Pasirinkite seniūniją
Iškilus klausimams skambinkite
+370 618 56289

Dėl seniūnų buvimo vietos savivaldos tarybos narių rinkiminiuose sąrašuose.

2010-10-26
 

Dar 2002 m. rugsėjo 20 d. seniūnai konferencijoje kreipėsi į Lietuvos Respublikos Prezidentą, Seimo Pirmininką ir Ministrą Pirmininką su prašymu nepolitizuoti seniūnų pareigybės ir leisti dirbti su perspektyva, dirbti bendruomenių ir valstybės naudai.

2006 metais birželio 28 dieną seniūnų asociacijos narių atstovų suvažiavimas kreipėsi į Lietuvos Respublikos Prezidentą, Seimo Pirmininką ir Parlamentinių partijų pirmininkus „Dėl vietos savivaldos ir pilietinės visuomenės". Kreipmasi buvo prašoma nepolitizuoti seniūnų pareigybės, decentralizuoti savivaldą, suteikti visų savivaldybių seniūnijoms vienodą statusą. Sustiprinti seniūnijų įgaliojimus ir tuo sudaryti galimybę gyventojams pasinaudoti papildomomis galimybėmis daryti įtaką savivaldybių valdymo procesams, jų lankstumui ir sprendimų priėmimui, didinti realią atsakomybę ir atskaitingumą paremtą paslaugų naudotojų ir užsakovų įtraukimu į sprendimų priėmimą bei paslaugų teikimą.

Seniūnų Suvažiavimas išreiškė nuostatą, kad seniūnai nedalyvautų savivaldybės tarybos narių rinkiminiuose sąrašuose su nuostatomis, kad „papuoštų partijos sąrašą", suteiktų reitngus partijos sąrašui, o išrinkus savivaldybės tarybos nariu - atsisakytų mandato. Tokia, kai kurių seniūnų, dalyvavimo vietos savivaldos tarybos narių rinkiminiuose sąrašuose praktika žemina seniūno pareigybę, prieštarauja etikai, moralei ir garbei. Seniūnai , jeigu Jus išrinko savivaldybės tarybos nariu, būkite garbingi ir likite savivaldybės tarybos nariais nors Jums teks atsisakyti seniūno pareigybės.

Paprašytas kai kurių kolegų, priminiau Jums Kolegos, nuostatas priimtas asociacijos narių atstovų konferencijoje ir suvažiavime. Šiuos nuostatos yra galiojančios.


Asociacijos direktotius Petras Gestautas.


(c) Visos teisės saugomos. Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija.