Pasirinkite seniūniją
Iškilus klausimams skambinkite
+370 618 56289

Rėkyvos gyventvietės bendruomenės atstovo rinkimai

2008-07-23
 

Balandžio mėnesį Šiaulių miesto savivaldybės Taryba redagavo ir patvirtino „Šiaulių miesto vietinės bendruomenės atstovo (atstovų) rinkimo tvarką", kuri numato, jog vietinės bendruomenės atstovas rūpinasi bendruomenės interesais, supažindina seniūnijos, kuriai priskirta bendruomenės teritorija, seniūną su viešais bendruomenės reikalais, atstovauja bendruomenės interesams seniūnijoje, Savivaldybės institucijose ir savivaldybės teritorijoje veikiančiose valstybės įstaigose, skatina bendruomenę prižiūrėti gyvenamosios vietovės teritoriją, plėtoti bei organizuoti kaimo (miesto, miestelio) kultūrinį ir sportinį gyvenimą, prireikus organizuoja gyventojų apklausas ir gyventojų susitikimus su Savivaldybės tarybos nariais, seniūnu.

Rėkyvos gyvenvietės atstovo rinkimams pagal patvirtintą tvarką buvo sudaryta dešimties žmonių iniciatyvinė grupė, kuri raštu kreipėsi į Savivaldybės administracijos direktorių Rimundą Domarką su prašymu įgalioti Savivaldybės administracijos atstovą dalyvauti susirinkime stebėtojo teisėmis. Todėl susirinkime dalyvavo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus vyriausioji specialistė Renata Motiejūnė. Apie susirinkimą miesto visuomenė informuota Šiaulių miesto informaciniame biuletenyje „Savivaldybės žinios" 2008 m. liepos 18 d., Rėkyvos bendruomenė informuota skelbimais.

Atstovą rinkti turi teisę nuolatiniai konkrečios bendruomenės gyvenamosios teritorijos gyventojai, kuriems atstovo rinkimo dieną yra sukakę 18 metų.

Atstovo kandidatūrą susirinkime gali pasiūlyti bet kuris susirinkime dalyvaujantis gyventojas ar gyventojų grupė. Asta Jakutienė, Rėkyvos gyventoja, iniciatyvinės grupės vardu, į Rėkyvos gyventojų bendruomenės atstovus pasiūlė Virginiją Tunikaitytę. Juozas Malakauskas, Rėkyvos gyventojas, pasiūlė Igną Vasiljavą, o Jadvyga Beconienė, Rėkyvos gyventoja, siūlė Janiną Juškienę. Už kandidatus balsuota atviru balsavimu. 2008 liepos 23 d. Rėkyvos gyvenvietės bendruomenės atstove išrinkta Virginija Tunikaitytė, gyv. Bačiūnų 100-1, Šiauliai, 8 (673) 16761.


Rėkyvos gyvenvietės bendruomenės atstovė Virginija Tunikaitytė

(c) Visos teisės saugomos. Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija.