė pristatė numatytą darbo veiklą 2008 metais, pakvietė jaunimą nuo 14 metų aktyviai bendrai veiklai.

Rėkyvos seniūnijos ataskaitiniame susirinkime dalyvavo Šiaulių miesto meras Genadijus Mikšys, mero pavaduotoja Alma Javtokienė, mero pavaduotoja Daiva Matonienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius Rimundas Domarkas, direktoriaus pavaduotojas Gintautas Mikučiauskas, seimo nario Rimanto Bašio padėjėjas Mantas Areima.

Diskusijų metu gyventojai administracijai pateikė apie 40 klausimų, susijusių su aplinka, aplinkos apsauga, socialine infrastruktūra ir kt.

Vyresn. specialistė Jolanta Saudargienė

(c) Visos teisės saugomos. Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija.