Pasirinkite seniūniją
Iškilus klausimams skambinkite
+370 618 56289

Susirinkimas su sodų bendrijų pirmininkais Rėkyvos seniūnijoje

2009-02-17
 

   Vasario mėn. 17 d. vyko susirinkimas su sodų bendrijų pirmininkais, kur buvo aptariami klausimai dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų pakeitimo, dėl gatvių pavadinimų suteikimo sodininkų bendrijoms, dėl aplinkos tvarkymo prasidėjus pavasario sezonui, aptariami ir kiti gyventojams rūpimi klausimai.

Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų pakeitimo klausimais informaciją pateikė seniūnijos specialistė J. Saudargienė, kuri informavo, kad Rėkyvos seniūnijos septynioms sodų bendrijoms suteikti gatvių pavadinimai ir įregistruoti VĮ Registrų centre. Minėtų sodininkų bendrijų gyvenamųjų sklypų savininkai turi galimybę pakeisti savo ir kitų jo nuosavybės teise priklausančioje gyvenamoje patalpoje gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis ir Gyventojų registro duomenų centrinėje bazėje įrašyti naują gyvenamosios vietos adresą.

   Gyvenamosios vietos savininkai turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą, nekilnojamo turto nuosavybę patvirtinančius dokumentus, Administracijos direktoriaus įsakymą dėl adreso pakeitimo, Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos sprendimą dėl gatvių pavadinimų, prašymą dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų patikslinimo. Patikslinti gyvenamosios vietos deklaravimo duomenys su nauju adresu įrašomi Gyventojų registro duomenų centrinėje bazėje. Susirinkime buvo nutarta, kad sodų bendrijų pirmininkai informuos gyventojus apie gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų pakeitimo tvarką. Susirinkimo metu buvo informuota, jog septyniose sodų bendrijose gatvėms suteikti pavadinimai. Manoma, kad šiuose sodų bendrijose gyventojams nuo šiol bus kokybiškiau teikiamos paslaugos.

   Alfonsas Statkus, SB pirmininkas, supažindino visus susirinkusius su gatvių pavadinimų įteisinimo tvarka. Pirmininkas turi organizuoti visuotiną susirinkimą su sodininkų bendrijos gyventojais dėl gatvių pavadinimo įteisinimo bei namų numeracijos suteikimo poriniais ir neporiniais skaičiais. , pateikti Architektūros ir urbanistikos skyriui prašymą, visuotino susirinkimo protokolą ir sudarytą sodo gatvių schemą., minėtas skyrius miesto savivaldybės Tarybai pateikia sprendimo projektą dėl gatvių pavadinimo suteikimo sodininkų bendrijoms, pateikti Administracijos direktoriui prašymą dėl adreso pakeitimo, išsiimti iš VĮ Registrų centro išrašą apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotą nekilnojamą turtą ir žemės sklypą.

   UAB „Šiaulių apželdinimas"specialistė D. Statkutė pristatė įmonės vykdomą veiklą ir teikiamas paslaugas. Susirinkusiems buvo išdalinti lankstinukai su informacine medžiaga apie įmonės vykdomą veiklą, teikiamas paslaugas bei įkainius

Seniūnė Vaida Čelkienė

 

(c) Visos teisės saugomos. Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija.