Pasirinkite seniūniją
Iškilus klausimams skambinkite
+370 618 56289

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis

2007-11-24
 

Lapkričio 23 dieną Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos prezidentas Algis Strelčiūnas ir Lietuvos darbo biržos direktorius Vidas Šlekaitis pasirašė bendradarbiavimo sutartį.

Sutarties tikslas nustatyti bendradarbiavimo santykius dėl bendrų veiksmų gyventojų užimtumui didinti, informacinės atskirties mažinimui, jų konsultavimui bei mokymui, informacinės medžiagos rengimui bei apsikeitimui.

Sutartyje numatyta ir teritorinių darbo biržų bendradarbiavimas su seniūnijomis.

Teritorinės darbo biržos įsipareigoja:

Esant poreikiui organizuoti seminarus naujiems seniūnijų darbuotojams darbo rinkos politikos klausimais.

Organizuoti seniūnijose darbo rinkos dienas, informacinius susirinkimus,steigti ar plėsti seniūnijose darbo biržų informacines zonas, atnaujinti talpinamą medžiagą. Teikti seniūnijų gyventojams registravimo bei konsultavimo paslaugas.

Skatinti verslumą gyventojų tarpe:

sudaryti galimybę savarankiško užimtumo siekiantiems asmenims lankyti supažindinimo su verslu pradmenimis mokymus;

kasmet atnaujinti verslo aplinkos žemėlapius, naudoti juos darbo biržų informacinėse zonose konsultuojant ieškančius darbo asmenis savarankiško užimtumo organizavimo klausimais;

skatinti aukšto nedarbo teritorijose vietinių užimtumo iniciatyvų projektų rengimą ir įgyvendinimą.

Seniūnijos, bendradarbiaudamos su teritorinėmis darbo biržomis:

pagal galimybę dalyvauti teritorinių darbo biržų vykdomose darbo rinkos politikos priemonėse bei programose;

kartu su darbo biržomis dalyvauti seniūnijų gyventojų apklausose jų užimtumo didinimo klausimais;

esant poreikiui, kartu su darbo biržomis, organizuoti seminarus naujiems seniūnijų darbuotojams darbo rinkos politikos klausimais;

esant galimybei sudaryti galimybę teritorinėms darbo biržoms seniūnijose įrengti informacines zonas, organizuoti darbo rinkos dienas, darbo muges, kitus renginius vietos gyventojams.

(c) Visos teisės saugomos. Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija.