Pasirinkite seniūniją
Iškilus klausimams skambinkite
+370 618 56289

Savivaldybių decentralizacijos koncepcijoje daugiau teisiu seniūnijoms ir vietos bendruomenėms

2007-03-18
Kovo 14 dieną Vyriausybė pritarė Vidaus reikalų ministerijos parengtai Vidinės savivaldybių decentralizacijos koncepcijai. Koncepcijos tikslas - išplėsti Europos vietos savivaldos chartijoje ir Viešojo administravimo įstaytyme nustatyto subsidiarumo principo taikymo vietiniu lygiu galimybes, pertvarkyti vietos savivaldos sistemą, ypač seniūnijų veiklą, nustatyti savivaldybių taryboms galimybes, atsižvelgiant į seniūnijų tipus, didinti seniūnijų ir seniūnų veiklos ūkinį ir finansinį savarankiškumą, sudaryti sąlygas skatinti gyvenemųjų vietovių bendruomenes ir jų atstovus aktyviai dalyvauti savivaldybių sprendimų priėmimo procese.

Subsidiarrumo principo taikymo galimybės Lietuvoje yra neišnaudotos, nes valstybės teritorijos administraciniai vienetai, turintys savivaldos teisę, yra labai stambūs. Dabar Lietuvoje yra 60 savivaldybių. Vidutinis šalies savivaldybės dydis - 60 tūkst. gyventojų. Dominuoja savivaldybės, kuriose yra nuo 20 iki 40 tūkst. gyventojų. Lietuvos savivaldybės, palyginti su analogiškomis municipalinio tipo administraciniais vienetais kitose artimose Lietuvai Europos valstybėse, yra didesnės, savivaldybių institucijos ir įstaigos yra toli nuo gyventojų, nepajėgia užtikrinti spartaus ir tinkamo viešųjų reikalų tvarkymo.Būtina ieškoti būdų, kaip užtikrinti efektyvų viešųjų paslaugų, už kurias yra atsakingos savivaldybės, teikimą.

Koncepciją planuojama įgyvendinti dviem etapais. Pirmasis etapas - iki 2010 m. gruodžio 31 d., antrasis -nuo 2011 sausio 1 d.

Vyriausybė pavedė vidaus reikalų ministrui sudaryti darbo grupę Vidinės savivaldybių decentralizacijos koncepcijos įgyvendinimo 2007 - 2010 metų (pirmojo etapo) priemonių plano projektui parengti ir iki šių metų liepos i dienos plano projektą pateikti Vyriausybei. Savivaldybių decentralizacijos koncepcijos pirmojo etapo įgyvendinimo priemonių plane bus numatytos priemonės tobulinti vietos savivaldos, apskrities valdymo, policijos veiklos, valstybės tarnybos bei kitus įstaymus bei teisės aktus, reglementuojant seniūnijų, seniūnų ir kitų subjektų statuso ir veiklos pokyčius. Vietos savivaldos sistemą ir seniūnijų veiklą numatyta pertvarkyti plečiant seniūnijų ir seniūnų veiklos ribas, didinant jų veiklos ekonominį savarankiškumą, skatinant gyvenemosios vietovės bendruomenės narius tiesiogiai dalyvauti tvarkant vietos reikalus.

Atsižvelgiant į pirmojo koncepcijos įgyvendinimo etapo rezultatus, antrajame etape bus svarstoma galimybė keisti seniūnijos ir seniūno statusą, tobulinti seniūnijų suskirstymą į tipus, praplėsti seniūnijos ir seniūno kompetenciją, keisti tiesioginio dalyvavimo tvarkant viešuosius bendruomenės reikalus seniūnijos ir gyvenamosios vietovės lygiu formas.
(c) Visos teisės saugomos. Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija.