Pasirinkite seniūniją
Iškilus klausimams skambinkite
+370 618 56289

Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos narių atstovų V suvažiavimas

2010-06-15
 

Šiandien Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija (LSSA) jau penktą kartą surengė asociacijos narių atstovų suvažiavimą. Renginys vyko parodų rūmuose „LITEXPO", Vilniuje. Suvažiavime dalyvavo LR Seimo valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pirmininkas Vytautas Kurpuvesas, LR Seimo kaimo reikalų komiteto pirmininkas Edmundas Pupinis, LR Seimo valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto biuro vedėjas Bronius Kleponis, Seimo narė Danutė Bekintienė, Vilniaus miesto savivaldybės meras Vilnius Navickas, Policijos departamento prie VRM generalinio komisaro pavaduotojas Saulius Skvernelis, Lietuvos šaulių sąjungos vadas Juozas Širvinskas, Lietuvos savivaldybių asociacijos direktorė Roma Žakaitienė, Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos pirmininkas Arimantas Račkauskas, Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakulteto doc. Jonas Jasaitis, Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacijos prezidentė Grasilda Makarevičienė, Lietuvai pagražinti draugijos valdybos pirmininkas Juozas Dingelis. Asociacijos suvažiavime iš turėjusių dalyvauti 117 asociacijos narių atstovų dalyvavo 108 delegatai.

Vienas iš pagrindinių suvažiavimo akcentų - LSSA prezidento Algio Strelčiūno 2008-2010m. ataskaitinis pranešimas. Asociacijos vadovas susirinkusiesiems pristatė asociacijos veiklą, teiktus siūlymus dėl LR vietos savivaldos įstatymo pataisų, bendradarbiavimą su kitomis organizacijomis, vykusius mokymus, seminarus ir kitą asociacijos veiklą.

„LSSA per šiuos dvejus metus dar labiau sutvirtėjo ir tapo svarbia grandimi vietos savivaldos sistemoje. Mes ir ateityje turime aktyviai dalyvauti įstatymų kūrime, kelti į viešumą aktualias vietos savivaldos problemas, rūpintis asociacijos narių kvalifikacijos kėlimu ir ginti teisėtus asociacijos narių interesus", - sakė Algis Strelčiūnas

Renginyje dalyvavusi Seimo valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto narė Danutė Bekintienė pažymėjo, jog labai džiaugiasi asociacijos vykdoma veikla ir informavo apie LR Vietos savivaldos įstatymo 32 straipsnio 1 dalies pakeitimą, kuriame siūloma: „<...> tvirtindama savivaldybės biudžetą, savivaldybės taryba tvirtina seniūnijų veiklos programas ir skiria joms įgyvendinti reikalingas lėšas, bet ne mažiau kaip 5 procentus savivaldybės biudžeto."

Suvažiavimo metu buvo išrinktas naujas LSSA prezidentas, juo vėl perrinktas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Lazdynų seniūnas Algis Strelčiūnas. Taip pat buvo išrinkti ir asociacijos viceprezidentai Vytautas Slabys ( Bubių seniūnas -Šiaulių r.), Jonas Samoška ( Mažonų seniūnas -Tauragės sav.), Rolandas Bružas ( Varnių seniūnas - Telšių sav.), Nijolė Ilginienė ( Dovilų seniūnė)- Klaipėdos r. sav.), Antanas Pocius ( Vadoklių seniūnas -Panevėžio r. sav.), Gintautas Sinkevičius ( Šilainių seniūnas - Kauno miesto sav.), Kęstutis Vilkauskas ( Trakų seniūnas), Virgilijus Gaižauskas ( Sudeikių seniūnas - Utenos sav.), Vytautas Judickas ( Pilviškių seniūnas- Vilkaviškio sav.).

LSSA asociacijos narių atstovų suvažiavime buvo priimta rezoliucija, kurioje numatyta skatinti seniūnijų savarankiškumą, stiprinti vietos bendruomenių įtaką vietos savivaldos procesuose. Šioje rezoliucijoje taip pat buvo įtvirtintas seniūnų noras būti karjeros valstybės tarnautojais. Seniūnai siekdami aktyviai dalyvauti įstatymų kūrime, siūlo LR Seimui svarstant įstatymų pataisas susijusias su seniūnijų veikla derinti jas su LSSA.

Po suvažiavimo vykusiame naujai išrinktos valdybos posėdyje aptartos tolesnės veiklos kryptys, planuojamas sąskrydis Lazdijų savivaldybės Veisiejų seniūnijoje.

Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija ( LSSA) - ne pelno siekianti organizacija, atstovaujanti seniūnų interesams valstybės institucijose ir Lietuvos savivaldybių asociacijoje, o jos pagrindinis siekis - stiprinti vietos savivaldą.Prezidento padėjėja


(c) Visos teisės saugomos. Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija.