Pasirinkite seniūniją
Iškilus klausimams skambinkite
+370 618 56289

Seniūnų sueiga Kėdainiuose

2010-10-29
Spalio 15 d. Kėdainiuose vyko LSSA atstovų Kauno apskrities savivaldybėse sueiga.

Sueigoje dalyvavo: LSSA viceprezidentas Gintautas Sinkevičius, LSSA direktorius Petras Gestautas, , Kauno miesto Šilainių seniūnijos seniūnas, Nijolė Naujokienė, Kėdainių rajono savivaldybės Merė, Kauno ir Kauno apskrities savivaldybių seniūnijų seniūnai: Ovidijus Adomaitis, Eigulių seniūnas, Kauno miesto savivaldybė; Jonas Praškevičius, Babtų seniūnas, Kauno rajono savivaldybė; Vygantas Šeimys Šiluvos seniūnas, Raseinių savivaldybė, Irena Kuršatienė, Šilų seniūnė, Jonavos rajono savivaldybė, Laima Katelevskienė, Kaišiadorių miesto seniūnė, Vaclovas Ramanauskas, Veiverių seniūnas, Prienų savivaldybė, Jonas Kederys, Birštono seniūnas, Pranas Aleknavičius seniūnas, Žiežmarių seniūnija, Kaišiadorių savivaldybė. Kėdainių rajono savivaldybės seniūnijų seniūnai: Antanas Bružas, Vilainių seniūnijos seniūnas; Jonas Dalbokas, Krakių seniūnijos seniūnas; Artūras Gustas, Pernaravos seniūnijos seniūnas; Alvydas Kleiva, Kėdainių miesto, seniūnijos seniūnas; Vanda Petrauskienė, Surviliškio seniūnijos seniūnė; Petras Pupkus, Šėtos seniūnijos seniūnas; Eduardas Rakauskas, l.e Dotnuvos seniūnijos seniūno pareigas; Algimantas Sirvidas, Josvainių seniūnijos seniūnas; Valentinas Tamulis, Pelėdnagių seniūnijos seniūnas; Regimantas Valiausias, Gudžiūnų seniūnijos seniūnas; Vytautas Zakaryza, Truskavos seniūnijos seniūnas, žiniasklaidos atstovai.


Darbotvarkė:

  1. Susipažinimas su Kėdainių r.savivaldybės seniūnų veikla.

  2. Dėl bendradarbiavimo tarp apskričių savivaldybių seniūnijų.

  3. Dėl vietos savivaldos.

  4. Dėl socialinės paramos politikos Lietuvoje.

  5. Seniūnų nuostatos, pasiūlymai ir pageidavimai.


Apie Kėdainių rajono savivaldybės seniūnų veiklą supažindino LSSA atstovas Kėdainių rajone, Pelėdnagių seniūnijos seniūnas Valentinas Tamulis. Jis pasakojo, kad Kėdainių rajone seniūnijoms finansinis savarankiškumas suteiktas jau nuo 1998 m. Tuo metu seniūnijų pavaldume buvo švietimo ir kultūros įstaigos, išskyrus vidurines mokyklas. Šiuo metu šios įstaigos yra savarankiškos. Tačiau seniūnai liko savarankiški sprendimų priėmime, turi daug galių, tuo pačiu ir didesnę atsakomybę, yra vieningi keliant ir sprendžiant įvairias problemas.

Apie bendradarbiavimą tarp apskričių savivaldybių seniūnijų pasakojo LSSA direktorius P.Gestautas ir asociacijos viceprezidentas Gintautas Sinkevičius. Seniūnai buvo informuoti, kad gerai šioje srityje dirba Šiaulių apskritis, kurioje dažnai susirenka ne tik asociacijos atstovai, bet ir visos apskrities seniūnijų seniūnai. Dauguma susirinkusių seniūnų išreiškė pageidavimą, kad ir Kauno apskrityje reikėtų seniūnams dažniau rinktis ir ne tik atstovams.

Sueigos metu daug buvo diskutuota apie vietos savivaldą. Išreikštos nuomonės apie vietos savivaldos įstatymą, jo skirtingą taikymą atskirose savivaldybėse, ypač kas liečia seniūnijų finansinį savarankiškumą. Kauno rajono Babtų seniūnas Jonas Praškevičius supažindino apie seniūnaičių išrinkimą, jų veiklą Babtų seniūnijoje. Svarstant seniūnaičių klausimą seniūnų nuomonės išsiskyrė, buvo akcentuota, kad tai primesta įstatymų prievolė seniūnijoms. Asociacijos direktorius Petras Gestautas akcentavo, kad priimant įstatymo pakeitimus tikėtasi, kad seniūnaičiai bus seniūno geri pagalbininkai ir kaip tarpininkai tarp seniūno ir kaimo bendruomenių.

Sueigos metu akcentuota, kad savivaldos įstatymas daugumoje nevykdomas dėl aukščiausios valdžios netinkamo požiūrio į savivaldą ir nepakankamo jos finansavimo.

Daug sueigoje šnekėta apie socialinės paramos politiką Lietuvoje. Seniūnai vieningai tvirtino, kad klesti nelegalus darbas, žmonės įprato gauti įvairias pašalpas, kompensacijas, labdarą ir visai nesistengia dirbti. Visi susirinkusieji išsakė vieningą nuomonę, kad valstybės mastu iš esmės turi būti peržiūrėta socialinės paramos politika.

Sueigos metu buvo pasidalinta nuomonėmis apie tiesioginius mero, seniūno rinkimus, aplamai apie seniūno statusą.

V.Tamulis palinkėjo asociacijos vadovams ginti seniūnų interesus Seime, Vyriausybėje ir išsakė pageidavimą, kad seniūnijos, asociacijai padedant, galėtų laiku sužinoti priimtus įstatymų pakeitimus, liečiančius seniūnijas ir tiesiogiai seniūnų veiklą. Kaip pavyzdžius pateikė tai, kad seniūnui tam tikros pareigos yra nurodytos Medžioklės įstatymo 18 str. 2010 m. gegužės 4 d. Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-424 seniūnija turi išduoti pažymas, patvirtinančias žemės ploto dirbimo faktą. 2010 m. liepos 14 d. Aplinkos ir žemės ūkio ministro įsakymu Nr. D1-608/3D-651 seniūnas turi duoti sutikimą/arba ne dėl skystojo mėšlo ir srutų skleidimo 300 metrų nuo gyvenvietės. Akcentuota tai, kad neįmanoma seniūnui laiku sužinoti kada ir koks ministras savo įsakyme ką nors sugalvojo dėl seniūnų veiklos.

Asociacijos direktorius P. Gestautas informavo, kad artimiausiu metu seniūnijos gaus informacinės medžiagos sąvadus, kuriuose bus visi teisės aktai, norminiai dokumentai liečiantys seniūnijų ir seniūnų veiklą.

Sueigos metu buvo akcentuota, kad seniūnams būtini mokymai, kursai, kad reikia dažniau rinktis ir dalintis gerąja ir blogąja patirtimi.


NUTARTA.

  1. Asociacijos atstovų sueigos turi būti organizuojamos kartą į ketvirtį.

  2. 1 kartą per metus organizuoti visų apskrities seniūnų susirinkimą.

  3. Sekančią atstovų sueigą organizuoti Birštone.

Sueigos pirmininkas Valentinas Tamulis

(c) Visos teisės saugomos. Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija.