Pasirinkite seniūniją
Iškilus klausimams skambinkite
+370 618 56289

Asociacijos atstovų pasitarimas Sidabravos seniūnijoje

2012-04-27

Balandžio 26 d. Radviliškio savivaldybės Sidabravo seniūnijoje vyko Seniūnų asociacijos atstovų Šiaulių apskrities savivaldybėse pasitarimas. Paitarime dalyvavo viceprezidentas Vytautas Slabys, Sidabravo seniūnas Vidmantas Blužas, Meškuičių seniūnė Jolanta Baškienė, Rėkyvos seniūnė Vaida Čelkienė, Kriukų seniūnė Audronė Impolienė,Šaukėnų seniūnas Algimantas Šukys, Ventos seniūnė Genovaitė Mačiuvienė, Pakruojo seniūnas Saulius Margis, asociacijos direktorius Petras Gestautas.

Pasitarimo dalyviai su gimimo diena pasveikino Audronę Impolienę ir Vidmantą Blužą.

Apie Sidabravo seniūniją pasakojo ir rodė skaidres Vidmantas Bružas. Viceprezidentas Vytautas Slabys papasakojo apie Telšių ir Klaipėdos apskričių savivaldybių seniūnų visuotinę sueigą ir priimtus nutarimus, supažindino su seniūnijų galimybe dalyvauti viešuose pirkimuose, kalbėjo apie pasiruošimą asociacijos narių atstovų suvažiavimui.

Asociacijos direktoriui atstovai pateikė pavardes narių dalyvausiančių suvažiavime birželio 6 dieną Kaune A. Stulginskio universitete, rekomendavo kolegas kuriems reikia suteikti asociacijos medalį „Už nuopelnus savivaldai" ir kitaip padėkoti ar paskatinti.

Pasitarimo dalyviai vienbalsiai nutarė Suvažiavimui siūlyti asociacijos prezidentu rinkti Vytautą Slabį ir nutarė kreiptis į kitų Lietuvos savivaldybių kolegas prašydami palaikyti Vytauto Slabio kandidatūrą.

Vidmantas Bružas aprodė Sidabravo miestelį, vietos muziejų, pavaišino pietumis. Dėkojame kolegai Vidmantui.

Pasitarimas vyko nuoširdžioje, labai draugiškoje aplinkoje.

Kitą apskrities atstovų pasitarimą nutarė organizuoti Akmenės savivaldybėje.


Petras Gestautas

(c) Visos teisės saugomos. Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija.