Pasirinkite seniūniją
Iškilus klausimams skambinkite
+370 618 56289

Rėkyvos seniūnijos 2013 metų veiklos planas

2013-01-04

PATVIRTINTA

Šiaulių miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2012 m. gruodžio 27 d.

įsakymu Nr. A-1417ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS RĖKYVOS SENIŪNIJOS

2013 METŲ VEIKLOS PLANASEil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Priemonės detalūs planuojami darbai

Asignavimai

1.

Dalyvauti viešųjų darbų programoje

36 žmonių įdarbinimas šioms teritorijoms tvarkyti, šienauti ir / ar šiukšlėms jose rinkti:

 • seniūnijos patalpos (87 m2)

 • pėsčiųjų takai tarp Pirties g. ir Energetikų g., Poilsio g. (4 vnt.)

 • antrinių žaliavų rūšiavimo aikštelės DNSB kiemuose, seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje (7 vnt.)

 • automobilių stovėjimo aikštelės Energetikų g. (3 vnt.)

 • Rėkyvos ežero pakrantės nuo Savarankiško gyvenimo namų iki Kairaičio akmens (19000 m2)

 • miško plotas prie Rėkyvos ežero (26000 m2)

 • Rėkyvos parko teritorija (50000 m2)

 • Rėkyvos ežero pakrančių krūmų šalinimas (5000 m2)

 • vaikų žaidimų aikštelė „Zuikinė" (5000 m2)

 • Rėkyvos parko vaikų žaidimų aikštelė

 • dviračių takas Bačiūnų g. (15755 m2)

 • šaligatvis (Energetikų g., Pirties g., Pakapės g., Šviesos g., Mechanikų g.) (434 m2)

 • želdyno (vejos) atstatymas ir priežiūra (100889 m2)

 • želdynų (krūmai) šalinimas (700 m2)

 • teritorijų prie autobusų stotelių priežiūra (18 vnt.) (II-III ketv.)

 • „Poilsis" autobusų stotelės (aikštelė / asfaltas, 465 m2, II-III ketv.)

 • Lingailių g. šalikelės šiukšlių rinkimas (7372 m2)

 • Bačiūnų g. pliažas (28000 m2)

 • Poilsio g. nuo Bačiūnų g. iki bažnyčios gatvės sklypo priežiūra (4950 m2)

 • Poilsio g. tarp Žvejų užeigos ir Jachtų klubo tvoros sklypo priežiūra(3200 m2)

 • Mechanikų g. (1000 m2)

 • Pirties g. (2000 m2)

 • Energetikų g. (3000 m2)

 • Šviesos g. (1000 m2)

 • Vyturių g. iki geležinkelio (21557 m2)

 • Vyturių g. už geležinkelio iki ribos (30000 m2)

 • Pakapės g. (500 m2)

Savivaldybės lėšos

40 proc.

Darbo biržos lėšos

60 proc.

2.

Dalyvauti Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų telkimo visuomenei naudingai veiklai programoje

Pagal gautas rekomendacijas iš Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje gyvenančių žmonių, gaunančių socialines išmokas, įdarbinimas

Nėra

3.

Dalyvauti Miesto infrastruktūros objektų priežiūros, modernizavimo ir plėtros programoje (04)

Sanitarinis valymas:

 • šiukšlių išvežimas iš atvirų sukaupimo vietų

Medžių tvarkymas:

 • nugenėti 110 vnt. medžių Lingailių g. apatines šakas

 • nugenėti 56 medžius Šviesos g. retinant jų lajų šakas

 • nugenėti 6 medžius Pirties g. retinant jų lajų šakas

 • nukirsti puvinio pažeistų, keliančių pavojų žmonėms ir statiniams medžių: Šviesos g. 12 medžių, kurių diametras 26-48, Pakapės g. 3 medžius, kurių diametras 32-52, Lingailių g. 14 medžių, kurių diametras 22-120

 • atlikti kitus medžių kirtimo ir genėjimo darbus pagal gyventojų pateiktus prašymus ir Aplinkos skyriaus išduotus leidimus per 2013 m.

 • organizuoti 50 vnt. kelmų nužeminimą Šviesos g., Pakapės g., Lingailių g., Energetikų g., Pirties g.

Krūmų šalinimas:

 • pašalinti menkaverčius savaiminio augimo krūmus Bačiūnų g. (600 m2)

Krūmų, gyvatvorių karpymas:

 • nukarpyti gyvatvores ir krūmus (160 m2)

Vejos Pirties g. atnaujinimas (50 m2)

Vienmečių gėlių gėlynams atnaujinti Energetikų g. ir Pirties g. (2000 vnt.) įsigijimas

Tilto į Rėkyvos ežerą remonto darbai

Kalėdinės eglės pastatymas

Kiti nenumatyti darbai

Miesto infrastruktūros objektų priežiūros, modernizavimo ir plėtros programos Rėkyvos seniūnijai skirtos lėšos

4.

Dalyvauti Šiaulių miesto savivaldybės vietinių kelių (gatvių) tiesimo, taisymo (remonto) priežiūros ir plėtros 2013 m. programoje

Bačiūnų, Poilsio gatvėse kelių dangos ženklinimas

Bačiūnų, Vyturių, Mechanikų, Pakapės, Šviesos, Pirties, Energetikų, Lingailių gatvių asfalto dangos priežiūra (duobių užtaisymas)

Žaliasodžių, Spyglių gatvių dangų priežiūra (greideriavimas)

Vyturių, Bačiūnų, Lingailių, Energetikų, Pirties, Šviesos, Pakapės, Mechanikų gatvių priežiūra žiemą

Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos

5.

Dalyvauti Aplinkos apsaugos programoje 03 01 tikslui įgyvendinti

Neigiamo poveikio aplinkai darančio bešeimininkio statinio griovimas ir aplinkos sutvarkymas šalia Rėkyvos ambulatorijos Energetikų g. 18, Šiauliuose

Rėkyvos ežero pakrantės nuo Karpio kapavietės iki Sporto mokyklos „Atžalynas" sutvarkymo projekto parengimas ir / arba įgyvendinimas (dirvožemio juostos atkūrimas, naujų želdinių įveisimas, krūmų kirtimas)

Parengimas ir įgyvendinimas Rėkyvos ežero gamtotvarkos plano ir kitų aplinkosauginių priemonių

Želdynų ir želdinių inventorizavimas, želdynų ir žemės sklypų kadastrinių matavimų atlikimas ir jų įrašymas į NTR organizavimas

Aplinkos apsaugos rėmimo spec. programos lėšos

6.

Dalyvauti Aplinkos apsaugos programoje 03 02 tikslui įgyvendinti

03 02 02 01

Naujai įrengtos šunų išvedžiojimo aikštelės priežiūra

Aplinkos apsaugos programos lėšos

7.

Dalyvauti Kultūros plėtros programoje (02)

„Žalioji mugė" Rėkyvoje rugsėjo mėn.

Kalėdinės eglės įžiebimas

Žiemos šventė prie Rėkyvos ežero

Vandens šventė prie Rėkyvos ežero

Joninės

Rėmėjų lėšos

8.

Dalyvauti Kūno kultūros ir sporto plėtros programoje (07)

Dalyvavimas žaidynėse „Sportas visiems"

Kūno kultūros ir sporto plėtros programos lėšos

9.

Dalyvauti bendruomenės sveikatinimo programoje (09)

Projekto „Seniūnijos bendruomenės vasaros užimtumas" inicijavimas

Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšos

Privačios lėšos

10.

Dalyvauti Vietos bendruomenių savivaldos 2013 m. programoje

Organizuoti Vietos bendruomenės tarybos sudarymą

Administruoti Vietos bendruomenei skirtas lėšas

Vietos bendruomenei skirtos lėšos

11.

Kurti seniūnijos teigiamą įvaizdį

Informacijos interneto tinklapyje http://www.seniunai.lt/ viešinimas

Dalyvavimas Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos veikloje ir projektuose

Bendradarbiavimas su kitomis seniūnijomis

Informacinių stendų, supažindinančių vietos gyventojus su „Natūra 2000" teritorija, buveinių apsaugai svarbios teritorijos - Rėkyvos pelkės gamtinėmis vertybėmis, sutvarkymo priemonėmis, pastatymas (4 vnt.)

Nėra

LSSA lėšos


Nėra

Gamtos paveldo fondas (GPF)

12.

Teikti gyventojams reikiamą informaciją, susijusią su seniūnijos veikla

Susirinkimų su sodininkų bendrijų pirmininkais aktualiais klausimais organizavimas (4 kartai)

Visuotino gyventojų susirinkimo dėl informacijos apie darbo veiklą 2012 metais perteikimo organizavimas (vasario mėn.)

Dalyvavimas seniūnaičių sueigose

Dalyvavimas įvairiuose susirinkimuose, darbo grupėse, kuriose sprendžiami Rėkyvos seniūnijos aptarnaujamos teritorijos klausimai

13.

Vykdyti prevencinę veiklą

Visuomenės skatinimas dalyvauti aplinkos apsaugos procesuose, kuriant saugią aplinką:

 • dalyvauti reiduose prieš gaisrus;

 • parengti bendradarbiavimo planą su PGT, Šiaulių Pietinės policijos nuovados bendruomenės pareigūnais;

 • organizuoti bendruomenės susitikimą su Šiaulių urėdijos atstovais;

 • organizuoti susitikimą su seniūnijos bendruomenės atstovais ir Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Šiaulių teritorinio padalinio specialistais Rėkyvos parko teritorijos tvarkymo klausimais

Nėra

14.

Dalyvauti darbo grupėje Rėkyvos aplinkosaugos problemoms spręsti

2013 m. Rėkyvos ežero ir jo prieigų aplinkosaugos problemų sprendimo veiksmų planas

Nėra

15.

Vykdyti pavestas funkcijas

Vadovavimasis Rėkyvos seniūnijos nuostatais

Nėra


(c) Visos teisės saugomos. Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija.