Pasirinkite seniūniją
Iškilus klausimams skambinkite
+370 618 56289

Rėkyvos seniūnijos VBT posėdis

2012-05-02

RĖKYVOS SENIŪNIJOS VIETOS BENDRUOMENĖS TARYBOS POSĖDŽIO

PROTOKOLO IŠRAŠAS


2012-05-03 Nr. 1

Šiauliai


Susirinkimas įvyko 2012-05-02.

Susirinkimo pirmininkė - Virginija Tunikaitytė, Šiaulių Rėkyvos progimnazijos mokytoja.

Susirinkimo sekretorė - Lina Jankauskaitė, Rėkyvos jaunimo organizacijos „Ersas" prezidentė.

Dalyvavo: sąrašas pridedamas (1 priedas).

Darbotvarkė:

 1. Dėl Rėkyvos seniūnijos vietos bendruomenės tarybos pirmininko, pavaduotojo ir sekretoriaus rinkimų.

 2. Dėl vietos bendruomenių tarybos sprendimų, įgyvendinant vietos bendruomenių savivaldos 2012 m. programą, valstybės biudžeto lėšų naudojimo.

 3. Einamieji klausimai.


1. SVARSTYTA. Rėkyvos seniūnijos vietos bendruomenės tarybos pirmininko, pavaduotojo ir sekretoriaus rinkimai.


NUSPRĘSTA:

 1. Vietos bendruomenės tarybos pirmininke išrinkti Virginiją Tunikaitytę, Šiaulių Rėkyvos progimnazijos mokytoją (už - 11, prieš - 2, susilaikė - 1).

 2. Vietos bendruomenės tarybos pavaduotoja išrinkti Reginą Radzevičienę, Vyturių seniūnaitijos seniūnaitę (už - 8, prieš - 2, susilaikė - 1).

 3. Vietos bendruomenės tarybos sekretore išrinkti Liną Jankauskaitę, Rėkyvos jaunimo organizacijos „Ersas" prezidentę (už - 8, prieš - 2, susilaikė - 1).


2. SVARSTYTA. Vietos bendruomenių tarybos sprendimų, įgyvendinant vietos bendruomenių savivaldos 2012 m. programą, valstybės biudžeto lėšų naudojimas.


NUSPRĘSTA:

 1. Nepritarti siūlymui nupirkti Rėkyvos gyvenvietės bendruomenei kompiuterį su spausdintuvu (už - 0, prieš - 12, susilaikė - 2).

 2. Nepritarti siūlymui išleisti visų Rėkyvos seniūnijoje veikiančių NVO veiklos albumą (už - 1, prieš - 11, susilaikė - 2).

 3. Pritarti siūlymui įrengti vaikų žaidimų aikštelę priešais VšĮ Centro polikliniką Rėkyvos ambulatoriją (už - 12, prieš - 0, susilaikė - 2).

 4. Nepritarti siūlymui įrengti vaikų žaidimų aikštelę daugiabučių namų kieme (už - 1, prieš - 12, susilaikė - 1)

 5. Įpareigoti Vaidą Čelkienę, Rėkyvos seniūnę, kreiptis į kompetentingas institucijas dėl leidimo vaikų žaidimų aikštelę įrengti priešais VšĮ Centro polikliniką Rėkyvos ambulatoriją (už - 14, prieš - 0, susilaikė - 0).


Einamieji klausimai.

Dėl bendros tvarkos susirinkimų metu.


NUSPRĘSTA:

 1. Nepritarti siūlymui: jei atstovas į susirinkimą neateina 3 kartus, nebelaikyti jo VBT nariu (už - 0, prieš - 12, susilaikė - 2).

 2. Pritarti siūlymui susirinkimus organizuoti 17.30 val. (už - 13, prieš - 1, susilaikė - 0).

 3. Pritarti siūlymui apie nedalyvavimą susirinkime iš anksto telefonu informuoti VBT pirmininką (už - 14, prieš - 0, susilaikė - 0).

 4. Pritarti siūlymui, kad VBT narys, dėl svarbios priežasties nedalyvaujantis susirinkime, turi teisę telefonu išsakyti savo nuomonę, nesant kvorumo (už - 13, prieš - 1, susilaikė - 0).

 5. Pritarti siūlymui stebėtojui žodį suteikti tik pirmininkui leidus (už - 13, prieš - 0, susilaikė - 1).

 6. Pritari siūlymui susirinkimo metu laikytis etikos: išklausyti kalbantįjį, kalbėti po vieną, nevėluoti (už - 14, prieš - 0, susilaikė - 0).

 7. Pritarti siūlymui VBT susirinkimus organizuoti reikalui esant, pirmininkui sukvietus (už - 14, prieš - 0, susilaikė - 0).

Susirinkimo pirmininkė Virginija Tunikaitytė

Susirinkimo sekretorė Lina Jankauskaitė

(c) Visos teisės saugomos. Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija.