Pasirinkite seniūniją
Iškilus klausimams skambinkite
+370 618 56289

DIDŽIAUSIAS SENIŪNIJŲ RŪPESTIS – NEPRAVAŽIUOJAMI KELIAI

2018-04-30

Eina 18-ti metai, kai Lietuvoje susikūrė Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija (LSSA), kuri vienija ir jungia visas Lietuvoje veikiančias seniūnijas ir šiandien, kaip organizacija yra įteisinta LR Vietos savivaldos įstatyme, bei atstovauja seniūnijų poziciją keičiant Savivaldos teisinį reguliavimą. Galima pasidžiaugti, kad jau trečią kadenciją iš eilės LSSA viceprezidento pareigas užima jonavietis, Ruklos seniūnijos seniūnas Gintas Jasiulionis. Šia tema jį ir pakalbinome.
Papasakokite plačiau apie Lietuvos savivaldybių seniūnų asociaciją, jos veiklą.
Tai gan didelė organizacija, šiandien vienijanti per 500 seniūnų, o tai beveik visa Lietuva. Mūsų pagrindinis siekis – atstovauti taip vadinamos „mažosios savivaldos“ interesus visais lygiais, pradedant bendruomenėmis, baigiant LR Prezidentūra ir LR Seimu. Mes, seniūnai, visuomet norime, kad daug kas būtų kitaip, kad gyventojams būtų suteikiamos kokybiškos viešosios paslaugos. Deja, šiandien, didžiąja dalimi, nuo mūsų tai nepriklauso. Kas šiandien yra seniūnija? Tai pačios mažiausios pakopos sraigtelis mūsų valstybėje ir nuo to, kaip tas sraigtelis veikia, priklauso labai daug paprastų, bet gyvybiškai svarbių, mūsų gyvenimo kokybę užtikrinančių dalykų. Tačiau šiandien šio administracinio sraigtelio veiklos modelis nėra išbaigtas. Valstybės politikai mūsų institutą, neturėdami aiškios koncepcijos, tarsi paklodę tąso į įvairias puses. Valstybėje iki šiol nėra vieningo požiūrio, kokia turėtų būti „mažoji savivalda“. Skirtingi politikai ją įsivaizduoja skirtingai, o gyventojų lūkesčiai seniūnijų atžvilgiu yra visiškai kitokie, nors mūsų galimybės žymiai menkesnės nei įsivaizduoja gyventojai. Todėl, matydami ir suprasdami ką ir kaip reikia keisti, mes ir teikiame savo siūlymus LR Seimui, Vyriausybei, ministerijoms.
Kokie klausimai šiandien seniūnijoms yra aktualiausi?
Šiandien seniūnijoms didžiausias rūpestis – nepravažiuojami keliai. Viena iš priežasčių yra ta, kad nuo praėjusių metų vasaros iki pat pavasario, šalyje iškrito labai daug kritulių, kurie padarė daug žalos mūsų vietinių kelių infrastruktūrai. Taip pat prie šios problemos sukėlimo prisideda ir miškų vežėjai bei ūkininkai su žemės ūkio technika. Šių metų situacija parodė, kad visoje Lietuvoje pastaraisiais metais buvo per mažai investuojama į vietinės reikšmės kelius, o ypatingai į žvyrkelius. Todėl, matydami situaciją, mes kreipėmės į LR Susisiekimo ministeriją, kad pastaroji inicijuotų papildomos programos paruošimą, skirtą Savivaldybėms priklausančių žvyrkelių remontui. Paskutiniojo susitikimo su ministro patarėju metu, buvo nutarta organizuoti LR Vyriausybėje trijų ministerijų (Susisiekimo, Aplinkos bei Žemės ūkio) ir Seniūnų bei Savivaldybių asociacijų bendrą diskusiją dėl tokios programos atsiradimo galimybės. Tai nėra greitas darbas ir greito rezultato nesitikime, bet galbūt kitų, ar dar kitų metų biudžete, šios lėšos atsiras ir tai padės spręsti žvyrkelių problemas seniūnijose.
Tai labai reikalinga iniciatyva, bet kol kas ji dar neatnešė rezultatų, o kokie realūs rezultati jau pasiekti?
Nuo idėjos gimimo iki jos įgyvendinimo labai ilgas kelias. Viceprezidento pareigas šioje organizacijoje einu jau šeštus metus ir praktiškai nuo to laiko, pradėjome inicijuoti LR Vietos savivaldos įstatymo pataisas seniūnijų atžvilgiu. O konkrečiau, tai seniūnijų, kaip biudžetinių įstaigų atsiradimą. Seniūnija – biudžetinė įstaiga taptų savarankiška įstaiga, kurios veikla būtų efektyvesnė ir leistų seniūnijoms įgyvendinti tikrąją savivaldą. Asociacijos nuomone, ši teisinė forma būtų pati tinkamiausia siekiant įtvirtinti savivaldą žemiausiu lygiu. Ties šiuo klausimu intensyviai dirbome ketverius metus, man teko atstovauti asociaciją ir dalyvauti LR Seimo valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto posėdžiuose bei su tuo susijusius klausimus spręsti sudarytoje darbo grupėje. Galiu pasidžiaugti, kad nors ir ilgas, bet nuoseklus darbas, davė rezultatą, LR Vietos savivaldos įstatyme buvo įtvirtinti pakeitimai, kurie numatė, kad viena iš seniūnijos formų gali būti biudžetinė įstaiga. Tačiau LR Seimas tuokart šią galimybę seniūnijoms tapti biudžetinėmis įstaigomis priėmė su tam tikrais kliuviniais, kurie buvo panaikinti tik po ilgų diskusijų. Iš tiesų, šiuo klausimu nueitas ilgas kelias ir padarytas didelis žingsnis, savivaldą priartinant prie žmonių. Dabar tik nuo vietinių politikų priklausys, ar seniūnijos taps biudžetinėmis įstaigomis. Vardinant kitus darbus, galiu pabrėžti, kad deriname LR Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimus, kurie palies visus valstybės tarnautojus. Ties šiuo klausimu taip pat dirbome ne vienerius metus, diskutavome su LR Seimo pirmininku, ministerijų atstovais. Dėl socialinių klausimų, kurie aktualūs seniūnijoms, ne kartą bendravome su LR Socialinės apsaugos ir darbo ministru. Labai gaila, kad ne visada politikai išgirsta seniūnų nuomonę, nors seniūnai, būdami arčiausiai žmonių, mato vieną ar kitą situaciją ir tikrai žino geriausią jos sprendimo būdą. Taip pat daug dirbame bendruomeninės veiklos klausimais, kad būtų sustiprintos kaimo bendruomenės, kad jos aktyviai veiktų. Pasibaigus Višųjų darbų programai seniūnijose, prisidėjome prie Užimtumo rėmimo programos rengimo.
Matyti, kad Asociacija iš tiesų sprendžia aktualius klausimus. O asmeniškai Jūsų, kaip viceprezidento, kokios pareigos šioje organizacijoje?
Kadangi mano išsilavinimas teisinis, tai man Asociacijoje pavesta viskas, kas susiję su savivaldą liečiančiais teisės aktais, jų keitimu, pildymu ar kūrimu. Tenka atstovauti Asociaciją ir jos narių interesus LR Seime, Vyriausybėje, LR Prezidentūroje, nevyriausybinėse organizacijose. Prisidedu rengiant įstatymų projektus ir rezoliucijas. LSSA yra pasirašiusi sutartis ir bendradarbiauja su įvairiomis įstaigomis ir organizacijomis, tai tenka kartu dirbti ir atstovauti asociacijos interesus sudarytose tarpinstitucinėse darbo grupėse.
Dėkoju, kad supažindinote gyventojus su LSSA ir jos veikla, belieka Jums palinkėti stiprybės siekiant visų užsibrėžtų tikslų ir sėkmės visuose Jūsų darbuose.


Kalbino Virginija Martuzaitė

(c) Visos teisės saugomos. Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija.