Pasirinkite seniūniją
Iškilus klausimams skambinkite
+370 618 56289

Naujienos

Gerb., seniūnų asociacijos nariai, Kas svarbiau viešajame sektoriuje: efektyviai panaudoti resursus ar visapusiškai patenkinti klientų poreikius? Klausimas, kurį dažnai svarstome, kuomet esame pasirinkimų kelyje teikdami paslaugas gyventojams, verslui: greičiau ar ilgiau,
 
Rug­sė­jo 1 die­ną Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­ja pra­dė­jo dirb­ti pa­gal nau­ją dar­bo or­ga­ni­za­vi­mo mo­de­lį. Va­do­vau­jan­tis juo, ne­be­li­ko vi­są dar­bo
 
LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ SENIŪNŲ ASOCIACIJOS NARIAI IR ASOCIACIJOS PARTNERIŲ ATSTOVAI KANDIDATAI Į LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMĄ:  Sąrašo  Nr. 1. Socialdemokratai 130 Kęstutis Vilkauskas        LSSA prezidentas 111 Saulius Margis             
 
Rugpjūčio 18 dieną Šakių savivaldybės Lekėčių seniūnijoje vyko LSSA Valdybos posėdis. Posėdyje dalyvavo aštuoni valdybos nariai ir Lekėčių seniūnas Ričardas Krikštolaitis.   DARBOTVARKĖ 10.30-11.00  Registracija. 11.00-11.10 Išvadų
 
Lietuvos Respublikos Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos pirmasis tikslas – užtikrinti viešojo valdymo procesų atvirumą ir skatinti visuomenę aktyviai juose dalyvauti. Tačiau dauguma viešojo valdymo institucijų (tiek valstybės politikai, tiek
 
(c) Visos teisės saugomos. Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija.