Pasirinkite seniūniją
Iškilus klausimams skambinkite
+370 618 56289

Partnerių susitikimas

2008-12-10
 

Gruodžio 10 dieną įvyko Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos prezidento Algio Strelčiūno susitikimas su Respublikinių būsto valdymo ir priežiūros rūmų (Būsto rūmai) prezidentu Juozu Antanaičiu dėl gyvenamųjų namų atnaujinimo ir modernizavimo.

Susitikime dalyvavo ir Būsto rūmų Vilniaus miesto Lazdynų skyriaus pirmininkas Jonas Lebedžinskas bei PAREX banko direktoriaus pavaduotojas Gintautas Maniušis.

Sisitikimo dalyviai nutarė siųlyti Ūkio ministerijai :

  1. Atlikti gyvenamojo fondo auditą nustatant poreikius, prioritetus pagal pastatų techninę būklę.

  2. Atlikus auditą, sudaryti atnaujinamų ir modernizuojamų namų planą pagal miestus ir gyvenvietes.

  3. Tikslu paspartinti daugiabučių namų atnaujinimą ir modernizavimą reikia keisti teisinę bazę (LR CK, DNSB įstatymą, Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinius nuostatus, Statybos įstatymą ir t.t.).

  4. Sukurti būsto atnaujinimo ir modernizavimo finansavimo ir valstybės paramos mechanizmą, užtikrinantį vyriausybės tikslų įgyvendinimą.

  5. Sudaryti darbo grupę, kuriai vadovautų Ministro Pirmininko įgaliotas asmuo.


LSSA prezidentas Algis Strelčiūnas

(c) Visos teisės saugomos. Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija.