Pasirinkite seniūniją
Iškilus klausimams skambinkite
+370 618 56289

Rėkyvos seniūnijos VBT posėdis

2012-05-29
 

RĖKYVOS SENIŪNIJOS VIETOS BENDRUOMENĖS TARYBOS POSĖDŽIO

PROTOKOLO IŠRAŠAS


2012-05-30 Nr. 2

Šiauliai


Susirinkimas įvyko 2012-05-29.

Susirinkimo pirmininkė - Virginija Tunikaitytė, Šiaulių Rėkyvos progimnazijos mokytoja.

Susirinkimo sekretorė - Lina Jankauskaitė, Rėkyvos jaunimo organizacijos „Ersas" prezidentė.

Dalyvavo: sąrašas pridedamas (1 priedas).

Darbotvarkė:

1. Dėl vaikų žaidimų aikštelės įrengimo.

2. Einamieji klausimai.


1. SVARSTYTA. Vaikų žaidimų aikštelės įrengimas.


NUSPRĘSTA:

  1. Vaikų žaidimų aikštelę įrengti Rėkyvos parko teritorijoje už Mechanikų gatvės skirtą 1-5 metų vaikams, iki 60 kvadratinių metrų ploto

  2. Įrengti vaikų žaidimų aikštelę saugią ir atitinkančią visus kokybės standartus.

  3. Esant galimybei įrengti vaikų žaidimų aikštelės saugumui vaizdo kamerą.

  4. Įpareigoti Vaidą Čelkienę, Rėkyvos seniūnę, kreiptis į kompetentingas institucijas dėl vaikų žaidimų aikštelę įrengimo.

  5. Apie sprendimą informuoti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių V. Damulevičių.

  6. Atmetus pasiūlymą dėl vaikų aikštelės įrengimo Rėkyvos parko teritorijoje, siūlyti: Energetikų g. 7, prie kultūros cento Rėkyvos skyriaus arba už Energetikų g. 8 namo.


Einamieji klausimai.

Dėl Janinos Kavaliauskienės, VBT narės, pateikto rašto.


NUSPRĘSTA. Kiekvienas VBT narys privalo informuoti savo atstovaujamos organizacijos narius apie VBT susirinkimų metu priimamus nutarimus.


Susirinkimo pirmininkė                            Virginija Tunikaitytė

 

 

 

 

Susirinkimo sekretorė                              Lina Jankauskaitė

(c) Visos teisės saugomos. Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija.