Pasirinkite seniūniją
Iškilus klausimams skambinkite
+370 618 56289

Seniūnija, seniūnas (Capitaneatus, Capitaneus cum jurisdictione arba Capitaneus)

2009-05-13

Pirmieji šaltiniuose paliudyti seniūnai: 1363 m. Veliuonos seniūnas Goštautas, 1365 m. Vilniaus seniūnas Dirsūnas, 1369 m. Paštuvos seniūnas Girdavas, 1377 m. Trakų seniūnas Pekstė. Tai buvo iš kaimyninių kraštų perimtos europinės pilių sričių/apygardų sistemos pradmenys. Šie valdovo paskirti pareigūnai, dabartinėmis akimis žvelgiant, nedisponavo jokiais valdymo instrumentais. Jie negalėjo tikėtis veiksmingesnės valdovo paramos ir kasdienybėje turėjo veikti savo nuožiūra.

Pirmas Statutas ir kiti teisės norminiai aktai pavietais vadino ir valsčius, ir vaivadijas, ir seniūnijas.

Žemaičių seniūnas (1409-1795) buvo aukščiausias valstybinės valdžios pareigūnas Žemaičių seniūnijoje, šios seniūnijos bajorų vadas ir seniūnijos bajorų pašauktinės kariuomenės vadas, taip pat LDK Ponų tarybos narys, o nuo 1569 metų - ATR Senato nuolatinis narys. Jo kompetencijai buvo priskirti Žemaičių seniūnijos administracijos, teismo ir karo reikalai. Be to, jis rūpinosi seniūnijos miestų ir miestelių saugumu, jų vidaus tvarka, kontroliavo juose prekių kainas, matus ir saikus. Žemaitijos seniūno herbas - juoda meška raudoname lauke.

Pirmas žinomas Žemaičių seniūnas Rumbaudas Valimantaitis (1409- 1412 m.).

1413 m. Vilniaus ir Trakų vaivadijose buvo įsteigtos vaivados pavaduotojo - pilininko (pilies seniūno) pareigybės. Kitose vaivadijose ir seniūnijose jos atsirado tik XVI a. viduryje.

Pilies seniūnas vykdė ir administracines funkcijas - paskelbdavo Seimo nutarimus, Didžiojo kunigaikščio raštus, privilegijas ir kitus aktus, vykdė Didžiojo kunigaikščio įsakymus, prižiūrėjo mokesčių rinkimą. Pilies seniūnas turėjo užtikrinti paviete viešąją tvarką ir saugumą, neleisti neramumų ir prievartos.

Po nepriklausomybės atkūrimo, 1995 metais Lietuvos savivaldybėse buvo įsteigta seniūno pareigybė.

2001 m. seniūnai įsteigė Lietuvos savivaldybių seniūnų asociaciją.

(c) Visos teisės saugomos. Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija.